samedi 5 juillet 2014

Is CD&V bereid zich te schikken in een tweederangsrol, en wat moet dat kosten ?

Walter Pauli

Redacteur Knack

De sleutel van het door Unizo en andere Vlaamse ondernemers zo begeerde centrumrechtse kabinet ligt bij de partij van Unizo-man Kris Peeters. De vraag is dus: wat heeft Charles Michel de CD&V-top te bieden?Wouter Beke (CD&V) Charles Michel (MR) © BELGA

Een deel van de Vlaamse publieke opinie verwacht dat informateurCharlesMichel (MR) doet wat Bart De Wever (N-VA) nog niet koneencentrumrechtse coalitie rondkrijgenDat is moeilijker dan aanvankelijk werdgedachtterwijl er - anders dan in 2010 - niet meteen een handig excuusvoorhanden is.

Die formatie van 2010-2011 staat bij de Vlaamse Beweging te boek als eenzoveelste kaakslag: 'Bart kreeg geen kans.' En als zelfs Johan VandeLanotte (SP.A) dat beaamtzal er wellicht veel van waar zijn ookDit keer,echterheeft De Wever niet alleen als eerste zijn kans gekregenhij heeft zijnopdracht als informateur ook naar believen kunnen verlengen.

Goedals er straks een coalitie zonder de N-VA zou komen (de kans bestaat)zullen de Vlaamse Bewegers ook in de voorbije gebeurtenissen een arglistigmanoeuvre zien: De Wever mocht voor de camera's wel voor informateurspelen, maar in werkelijkheid werd alles al geregeld in Franstalige salons. Dieuitleg klopt niet met de feiten, maar is als excuus natuurlijk niet te kloppen.

KONING FILIP is natuurlijk niet de überpoliticus die Bart De Wever quasluwheid overtreft. De vorst en de ex-informateur weten allebei wel waar het opstaater wordt eerst en vooral een ernstige poging ondernomen om eencentrumrechts kabinet te vormeneen formule waartegen bijvoorbeeld Filipsgrote mentor Boudewijn nooit grote bezwaren had. Vandaar dat Laken ditmaaloogluikend toestond dat De Wever zijn opdracht van informateur (die nagaatwelke coalities mogelijk en wenselijk zijn, en welke niet) en sourdine uitbreiddetot die van een halve formateur (die inhoudelijke voorstellen doet om tot éénbepaalde coalitie te komen).

De omstandigheden hebben hem daartoe een beetje verplicht, want zonder een'nota-De Wever' met een aantal concrete voorstellen wilde het CDH deinformateur eigenlijk geen informatie gevenNadien ook nietzo bleek, want ervolgde een nonEn dus mag MR-voorzitter Charles Michel als tweedeinformateur de alternatieve formules aftoetsenook de klassieke tripartite.

Dat komen en gaan van informateurs doet commentatoren in hun pen kruipen, en dan duiken er snel termen op als 'Stratego', 'Risk' en andere varianten van dealoude 'politieke spelletjes'. Terwijl de recente politieke ontwikkelingen nietsmet spielerei of onwil te maken hebbenZo goed als alles wat is gebeurd, is hetlogische gevolg van de verkiezingsuitslag.

Vooraf had Bart De Wever zijn N-VA'ers voorgehoudendertig procent isnoodzakelijkDertig procent is namelijk de psychologische grens om deoverwinning ondubbelzinnig te kunnen claimen. Maar iedereen wist dat elkestem boven de dertig procent nodig was om de N-VA ook wiskundigincontournable te maken. En dat is niet gebeurdOndanks haarverkiezingsoverwinning blijft de N-VA te afhankelijk van anderen.

Van de CD&V, bijvoorbeeldDie partij behaalt niet eens twintig procent voor deKamerAlleen omdat Kris Peeters als geen ander de kunst verstaat om teglimmen alsof hij de werkelijke winnaar is, heeft een deel van de publiekeopinie niet begrepen hoe pover de christendemocraten het hebben gedaanIn deKamer zijn de CD&V en het CDH samen niet alleen kleiner dan de N-VA, zehebben ook zéven zetels minder dan de liberale partijen. De CD&V is zelfskleiner dan de MR.

En omdat in een formatie het aantal zetels mee de pikorde bepaaltligt daar hetkalf gebonden voor de vorming van een centrumrechts kabinet. De zetels vooreen ruime parlementaire meerderheid zijn er wel, maar de verdeling ervanstrookt niet met alle ambities. De christendemocraten zijn te klein, de liberalente groot.

Vandaar dat men eerst heeft geprobeerd om een centrumrechtse regering tevormen met maar één liberale partij: met de MR, zonder de Open VLD. Daarwou het CDH niet van weten, en dus blijven er nog twee opties open. Ofwelkomt er een centrumrechts kabinet met twee liberale partijen - en dat kan alleenals men een formule vindt waarbij de CD&V zich kan schikken in een tweede- of zelfs derderangsrolOfwel komt er een klassieke tripartite.

De sleutel van het door Unizo en andere Vlaamse ondernemers zo begeerdecentrumrechtse kabinet ligt bijgevolg bij de partij van Unizo-man Kris Peeters.De vraag is dus: wat heeft Charles Michel de CD&V-top te bieden?

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY :

LA VRAIE QUESTION : QUE PEUT OFFRIR CHARLES MICHEL À CD&V.

Le rêve de Bart de Wever risque de se transformer en véritable cauchemar pour Charles Michel. C’est que, le parti de Wouter Beke semble marquer quelques réticences à s’engager dans cette aventure dite kamikaze dans laquelle il risque de n’avoir qu’une influence très réduite. Quel avantage le parti social-chrétien flamand peut-il tirer d’une telle alliance si ce n’est, le poste de premier ministre pour Peeters ou pour Geens ? En dehors de cela, un tel choix de coalition est de nature a fortement irriter le syndicat chrétien de Flandre (ACW) qui constitue le principal soutien du CD&V. Autrement dit, il se pourrait bien que Wouter Beke se rallie en dernière analyse à la tripartite.

 MG

 

Aucun commentaire: