lundi 8 septembre 2014

Waarom IS ook ons probleem is

Koen Vidal

DM STANDPUNT


© Wouter Van Vooren.

Landen als België, die niet deelnemen aan de coalitiekunnen niet afwachten tot destrijders van IS verslagen zijn

Koen Vidal

Barack Obama heeft een coalitie gevonden waarmee hij de militaire kracht van Islamitische Staat in Irak en Syrië hoopt te breken. De komenden maanden zullen de VS, Groot-BrittanniëFrankrijk,DuitslandTurkije, Canada, ItaliëPolenDenemarken en Australië deelnemen aan eenoorlogscampagne die een einde moet maken aan de etnische zuivering die IS-strijders uitvoeren tegeniedereen die het niet eens is met hun extremistische visie op de islam.

Een heruitgave van de domme Irak-oorlog van George Bush en Tony Blair valt niet te verwachten.Gelukkig maar. Die campagne stortte Irak van een slechte in een rampzalige situatie en zorgde meevoor de voedingsbodem waarop destructieve groepen als IS tot volle kracht konden komen.

Het offensief dat Obama en co. voor ogen hebben, is tegelijk veelzijdiger en behoedzamer dan de Amerikaans-Britse invasie van 2003. Er wordt gedacht aan een campagne zoals tegen detalibanstrijders in het Pakistaans-Afghaanse grensgebiedmilitaire steun aan nationale legers enbevriende rebellenluchtbombardementen en massa's drones.

Naast een militaire campagne komt er ook een versterking van de politieke instellingen in Bagdad dieervoor moet zorgen dat soennitische leiders en handelaars zich distantiëren van Islamitische Staat engaan deelnemen aan de wederopbouw van IrakDe incompetentievriendjespolitiek en corruptie van de vorige premier Maliki dreef vele soennieten naar de marge van de samenlevingHun frustratieswerden dermate groot dat steeds meer van hen een wanhopig verbond aangingen met IS.

Bijzonder belangrijk is dat de oorlog tegen IS gepaard zal gaan met een diplomatiek offensief in hetMidden-Oosten. Het draagvlak van de strijd kan niet beperkt blijven tot een tiental westerse landen. ISis in de eerste plaats een bedreiging voor Arabische staten en de meeste slachtoffers zijn burgers uithet Midden-OostenOok al zijn het verre van exemplarische regimes, onvermijdelijk zal er gepraatmoeten worden met de leiders van EgypteSaoedi-Arabië en Qatar.

Maar dit laatste betekent niet dat landen als België, die niet deelnemen aan de coalitierustig kunnenafwachten tot de strijders van IS verslagen zijnIslamitische Staat is ook ons probleem en degeloofwaardige aanwijzingen dat Mehdi Nemmouche - de vermoedelijke dader van de aanslag op hetJoods Museum in Brussel - een handlanger was van IS, maakt dat overduidelijkBelgië is ook een van de belangrijkste IS-troepenleveranciersJongeren die opgroeiden in Brussel, Antwerpen of Gent latenhun leven achter om zich aan te sluiten bij een van de meest meedogenloze vechtmachines uit demoderne geschiedenisDat hallucinante gegeven moet voldoende zijn om van deradicalisering en destrijd tegen IS ook een Belgische prioriteit te maken.

 COMMENTAIRE DE DIVERCITY

UNE CROISADE ANTI CALIFAT SANS MOSCOU EST UN NON SENS.


Tout se passe comme si une fois de plus toute cette opération était montée comme un scénario anti russe. On sait combien Moscou s’est montrée intransigeante à l’endroit des terroristes islamistes très actifs au sein des républiques islamiques qui jouxtent ses frontières.

Ce qui est sûr c’est qu’Obama veut éviter à tout prix un rapprochement russo-européen.

La crise ukrainienne lui en offre un splendide alibi. Il s’agit d’empêcher l’Europe de retrouver la prospérité en faisant des affaires avec les Russes. L’Amérique en déclin entend bien asservir l’Europe politiquement pour continuer à l’inonder de ses produits technologiques divers.

Il serait temps qu’Europe se réveille de son sommeil de belle au bois. Et qu’elle se mettre en tête qu’il y aura un après Poutine.  

MG

Aucun commentaire: