lundi 3 février 2014

'Bart De Wever vreest dat zijn kerk zalleeglopen als hij zijn ware bedoelingenonthult'


Eddy Eerdekens Hoofdredacteur Knack.be

 

De N-VA maakt zich op om mee te besturen, al is op dit ogenblik nog nietduidelijk of Bart De Wever na de verkiezingen enerzijds voluit gaat vooreen confederaal model of anderzijds de onderhandelingen niet wilblokkeren en meestapt in de vorming van een sociaal-economischeregeringBijna alle krantencommentaren blikken terug op het N-VA-congres.Liesbeth Homans en Bart De Wever © BELGA

HET NIEUWSBLAD: 'WAT WIL N-VA AANVANGEN MET HAAR CONFEDERALISME?'

'Wat wil de partij aanvangen met haar confederalisme?' vraagt Fabian Levere zich af in HetNieuwsblad. 'Laat ze dat vallen om een slagkrachtige regering te vormen, of blokkeert ze het land metonhaalbare communautaire eisen? Op die vraag is nog altijd geen eenduidig antwoord gekomen.'

Volgens Lefevere wordt het tijd dat N-VA haar Calimerocomplex afwerpt. 'Bart De Wever ging op datvlak wel erg in overdrive. 'Wie niet wil veranderenzal ons verketteren', oreerde hij met veel zin voorpathetiek vanop het podium. Al wie zich tegen de verandering van N-VA kantzal proberen 'ons tedoen verbranden'. Dat is over the top voor een partij die in Vlaanderen met CD&V en SP.A regeert en in tal van gemeenten ook nog met Open VLD.'

DE MORGEN: 'BART DE WEVER VREEST DAT ZIJN KERK ZAL LEEGLOPEN ALS HIJ ZIJN WARE BEDOELINGEN ONTHULT'

'Eén zin. 'Onze uitwerking van het confederalisme is het instrument om verder te kunnen bouwen aanhet Vlaanderen waar wij van dromen.' Eén vage zin van 20 woorden. Meer spendeerde voorzitter Bart De Wever niet aan het confederalisme en het onafhankelijkheidsstreven van zijn partij op hetdriedaagse congres,' stelt Tine Peeters vast in De Morgen.

Hoewel de partij maandenlang beloofde om op dit congres duidelijkheid te verschaffen over watconfederalisme betekentkwam die duidelijkheid volgens Peeters er alvast niet in de speech van de N-VA-voorzitter. 'De Wever vreest dat zijn kerk zal leeglopen als hij zijn ware bedoelingen onthult'

GAZET VAN ANTWERPEN: 'BART DE WEVER KRIJGT CARTE BLANCHE'

'Gaat de N-VA na de verkiezingen voor een tweederde meerderheiddus met de PS, om haarconfederaal model te realiseren of wil ze de formatie niet blokkeren met een communautaire discussieen gaat zij direct voor een sociaal-economische regering?' Paul Geudens stelt in Gazet Van Antwerpenvast dat op deze vragen op het congres geen antwoord kwam.

Opmerkelijk is volgens Geudens het gemak waarmee alle door de partijtop voorgestelde resolutiesgoedgekeurd werden. Het vertrouwen in het politiek vernuft van Bart De Wever is grootWat hijbeslist - bijvoorbeeld regeringsdeelname of niet - zal worden uitgevoerd. De Wever krijgt carte blanche van zijn mensen. Dat is duidelijk.'

HET BELANG VAN LIMBURG: 'DE WEVER IS BEZIG AAN EEN MOEILIJKE EVENWICHTSOEFENING' 'Bart De Wever is bezig aan een moeilijke evenwichtsoefening,' schrijftEric Donckier in Het Belang van Limburg. 'De finale ambitie van N-VA is een onafhankelijkVlaanderen met het confederalisme als noodzakelijke tussenstapMaar de winst van de laatste jarenzit in het sociaaleconomische programma van de partij.

De twee zijn verzoenbaar voor de N-VA-militanten, maar niet noodzakelijk voor de potentiële N-VA-kiezers en al helemaal niet voor de andere partijen die de N-VA na 25 mei nochtans nodig heeft omhaar programma te kunnen realiseren.

DE STANDAARD: 'KOMPAS N-VA WIJST NAAR BESTUREN'

'De N-VA heeft de afgelopen drie dagen de partij ook psychologisch in poleposition gezet voor dekomende verkiezingscampagne,' schrijft Bart Sturtewagen in De Standaard. Het kompas wijstonbestistbaar naar besturen.'

'Wat haar op weg naar een score ruim boven 30 procent nog het meest bedreigt, is hybris. De nieuwezelfverzekerdheid, in combinatie met dat eeuwige underdog-gedoekan de zo meticuleus bijgesteldetoonzetting nog vies doen ontsporen.' 

 


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

NIL NOVI SUB SOLE NVAE


Autrement dit, comme toujours beaucoup de bruit pour rien. Certes il a convaincu les membres de la N-VA qui lui ont donné carte blanche , sans qu’il ait forcément séduit le gros de son électorat. Apparemment la boussole indique le nouveau cap : participer au pouvoir coûte que coûte. Rudes négociations en vue.

Ce qui menace le couple infernal de la N-VA ? Hybris, la démesure.

L’Eglise de celui qui se prend pour le nouveau Luther était pleine ce dimanche. Il se pourrait pourtant, comme le laisse entendre le titre de KNACK, qu’elle se vide demain si ses sermons devaient decevoir ses paroissiens. Voilà qui est très intéressant.

MG  

 

Aucun commentaire: