vendredi 1 août 2014

Israël schendt in Gaza vrijwel alle aspecten van het internationaal recht


OPINIE  De Morgen


© gettyDit Palestijns kind raakte gisteren gewond bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp.


Advocaten, juristen en academici houden een pleidooi voor een onmiddellijke boycot van en sancties tegen Israël.

Vorige week riepen 150 artsen onze politici op om Israël scherp te veroordelen voor de oorlogsmisdaden die het momenteel in de Gazastrook pleegt en deze veroordeling krachtdadig op te volgen met economische en militaire embargo's.Als academici, advocaten en juristen kunnen wij ons daar volmondig bij aansluiten. Niet alleen om morele, maar ook om juridische redenen.

De aanval 'operation protective edge' van Israël op de Gazastrook is geen oorlog, zoals sommige internationale media suggereren. Het is een collectieve straf, wat door het internationaal recht wordt verboden.

We kunnen slechts spreken over een oorlog als het gaat over twee gelijkwaardige partijen, wat niet het geval is. Israël bezet sinds 1967 op een structurele en systematische wijze de Palestijnse gebieden (zoals bevestigd in talrijke resoluties van de VN Veiligheidsraad waaronder resolutie 242).

BARBAARSHEDEN
Voor de aanval sinds 7 juli 2014 van Israël op de Gazastrook zijn vooral twee rechtsbronnen relevant: het humanitair oorlogsrecht en de universele mensenrechten.

Humanitair oorlogsrechtDe Vierde Conventie van Genève (1949) speelt een belangrijke rol en is van toepassing op iedere vorm van gewapend conflict en bezetting.

Een eerste basisprincipe van het humanitair oorlogsrecht is dat strijdende partijen onderscheid moeten maken tussen burgers en strijders. Burgers mogen nooit het doelwit van aanvallen zijn. Maar volgens de VN is ongeveer 80 procent van de meer dan duizend Palestijnse slachtoffers van de aanvallen op de Gazastrook, burger. Velen van hen zijn gedood omdat het Israëlische leger geen of onvoldoende onderscheid heeft gemaakt tussen militaire en civiele doelen, of bewust civiele doelen heeft bestookt. Gemiddeld komt elk uur een kind bij het geweld om het leven. Zelfs ziekenhuizen, moskeeën en scholen zijn doelwitten.

De Gazastrook is een overbevolkte openluchtgevangenis, waar Palestijnen niet in of uit kunnen en geen mogelijkheid tot vlucht of bescherming hebben.

Een tweede basisprincipe is de proportionaliteit: de schade die door militaire operaties wordt veroorzaakt, moet in verhouding staan tot het militaire voordeel dat ermee wordt behaald. Ook dit principe wordt door Israël geschonden.

Universele mensenrechten Behalve het humanitair oorlogsrecht schendt Israël op grote schaal ook de mensenrechten, die verankerd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring van de Verenigde Naties is opgesteld na de gruwelijkheden en de holocaust van de Tweede Wereldoorlog: respect voor deze fundamentele rechten is noodzakelijk om niet opnieuw in barbaarsheden te vervallen.

Toch veegt Israël hier zijn voeten aan als het gaat om de Palestijnen. Veel van die mensenrechtenschendingen zijn het gevolg van de decennialange bezetting, in het bijzonder de aanwezigheid van de nederzettingen in Palestijnse gebieden en de bouw van de muur. Israël maakt onder meer inbreuk op het recht op eigendom, het recht op huisvesting, het recht op een adequate levensstandaard, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen, het recht op gelijkheid en het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen.

In een Advisory Opinion van 2004 veroordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de muur in Palestijns gebied als illegaal en erkende voor het Palestijnse volk "het recht op zelfbeschikking".
Meer zelfs, het internationaal recht voorziet het recht om geweld te gebruiken ter zelfverdediging voor landen die te maken hebben met een directe aanval en verbiedt een volk dat vecht voor zijn zelfbeschikkingsrecht niet om geweld te gebruiken.

De Verenigde Naties hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen het Israëlisch beleid en hun acties. Desondanks weigert Israël het internationaal recht na te leven.

DUIDELIJKE VEROORDELING
Israël schendt het internationaal recht met haar decennialange bezetting, met de voortdurende bouw van kolonies in de Westbank en Oost-Jeruzalem en een 'apartheidsmuur', enzovoort. Maar met deze grootscheepse aanval op de Gazastrook begaat Israël oorlogsmisdaden terwijl de wereld gewoon toekijkt. De politieke en militaire leiding van Israël zou voor het Internationaal Strafhof ter verantwoording moeten worden geroepen, maar Israël heeft dit verdrag niet willen ratificeren. De VN Veiligheidsraad kan echter het initiatief nemen om de verantwoordelijken toch te vervolgen.

Het internationaal recht is duidelijk, maar de afdwinging ervan ligt moeilijker.Daarom ondersteunen wij de wereldwijde BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions).

De Veiligheidsraad moet Israël verplichten de grenzen te openen, zodat vrachtwagens met medisch materiaal en hulpgoederen de Gazastrook kunnen bereiken.

Aan de Belgische en Europese politici vragen wij om een duidelijke veroordeling van het Israëlisch beleid en de aanvallen. Alle diplomatieke en handelsrelaties met Israël zouden onmiddellijk moeten opgeschort worden en men kan nadenken over sancties. De VN Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad moeten Israël streng terechtwijzen. Overheden, bedrijven en universiteiten moeten zich onthouden van relaties met Israël. Deze aanpak was succesvol tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Alleen zo kunnen we vermijden medeplichtig te zijn aan oorlogsmisdaden en de schending van de mensenrechten van het Palestijnse volk.

 

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

ÉRADIQUER LES CAUSES POUR ÉVITER LA REPETITION DES CONSÉQUENCES.


Tant qu’il n’y aura pas accord sur tout (la création de deux Etats, un palestinien et un israélien), il n’y aura accord sur rien et Israël finira par être mis au ban de l’humanité : la victime devenant immanquablement bourreau. 70 ans de guerres larvées, cela suffit,  il est temps de ranger les couteaux de la haine raciale et religieuse au Moyen Orient et en Europe et d'entériner un état de fait: deux pays séparés par un no man's land s'il le faut!

Comprendre que la violence ne résout rien.

MG

 

 

DE VOLLEDIGE LIJST VAN DE ONDERTEKENAARS VINDT U HIER:
Lies Michielsen (advocate Antwerpen, onderzoekster UA), Jo Dereymaeker (advocate Antwerpen), Stefaan Smis (professor VUB), An Cliquet (professor Ugent), Olivier De Schutter (professor UCL), Marc Rigaux (gewoon hoogleraar UA), Jos Dumortier (gewoon hoogleraar KULeuven), Jan Nolf (ere-magistraat), Marie Delbroek (advocate Brussel), Fransiska Boels (advocate Brugge), Hilde Possemiers (advocate Antwerpen), Luc Denys (advocaat Brussel), Benoit Dhondt (advocaat Antwerpen), Stefaan Van Hecke (advocaat Gent), Seno Devriendt (advocaat Antwerpen),  Luc Cieters (Gewezen syndicaal afgevaardigde ABVV Kempische steenkoolmijnen, jurist), Silvija Baši¿ (juriste), Raf Jespers (advocaat Antwerpen), Alexis Deswaef (advocaat Brussel), Paul Quirynen (advocaat Antwerpen), Jan Buelens (advocaat Antwerpen, professor UA), Jan Fermon (advocaat Brussel, secretaris-generaal IADL), Herman De Ley (professor emeritus UGent), Bobber Loos (advocaat Antwerpen), Laurens Lavrysen (Human Rights Centre UGent), Louis De Coninck (advocaat Brussel), Emmanuelle Schouten (juriste en ex-advocaat), Rosalie Daneels (advocate Brussel), Marjan Claes (juriste), Enrico De Simone (advocaat Antwerpen), Serge Gutwirth (professor VUB), Marieke Krijnen (doctoraatsstudente UGent) , Hadiel Holail Mohamed (juriste), Géraldine Debandt (advocate Antwerpen), Bart Vingerhoets (jurist), Katrin Verhaegen (advocate Antwerpen), Piet Van den Bergh (jurist ACV), Najat Joundi (advocate Antwerpen),  Antonis Catsoulis (advocaat Antwerpen), Lucas De Pauw (advocaat Antwerpen), Walter Damen (advocaat Antwerpen), Mieke Van Laer (advocate Antwerpen), Roger Belderbosch (advocaat Antwerpen), Patrick Brysbaert (ere-advocaat Antwerpen), Toon Denayer (advocaat Leuven), Astrid Declercq (juriste), Frank Scheerlinck (advocaat Gent), Sarah Bracke (Harvard University | UGent), Karine Van Gulck (advocate Antwerpen), Falke Van derSchueren (advocate Antwerpen), Sylvie Micholt (advocate Brugge), Bieke Pintelon (advocate Antwerpen), Jo Callebaut (juriste), Jos Berghman (gewoon hoogleraar KULeuven), Simon Van Damme (advocaat Antwerpen), Sanne De Clerck (advocate Antwerpen), Jill Troch (advocate Antwerpen), Bieke Spruyt (juriste VUB), Gie van den Berghe (gastprofessor UGent), Hans Lammerant (onderzoeker VUB), Hind Riad (advocate Brussel), Brecht De Smet (doctor-assistent UGent), Edith Flamand (juriste  en advocate op pensioen), Stany Buysse (advocaat Gent), Mieke Van den Broeck (advocate Brussel), Hans Claus (criminoloog, secretaris vzw samenhuizen), Erik Swyngedouw (professor Manchester University), Lieve Pepermans (advocate Antwerpen), Marie-Pierre de Buisseret (advocate Brussel), Ann Milbau (assistent professor Umeå University),  Rahim Aktepe (advocaat Antwerpen), Vincent Andries (advocaat Antwerpen), Brecht De Sutter (advocaat Brussel), Caroline Driesen (advocate Antwerpen), Patrick Collard (Eregewoon hoogleraar UGent), Suzanne Van Rossem (advocate Antwerpen), John Devreker (professor emeritus UGent), Giselle Corradi (postdoctoraal onderzoekster Human Rights Centre, UGent), Sophie Forrez (Doctoraatonderzoeker Human Rights Centrum Universiteit van Gent), Helen Van Nijverseel (advocate Brussel), Joke Callewaert (advocate Brussel), Ivo Flachet (advocaat Brussel), Hélène Crokart (advocate Brussel), Dimokritos Kavadias (professor VUB), Tom Decorte (hoogleraar Ugent), Valérie Jadoul (juriste ABVV), Frans Daems (emeritus professor UA), Annik Haegeman (advocate Brussel), Marijke van der Hasselt (advocate Brussel), Diletta Tatti (advocate Brussel), Monique Biesemans (professor emeritus VUB), Meral Kalin (advocate Brussel), Jan Dumolyn (professor emeritus UGent), Pieter Saey (ereprofessor UGent), Jan De Lien (advocaat Antwerpen), Saïla Ouald Chaib (doctoraatsonderzoeker UGent),  Marianne Pétré (advocate La Louvière), Maria Trips (advocate Antwerpen), Riet Vandeputte (advocate La Louvière), Loïca Lambert (advocate Brussel), Joris Reynaert (professor UGent), Geertrui Van Overwalle (hoogleraar KULeuven), Egbert de Smet (professor UA), Alexandra Büchler (juriste), Elke Willems (advocate Antwerpen), Koenraad Bogaert (doctor Ugent), Julie Mommerency (advocate La Louvière), Geertrui Daem (juriste), Zohra Othman (advocate Antwerpen), Gita Deneckere (professor Ugent), Bie Soetaert (advocate Gent), Julie Tieleman (juriste), Frédéric Van der Steichel (advocaat Brussel), Pieter Deleu (jurist), Koen Vlassenroot (hoogleraar Ugent), Annelies Marissens (advocaat Antwerpen), Mark van Roy (adocaat Brussel), Luce Beeckmans, (doctor UGent), Charaz El Madiouni (juriste), Roeland Vereecken (jurist), Evelien Vandeven (juriste), Thibaut Vanbersy (advocaat Brussel), Bob Brijs (advocaat Brussel), Anne Walraet (professor UGent), Isabelle Jacobs (advocaat Antwerpen), Marianne Schenck (juriste), Kathleen Dassen (advocaat Antwerpen), Ann Demoor (juriste), Anneke Goris (juriste), Liesbeth Monden (advocaat Brussel), Jennifer Addae (Juriste), Herman Dereymaeker (jurist), Filip Van der Schueren (professor UA), Laura De Meyer (advocate Antwerpen), Zeinstra Sietske (juriste), Jef De Bruyne (jurist), Kristel Beyens (hoogleraar penologie, VUB), Veronique  van der Plancke (advocate Brussel, vice-voorzitter Ligue francophone des droits de l'Homme, onderzoeksmedewerkster  UCL).

  

WANHOPIGE OPEN BRIEF VAN EEN NOORSE DOKTER IN GAZA: "MENEER OBAMA, HEBT U EEN HART?"


© ap. Mads Gilbert is al 17 jaar af en aan vrijwilliger in Gaza.

Mads Gilbert is Professor en Kliniekhoofd Kliniek voor Spoedeisende Geneeskunde  Universitair Ziekenhuis Noord-Noorwegen. Hij werkt momenteel in het Shifa Hospital in Gaza. Deze open brief werd in het Engels op Middle East Monitorgepubliceerd.

Beste vrienden,

Vorige nacht was extreem. De 'grondinvasie' van Gaza heeft tientallen Palestijnse slachtoffers gemaakt, verminkte, opengereten, bloedende, rillende, stervende Palestijnen, Palestijnen van alle leeftijden, allemaal burgers, allemaal onschuldig.

De helden van de ambulances en de ziekenhuizen van Gaza werken in shifts van 12 tot 24 uur, grauw van de vermoeidheid en de onmenselijke werklast (en in Shifa wordt sinds 4 maanden niemand meer betaald). Ze verzorgen, sorteren, proberen orde te scheppen in de onbegrijpelijke chaos van lichamen, volwassenen en kinderen: wie kan nog lopen en wie niet, wie ademt nog en wie niet, wie bloedt en wie niet.

Het zijn allemaal mensen. Maar weer worden ze als beesten behandeld door het 'meest morele leger ter wereld' (sic!).

Mijn respect voor de gewonden en hun kalmte, ondanks de pijn, het lijden en de schok, is eindeloos. Mijn bewondering voor het personeel en de vrijwilligers is eindeloos. De Palestijnse 'sumud' geeft mij kracht, ook al zou ik soms willen schreeuwen, iemand hard vasthouden, huilen, de huid en de haren van een warm kind ruiken, bedekt met bloed, ons samen in een eindeloze omhelzing beschermen. Maar dat kunnen wij ons niet veroorloven en zij kunnen het evenmin.

Asgrauwe gezichten. Nee! Niet weer een lading van tientallen verminkte en bloedende slachtoffers, er liggen nog altijd vijvers van bloed op de vloer van de spoedeisende zorg, stapels druipende, met bloed doordrenkte verbanden om op te ruimen. De schoonmakers zijn overal, dweilen bloed op, vegen resten op en haar en kleren, injectienaalden, het afval van de dood. Wat nog kan worden hergebruikt, wordt schoongemaakt. In de afgelopen 24 uur zijn meer dan 100 slachtoffers naar Shifa gebracht. Dat zou al te veel zijn voor een goed georganiseerd ziekenhuis met alle nodige uitrusting, maar hier ontbreekt bijna alles: elektriciteit, water, benodigdheden, geneesmiddelen. Operatietafels, instrumenten en monitors zijn allemaal verroest, alsof ze uit een ziekenhuismuseum komen. Maar de helden klagen niet. Ze doen hun werk alsechte vechters, vastberaden en onwankelbaar.

Terwijl ik deze woorden schrijf, alleen, op een bed, vloeien mijn tranen, maar het zijn nutteloze tranen van pijn en smart, van woede en angst. Dit kan niet gebeuren!

En dan zet het orkest van de Israëlische oorlogsmachine zijn gruwelijke symfonie weer in, met artilleriesalvo's van marineschepen voor de kust, bulderende F16's, ziekmakende drones (in het Arabisch 'zennanis', zoemers) en kletterende Apaches. Allemaal wapens uit de VS, betaald door de VS. © AP. Mads Gilbert.

LEZERREACTIES

« Obama heeft misschien wel een hart maar hij heeft niets te zeggen. Een VS-president, zogezegd de machtigste man ter wereld, is een puppet on a string. Het grootkapitaal, de wapen- en olieindustrie, de Joodse lobby eva trekken naar believen aan de touwtjes.

Ieder vermoord kind is er 1 teveel. Of het nu een Israëlisch of Palestijns kind betreft: het zijn misdaden. Burgers, hulpverleners zoals ambulanciers tijdens hun werk vermoorden zijn misdaden tegen de menselijkheid.

MENEER OBAMA - HEBT U EEN HART?

Ik nodig u uit om een nacht, een nacht maar, bij ons in Shifa door te brengen. Misschien vermomd als schoonmaker. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat het de geschiedenis zou veranderen. Niemand met een hart én met macht zou naeen nacht in Shifa niet vastberaden zijn om een einde te maken aan de slachting van het Palestijnse volk.
Maar de hartenlozen en genadelozen hebben hun berekeningen gemaakt en weer een 'dahyia' aanval op Gaza gepland.

Ook deze nacht zullen de rivieren van bloed vloeien. Ik kan horen dat ze hun instrumenten van de dood hebben gestemd.

Alstublieft. Doe wat u kunt. Dit moet ophouden.

Ik ben beschaamd deel uit te maken van een Westerse "beschaving" die keer op keer en decenium na decenium de ogen afwend van de mishandeling, uitdrijving en vernietiging van een bevolkingsgroep die in wezen geen schuld draagt. Ze verdedigen zich zoals ze kunnen, met povere middelen, tegen een regionale supermacht die volop VS en EU steun geniet. Waar blijft Van Rompuy met de aankondiging van harde sancties? Wat doet Obama om Israel tot rede en menselijkheid te dwingen? Laffe schijnheiligheid...

Ah, die hypocriete Amerikanen: "Mr Netanjahou, wat u daar in Gaza doet, dat is heel slecht voor ons imago! Maar kijk, hier hebt u de sleutel van ons bommen- en granatenmagazijn: neem ondertussen maar wat je nodig hebt ....

 

 

Aucun commentaire: