dimanche 3 août 2014

Kersvers cultuurminister Sven Gatz: "Cultuur dient eigenlijk tot niets"

  De morgen − Bron: De Tijd© belga.

"Als liberaal geloof ik dat kunst en cultuur een waarde op zich zijn. Ze zijnontzettend belangrijk, maar ze dienen eigenlijk tot nietsbehalve de algemenetevredenheid." In gesprek met De Tijd toont nieuwbakken Vlaams minister voorCultuur, Media, Jeugd en Brussel zich een voorvechter van cultuur met enkeleboude uitspraken.

"Kunstenaars moeten doen wat ze willen doen. Ik vind niet dat het budget datwe geven gelieerd moet zijn aan het bereik dat een project haalt." Gatz breekteen lans in De Tijd dat er ook ruimte moet zijn voor projecten die haast niemandbereiken, maar die wel heel relevant kunnen zijn

Dat de financiering van cultuur echter niet alleen een opdracht is van deoverheid, maar ook van de private sector: dat staat voor Gatz buiten kijf. De Open Vld-politicus is dan ook vastberaden om meer externe financieringmogelijk te maken en dat moet in dialoog met het federale beleidsniveau: "Zozou de volgende federale regering kunnen nagaan of we de taxsheltereenbelastingsvoordeel voor wie investeert in audiovisuele productieskunnenuitbreiden."

Tot slot geeft Gatz mee dat besparingen onvermijdelijk zullen zijn, maar deBrusselaar wil benadrukken dat hij "rechtvaardig en in volle transparantie zalwerken."


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

SPONSORING CULTUREL PLUTÔT QUE SUBSIDES A LA CULTURE


Voici en une phrase le nouveau credo culturel du gouvernement flamand. Bart De Wever donne l’exemple en supprimant le budget fleurs et plantations de la ville d’Anvers. C’est une manière de faire participer le privé à l’effort public. Si le privé suit, pourquoi pas. La question demeure : suivra-t-il ?

MG

 

Aucun commentaire: