samedi 21 décembre 2013

Mayeur: 'Er kunnen nog maar een beetje meer bewoners bij'


 door Christophe Degreef en Danny Vileyn © Brussel Deze WeekKersvers burgemeester Yvan Mayeur is eerder een sociale cijferaar dan een intellectuele volksmens à la Thielemans. “De stad is arm, en dat vind ik verschrikkelijk, maar er is nog geld om te investeren. In bejaardenzorg, bijvoorbeeld.”

 

MAYEUR: "ER ZIJN STEEDS MEER MENSEN ZONDER IETS: ZONDER PAPIEREN, ZONDER SOCIALE BESCHERMING, ZONDER DAK"

Neen, groter kan het contrast niet zijn. Waar de bon vivant Thielemans graag gezien was op pensenkermissen, daar heeft Mayeur eerder een voorliefde voor het hooggebergte. De nieuwe burgemeester is een alpinist. Waar Thielemans een klassieke socialist is, daar belichaamt Mayeur een modernere versie van het socialisme. En vooral: waar Thielemans vaak het achterste van zijn tong niet liet zien, daar zegt Mayeur wel duidelijk wat hij denkt.

 

U BEGINT ALS BURGEMEESTER ONDER EEN GOED GESTERNTE. IN VLAANDEREN KLAGEN DE STEDEN DAT ZE GEEN GELD MEER HEBBEN, MAAR IN BRUSSEL-STAD LIJKEN ER GEEN PROBLEMEN TE ZIJN. ER IS ZELFS NOG MARGE VOOR INVESTERINGEN. HOE KOMT DAT?

Mayeur: “Er zijn dan ook twee soorten begroting: een gewone en een buitengewone. Er zijn meer uitgaven in de gewone begroting. Maar echt erg is dat niet, we ontslaan geen personeel. Wel worden in onze administratie tien personen die met pensioen gaan, niet vervangen.”

 

“Brussel is rijk, maar heeft arme inwoners. Daardoor zijn de inkomsten uit de personenbelasting laag. En Brussel heeft ook hoge pensioenlasten. De lokale besturen moeten meer betalen om de pensioenkassen van gemeenteambtenaren te spijzen. Dat is beslist toen de RSZ van de lokale besturen is hervormd enkele jaren geleden onder Michel Daerden. Tegen 2015 gaan er veel facturen binnenkomen. Er komen per jaar vele miljoenen euro aan extra uitgaven bij voor de pensioenen. Dat is veel geld. Tot zover de lopende uitgaven.”

“Investeringen, dat is iets andersGrote uitgaven zijn gescheiden van de gewone begroting. Dit omdat investeringen te allen tijde mogelijk moeten zijn.Investeren moet, gezien de stijging van de bevolking. Een voorbeeld: wij bouwen duizend nieuwe woningen, en die mogen geen cent kosten aan stad. Wij weten zeer goed hoeveel onze projecten kosten, kunnen ze met eigen middelen betalen omdat de stad veel eigendommen heeft en we weten ook hoeveel die huurwoningen ons zullen opbrengen. We kunnen dus met een gerust gemoed naar de bank om geld te lenen.”

“En het houdt niet op. Er zijn nog veel bejaarden in Brussel die hulp nodig hebben. De kosten van rusthuizen zijn gestegen omdat mensen ouder worden en omdat mensen die ouder zijn nu eenmaal meer zorg nodig hebben. We hebben net nog geïnvesteerd in een gespecialiseerd rusthuis voor Alzheimerpatiënten. En voor het einde van de legislatuur moet er nog een nieuw OCMW-rusthuis komen.”


BRUSSEL VERARMT. HOE KIJKT U DAAR ALS SOCIALIST TEGENAAN?

Mayeur: (fel) “Ik verdraag dat niet. De sociale tijdbom tikt. De vraag is wanneer de explosie er komt.”

 

EXPLOSIE?

Mayeur: “De sociale explosie. Ik weet niet in welke vorm die zal komen. Ik weet niet of de mensen op straat zullen komen of dat er auto’s in brand zullen worden gestoken. Ik hoop maar dat de mensen hun woede in politieke strijd zullen omzetten in plaats van in geweld.”

 

DENKT U DAN NIET DAT ER GRENZEN AAN MIGRATIE ZIJN? OF DAT DE MIGRATIE TOCH IN ANDERE BANEN GELEID MOET WORDEN DAN NU HET GEVAL IS?

Mayeur: “Immigratie is nodig voor Europa. Want de samenleving neigt naar veroudering. Wie zal de pensioenen betalen? De jongeren. Zulke immigratie moeten wij goed beheren, beter dan nu het geval is. Met heldere regels en metals doel de sociale integratie van mensen. Zulks moet op Europees niveau beslist worden.”

“We mogen natuurlijk niet vergeten dat er in Brussel al 22 procent werklozenzijn. In sommige wijken stijgt de werkloosheid tot 30 procent. We kunnen nieuwe migratie pas aanvaarden als ook de huidige werklozen geholpen worden.Met de christendemocraten in de meerderheid was het niet eenvoudig om het over economie te hebben. De balans op het einde van de legislatuur oogde dan ook povertjes.” 

 

IS DAT DE BELANGRIJKSTE REDEN GEWEEST OM MET DE LIBERALE MOUVEMENT REFORMATEUR IN ZEE TE GAAN NA DE JONGSTE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?

Mayeur: “Zeker. Het was makkelijk om met hen een deal te sluiten over werk.”

 

MAAR DE PS HEEFT DAAR ONGETWIJFELD EEN STEVIG SOCIAAL HOOFDSTUK AAN GEHANGEN.

Mayeur: “De socialisten zijn voor de heropleving van de Brusselse economie.Samen met de MR pleiten we voor nieuwe jobs voor de Brusselaars. Daarvoor zijn we voorbij ons traditionele socialistische standpunt gegaan.” “ Ik zeg al jaren dat 20 procent werklozen te veel is. Dat is geen cijfer, maar een schande.Alle politici zouden in de eerste plaats daarmee moeten bezig zijn. Want met werk begint alles: als je geen werk hebt, kan je niet deelnemen aan deze samenleving.”

 

HOEVEEL EXTRA INWONERS KAN BRUSSEL NOG AAN?

Mayeur: “Ah... (zucht). In het verleden waren er al eens 200.000 inwoners in Brussel, maar die leefden in slechte omstandigheden. Willen we goede leefomstandigheden voor iedereen, dan kunnen er nog maar een beetje meerinwoners bij. De vraag is dan: waar? Op overlegvergaderingen met de bevolking zijn het altijd dezelfden die tegen zijn. Het not-in-my-backyardgevoel is sterk.”

 

MAAR WAAR IS ER DAN NOG PLAATS?

Mayeur: “Onder anderen langs het kanaal. Dat kan die buurt alleen maar ten goede komen. In de kanaalzone moeten niet alleen mensen wonen, ze moeten er ook kunnen werken.”


STEL DAT U SAMEN MET BRIGITTE GROUWELS EEN MOBILITEITSBELEID ZOU MOETEN UITTEKENEN, HOE ZOU ER DAT DAN UITZIEN?

Mayeur: “Ik pleit voor fysieke obstakels voor auto’s. Het schepencollege wil tussen het De Brouckèreplein en de Beurs een voetgangerszone maken. Dat wil zeggen dat het transitverkeer fysiek onmogelijk wordt gemaakt. We zijn niet geïnteresseerd in mensen die met de auto de stad willen doorkruisen. Een voetgangerszone zal het centrum van de stad doen herleven. Want de horeca, dat betekent jobs, zeker voor laaggeschoolden.”

 

OP WELKE TERMIJN ZIET U DE NIEUWE CENTRALE LANEN?

Mayeur: “Zo snel mogelijk. Op het einde van januari moet er een onderling akkoord zijn met alle bevoegde stadsdiensten, en dan kunnen we beginnen tepraten met het gewest en de MIVB. Het federaal fonds voor Brussel Beliris steunt ons al in onze plannen.” (Beliris is een bevoegdheid van federaal PS-minister Laurette Onkelinx, red.)

 

IETS ANDERS NU. DE SP.A HEEFT ONLANGS VOORGESTELD OM DE VERSCHILLENDE BRUSSELSE OCMW’S TE FUSEREN…

Mayeur: (lacht) “Ik weet het. Om mij te overtuigen heeft Pascal Smet me zelfs beloofd dat ik de voorzitter mag blijven.”

“Serieus nu: een OCMW is geen administratie. Ons werkmodel is gebaseerd op projecten die duidelijk gelieerd zijn aan problemen van mensen. Dus moet het OCMW dicht bij de burger blijven. Ik pleit wel voor een verplichte samenwerking tussen OCMW’s voor bijvoorbeeld rusthuizen, bijvoorbeeld in  de vorm van een koepelstructuur zoals we voor de ziekenhuizen gedaan hebben. In kleine Brusselse gemeenten weegt het beheer van rusthuizen te zwaar. Die koepel zal in het begin moeilijk liggen, dat weet ik wel, maar als we mensen ervan kunnen overtuigen dat er geen rusthuizen zullen verdwijnen, dan denk ik wel dat het mogelijk is.”


VIER JAAR GELEDEN ZEI U IN EEN INTERVIEW MET DEZE KRANT DAT U HET ZUID-AMERIKAANSE SOCIALISME WEL BEWONDERDE.DOET U DAT NU ALS BURGEMEESTER VAN DE EUROPESE HOOFDSTAD NOG?

Mayeur: “Ik denk dat er ook in Europa plaats is voor een nieuw socialisme. We moeten niet meer per definitie alleen met de sociale zekerheid de problemen van de mensen oplossen. Er is vandaag opnieuw ruimte voor gemeenschappelijk beheer, maar de socialistische beweging heeft geen idee hoe die te organiseren.We hebben een mooi sociaal systeem, maar geen goed fiscaal systeem. De mensen die gesteund moeten worden zijn de mensen die werken, maar zij betalen de belastingen. Grote bedrijven daarentegen betalen geen belastingen.We zitten in een systeem waarin de aandeelhouders van grote bedrijven veel krijgen, en de werkende mens betaalt. De rentenier is terug. Er zijn opnieuw heel wat mensen die leven van rente en niet werken. Net zoals in de negentiende eeuw.”


WIE IS YVAN MAYEUR?

 Yvan Mayeur (53) werd geboren in Etterbeek en groeide op in de Marollen. Hij is sociaal assistent van opleiding en is sinds 1987 actief in de politiek.

In 1995 kwam Mayeur aan het hoofd te staan van het Brusselse OCMW, een functie die hij tot deze maand bleef uitoefenen. Daarnaast was Yvan Mayeur van 2005 tot 2008 voorzitter van de Iris-koepel, het netwerk van openbare ziekenhuizen in Brussel.

Mayeur wordt beschouwd als een politieke zoon van Philippe Moureaux, de ex-burgemeester van Molenbeek en sterke man van de PS. Naar verluidt werd dat vertrouwen wel beschadigd toen Mayeur vorig jaar na de verkiezingen met succes aandrong om CDH in te ruilen voor MR in Brussel.

De stad Brussel hoopt in 2014 op 728.181.554,19 euro inkomsten, ze raamt de uitgaven op 728.140.364,06 euro. Dat blijkt uit de voorstelling van de begroting op de jongste gemeenteraad. Dat betekent een overschot van 41.190,13 euro, een begroting in evenwicht.

 COMMENTAIRE DE DIVERCITY

PLUS CA CHANGE PLUS CEST ET CE SERA LA MEME CHOSE

 

« De stad Brussel hoopt in 2014 op 728.181.554,19 euro inkomsten, ze raamt de uitgaven op 728.140.364,06 euro. »

Impressionnant.  On a du mal à imaginer cela lorsqu’on prend toute la mesure de la médiocrité de la gouvernance socialiste à Bruxelles. Tant au niveau municipal que régional. Le bilan de nos excellences est calamiteux.

Beaucoup de blabla et une avalanche soudaine de déclarations de bonnes intentions.

On observer l’extrême prudence dont fait montre le maïeur Mayeur à l’égard d’une augmentation de l’immigration à Bruxelles :

« Willen we goede leefomstandigheden voor iedereen, dan kunnen er nog maar een beetje meer inwoners bij. De vraag is dan: waar? Op overlegvergaderingen met de bevolking zijn het altijd dezelfden die tegen zijn. Het not-in-my-backyardgevoel is sterk.»

Mayeur on le sait est assistant social. Le risque est grand que cette ex-président de CPAS (18 ans) ne  transforme son Collège en directoire de CPAS et que sa gouvernance se limite à une politique d’assistanat.

Question : quid de la vision alternative du MR, du FDF ?

Ni Reynders qui polit son portrait à petites touches, ni De Wolf qui se tait dans toutes les langues mais ne propose rien de créatif, ni Maingain qui grogne comme un bouledogue ne font rêver les Bruxellois. Ils iront donc aux urnes avec des pieds de plomb et ils renforceront le parti des électeurs désenchantés dont le vote blanc (ou nul) risque de grossir démesurément.

Pour qui voter en mai prochain ?

Qui, diable, va ranimer la petite flamme qui brille dans le cœur des zinnekes de Bruxelles ?

MG COMMENTAIRES DE FORUMEURS

Mayeur zit grandioos fout. Niet het financieel liberalisme ligt aan het feit dat Brussel arm is. Wel de ongecontroleerde immigratie van kansarme behoeftigen, meer dan wat deze stad (én dit land) aankon. 1 miljoen erbij op 10j. Dat was teveel. En dat hebben we te danken aan het internationaal socialisme. Mayeur overtuigt me niet. Hij blijft trouw aan de PS-wijze: wat geëxperimenteer hier en daar en zien wat het geeft. Net zoals men in Wallonië al 35j doet. En in Brussel, want de penibele toestand van deze stad is de schuld van wie het geregeerd heeft. Dat een voetgangerszone het centrum zal doen herleven, daar kan ik enkel bij schaterlachen. Wat een naïviteit!

Ik had graag eens gehoord hoe hij denkt van die 100.000+ mensen aan een job te helpen, enig ernstig economisch plan? Over fietsers wordt er daarentegen proportioneel veel gelult kijk naar de cijfers 22% werklozen vs. 0,5% fietsers.

Het probleem zijn de 22% mensen die geen werk hebben en de 99,5% die niet fietsen.

 

Aucun commentaire: