mardi 10 juin 2014

Je kunt je zelfs afvragen of de PS federaleoppositie zo erg zou vinden


Yves Desmet
Opiniërend hoofdredacteur De Morgen

 

 

© Yann Bertrand.

Bart De Wever zelf heeft aangetoond dat vanuit een deelregering oppositie voerentegen de federale electoraal bijzonder lonend kan zijn.

 

Bart De Wever overhandigt vandaag zijn 'eindrapportals informateur aan koning Filip. Maarvermoedelijk mag hij of iemand anders wel voortwerken aan zijn favoriete scenario: dat van eenfederale regering op rechtszonder de PS. Want daarvoor zijn zeker alle bruggen nog niet opgeblazen.

Integendeel. Hoe paradoxaal ook, het beste bewijs dat zo'n coalitie mogelijk blijft, is de snelheidwaarmee de PS verleden week in een confederale logica stapte en voor de vlucht vooruit koos door metcdH al een regionaal Waals voorakkoord te sluiten.

Dat kan alleen betekenen dat ze het scenario waarbij De Wever een vruchteloos rondje zou draaien,waarna de klassieke tripartite in de steigers kon worden gezetniet langer als vanzelfsprekendbeschouwenDat ze met andere woorden signalen genoeg hadden opgevangen dat het federaal weleens menens zou kunnen worden met een regering rechtsom.

Dus speelde men op zekerconsolideerde men supersnel het Waalse en Brusselse machtsniveau, enkan men nu bekijken of er federaal nog wat in zit. Als dat niet zo iskun je je zelfs afvragen of de PS datzo erg zou vindenVeel stemmen heeft Elio I hen niet opgeleverdintegendeel. Dan is een strategiewaarbij je in het zuiden veel macht overhoudt en tegelijk tegen een centrumrechtse regering,veroordeeld tot het uitvoeren van veel onpopulaire besparingenoppositie gaat voereneen niet eenszo dramatisch vooruitzicht.


Dan is het alleen nog de vraag welke Waalse partijen samen met N-VA en CD&V voor het eerst sindsde regering-Martens-Gol nog eens een regering zonder socialisten durven te vormenCdH heeftdaarvoor geen veto gekregen van de PS, en zou zo de christendemocratische familie de grootstekunnen makenwaardoor Kris Peeters, Koen Geens of Wouter Beke aanspraak kunnen maken op de 16. Of is een gebelgde en gefrustreerde MR, buitengesloten op deelregeringsniveaubereid als enige destemmen te leverenOp gevaar af in Wallonië bekend te worden als de 'Waalse minderheidsregeringvan besparingen die de agenda van rechts Vlaanderen uitvoert'.

Maar heeft de MR een andere keuze als ze de steriele hometrainer van de oppositie wil vermijden,waarop je wel veel trapt maar geen meter vooruitkomt? En wat gebeurt er in dat geval met de OpenVld, die zichzelf voorlopig buitenspel heeft gezet?

Er liggen nog veel vragen open, en we zijn er nog niet, maar dat de poging om rechtsom te gaan wordtvoortgezetlijdt geen enkele twijfel.


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

BART DE WEVER EST EN TRAIN DE RÉUSSIR SA MISSION


Si on en croit Yves Desmedt, le PS serait modérément intéressé par une nouvelle participation au fédéral. En effet, Elio Di Rupo est conscient que le gouvernement papillon lui a fait perdre pas mal de voix et de crédit en Wallonie. Malgré la montée en flèche du PTB, le PS a limité la casse. Les socialistesont senti le souffle du boulet. Un second gouvernement papillon lui ferait perdre plus encore au profit du MR. En revanche laisser le MR aller seul au charbon en devenant « l’exécuteur des volontés flamandes d’austérité » tout en ayant le pouvoir à la région wallonne et à la région bruxelloise est une position confortable pour gagner les prochaines élections haut la main. Voilà pour la ligne générale qui semble se dessiner. Reste à décider le VLD (il n’ira au fédéral que s’il participe aussi au gouvernement flamand) et le CDh (Di Rupo n’aurait pas mis son véto) Quant au MR, il semblerait prêt à tout pour participer à la prochaine majorité fédérale même à être minoritaire et impopulaire en Wallonie.

Telle est à peu près l’état de la situation au moment où De Wever se prépare à rencontrer le roi. Sans doute sa mission sera-t-elle prolongée pour plus ample consultation. Et pendant ce temps-là Albert II détricote son image sur RTL. On le crut grand, le temps d’un règne. Sic transit gloria mundi dirait De Wever.

MG

. 

Aucun commentaire: