vendredi 27 décembre 2013

Vlaamse steden vrezen toevloed Roemenen en Bulgaren

De morgen
Een nieuwe stroom Roemeense arbeidsmigranten kan Antwerpen veel geldkostenzegt OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) vandaag in De Standaard en Het NieuwsbladOok de Gentse burgemeester Daniël Termontsprak al zijn vrees uit voor de komst van duizenden Bulgaren naar zijn stad,waar al een flinke Bulgaarse gemeenschap woont.

 

Vanaf 1 januari 2014 moeten Roemenen en Bulgaren geen speciale vergunningmeer aanvragen om in Vlaanderen te komen werkenExperts en politicivoorspellen een nieuwe golf arbeidsmigrantenboven op de 35.000 Roemenenen Bulgaren die vandaag al in ons land actief zijn.

 

"Het probleem is niet dat die mensen hier werk komen zoeken", zegt LiesbethHomans. "Wel dat ze niet allemaal werk zullen vinden of hun job na een tijdjezullen verliezenDan komen ze in het circuit van de sociale zekerheid terecht ofvoor bijstand bij het OCMW. Dat zal een impact hebben op ons OCMW-bestuur."

 

Volgens Homans kan de Europese afkomst van deze groep potentiëlesteuntrekkers voor een financiële kater zorgen. "Als het OCMW een leefloon, ofhet equivalent daarvan aan sociale steunmoet uitbetalen aan niet-Europeanen,bijvoorbeeld afkomstig uit Noord-Afrikabetaalt de federale overheid dat geldvoor de volle honderd procent terugAls het om Europeanen gaat die wij steunbetalen, is 33 procent voor onze eigen rekening."

 


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LIESBETH HOMANS N’EST PAS RACISTE MAIS…


La N-VA défend, en gros, les mêmes thèses que le Vlaams Belang mais elle les formule autrement, en respectant strictement les codes du politiquement correct, fût-ce du bout des lèvres pincées de Liesbeth.

 

L’électeur lui donnerait le bon Dieu et sa voix, sans confession.

Derrière les coulisses, Bart De Wever tire les ficelles de sa marionnette préférée.

 

 

Aucun commentaire: