dimanche 22 décembre 2013

“Leven in de wereld van morgen"


De morgen

In een opmerkelijke brief aan de redactie van deze krant klaagt de vijftienjarigeEmma De Backer de laksheid aan waarmee de politiek de klimaatveranderingaanpakt. "Hebben jullie dan echt geen respect voor de planeet die ons het levenbiedt?"

Ik spreek in naam van mijn generatieom te zeggen dat het zo echt niet verderkan.

"Mijn naam is Emma, ik ben vijftien jaar en spreek namens heel mijn generatie."Zo begint de brief waarmee de 15-jarige Emma De Backer België een geweten schopt van hier tot in Kyoto. Want de leerlinge Latijn-Wiskunde-Wetenschappenvan het Koninklijk Lyceum in Aalst weet verdomd goed wat ze wil"Mijn generatie heeft recht op een gezonde planeet om op verder te leven. Het is tijddat de politici in actie schieten."

 


HOE KWAM JE ERTOE DE BRIEF TE SCHRIJVEN?

 

Emma De Backer: "Ik begon eraan op 20 novembertoen het sneeuwde, en ik dachtdit moet gewoon door de klimaatopwarming komenToen ik deze weekhoorde dat België er maar niet in slaagt een klimaatplan op te stellenwist ik het: ik moet die brief afwerken. Om in naam van mijn generatie te laten horendat het zo echt niet verder kan."

 

WAAROM LIG JE ZO HARD WAKKER VAN HET KLIMAAT?

"Ik ben ermee opgegroeid. Zowel thuis bij mijn ouders als in mijnnatuurjeugdbeweging heb ik heel veel over het klimaat opgestoken. Al snelbesefte ik dat het er heel erg mee gesteld is. Niet alleen op de Filipijnen, maarook in België. Met zomers vol regenbuien, en winters zonder sneeuw.

 

JE RICHT JE TOT DE POLITICI. WAAROM ZIJ?

"Omdat ze bezig zijn met minder belangrijke zaken - zoals BHV - en daardoorniets ondernemen tegen de gevaren die onze toekomst bedreigenDat neem ikhen écht kwalijk. Wij als burgers kunnen veel doen. Maar om echt te wegen,hebben we de 'grote mannennodigNiet om verplichtingen op te leggen, maar om mensen in te lichtenbewust te maken en aan te sporenAls we nog langerwachten, is het te laat voor ons."

 

Delen Je Leeftijdsgenoten Die Mening?

"Jaik ben absoluut niet de enige van mijn generatie. Al zijn er ook klasgenotendie denken: 'jadat zal wel'. Maar dat is vaak omdat ze niet weten wat ergebeurt. Want eens je ze er mee confronteertworden ze enthousiast. Het gaattenslotte om de planeet die ons het leven biedtMijn generatie en diegene na mijhebben het recht om in een gezonde wereld te leven."

 

WEET JE AL WAT JE LATER WIL DOEN?

"Mijn droom is om bedreigde dieren te verzorgen in een Afrikaans natuurpark.Tenminsteals er dan nog natuur is."

Jullie kortetermijngeheugen zorgt voor een onleefbare planeet voor mijn generatie en die na mij

 

In een opmerkelijke brief aan de redactie van deze krant klaagt de vijftien jarige Emma De Backer de laksheid aan waarmee de politiek de klimaatverandering aanpakt.


Ik begin steeds meer te denken dat het 'uitstelleneen gewoonte is geworden' Mooie liedjes duren niet lang en voor je het weetslaat het noodlot in België toe.
COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LA VERITE SORT DE LA BOUCHE DES ADOS


On a l’habitude d’assimiler les prophètes à des vieux barbon barbus chenus et moralisateurs. Et voici que c’est une adolescente de 15 ans qui embouche la trompette de Jéricho pour sonner l’alarme. Il y a trente ans quelqu’un écrivit : si nous vivons les trente années à venir comme nous avons vécu les trente années écoulées nous assassinerons à coup sûr nos petits-enfants.

Et voilà que nos petits-enfants hurlent leur colère et nous accusent à juste titre de la manière indigne dont nous traitons notre maison commune, la terre.  « Het gaat tenslotte om de planeet die ons het leven biedtMijn generatie en diegene nmij hebben het recht om in een gezonde wereld te leven."

 

 

Aucun commentaire: