mercredi 15 octobre 2014

Nuttige mythes over de collaboratie


Marc Reynebeau De Standaard

 


De Vlaams-nationalistische leider en latere collaborateur Staf De Clercq (met baard) op de Vlaams-nationale landdag in 1934. Foto: Photo News

 

Het kwam nog sneller dan verwacht. Iemand had Jan Jambon nochtansgewaarschuwd. ‘Ik weet dat enkele oude zaken weer opduiken,’ zei hij maandagimmers nog in een interview met De Standaard, ‘maar totaal uit de context gerukt.’ De politieke reacties op een gesprek met hem in La Libre diezelfdeochtend volstonden inderdaad opdat hij zich al enkele uren later ‘oneerlijkgeïnterpreteerd’ zou voelen.

Het was nog maar het begin. Met die ‘oude zaak’ alludeerde Jambon op de ‘onthulling’ dat hij in 2001 een toespraak had gehouden voor een club van gewezen collaborateurs, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse dienstaan het Oostfront hadden gevochtenDat weetje dateert al van een jaar geledenen was uitgebracht door een radicaal-rechtse organisatieGisteren was het de beurt aan de andere kant van het politieke spectrum, het Antifascistisch Front ende PVDA, om met nieuws uit te pakkendat twee N-VA-regeringsledenafgelopen weekend present waren op het verjaardagsfeestje van de bejaarderadicale nationalist Bob Maeseen tiener in de collaboratie en later onder meernog senator voor de VolksunieDat weetje werd geacht de twee tecompromitteren, al maakten ze zelf geen geheim van hun goede relatie met Maes of van hun aanwezigheid op diens feestje.

GROTE WOORDEN EN SCHOUDEROPHALEN

Even voorspelbaar als de grote woorden bij vooral Franstalige oppositiepartijen, was het Vlaamse schouderophalen als reactie daaropZo blijven de TweedeWereldoorlog en de collaboratie met de Duitse bezetter ook nu nog een politieken zelfs moreel thema, maar dan in spiegelbeeld over de taalgrens heenDatkomt doordat daarover nog altijd tegengestelde mythes voortwoekerenhoezeerde historiografie die ook nuanceert en vaak zelfs tegenspreekt. Maar net omdatze appelleren aan simpele vooroordelenblijven die mythes nuttig voor wie het verleden wil inzetten in een politieke polarisatie.

De oorlogsherinnering in Franstalig België koestert het mythische beeld van het antifascistische verzet en vergeet bijvoorbeeld graag de extreemrechtse enmilitaire collaboratie van Rex, maar net zo goed de verregaandeonverschilligheid van het toenmalige Belgische establishment, getuige de indrukwekkende studie Gewillig België(2007). Aan Vlaamse kant dramt danweer vaak een minimaliserend en vergoelijkend vertoog door, dat collaborateursziet als welmenende, maar naïeve of misleide idealisten, die, om Jambon teparafraseren’, toch wel ‘hun redenen’ hadden om te collaboreren.

Die visie negeert dan weer snel met welke motieven dat gebeurde (in de eersteplaats uit een antidemocratische en totalitaire overtuigingzo bleek in 2012 uiteen studie van Aline Sax). Ze gaat ook voorbij aan de middelen (vaak geweld enonderdrukking, in een context van militaire bezetting), en aan wat voor eenregime gesteund werd. Daar groeide een van ressentiment en verongelijktheiddoordrenkte slachtoffercultus uit, die ook de legitimiteit betwist van de naoorlogse vervolging van de collaboratie. Veroordeelde collaborateurs wordenin die mythologie dan ook ‘repressieslachtoffers’ genoemdeen zeer gangbareterm, die ook ver buiten de kringen van nostalgici verspreid raaktehoezeerhistorische studies van Luc Huyse of, vrij recent nog, Koen Aerts, het beeld van de repressie ook hebben bijgesteld.

MYTHES EN CLICHÉS

De ‘officiële’ Vlaamse beweging heeft er lang over gedaan om afstand te nemenvan de collaboratieBeschouwt ze die sinds ongeveer anderhalf decennium inderdaad als een historische vergissingtoch blijft de neiging groot om daarbijeen politiek onderscheid te maken tussen het militante nationalisme en de ideologische motivatie van toenDat verklaart waarom Jambon zich ook in 2001 niet gehinderd voelde om gewezen Oostfronters te mobiliseren voor een toengeplande Vlaams-nationalistische betoging en dat ook vandaag nog, als minister van Binnenlandse Zaken, met een argeloze vanzelfsprekendheid blijftverdedigen.

Aan Franstalige kant maakt de historische mythe echter evenzeer datonderscheidopnieuw in datzelfde, erg zelfgenoegzame spiegelbeeld. Dan heeftze aan wat morele hooghartigheid genoeg om in het diepe Vlaanderen slechtseen zwarte, van nostalgie naar de collaboratie vervulde ziel te vermoeden.

Dat dergelijke historische clichés kunnen blijven bestaan, past in wat vaak eenonverwerkt verleden wordt genoemd. Toch klopt dat niet helemaal. Tenslottebestaat onder historiciwelke taal ze ook sprekeneen vrij ruime consensus over dat oorlogsverleden. De resultaten van hun werk zijn beschikbaar voor wie ermaar kennis wil van nemenDe polemieken van de voorbije dagen illustrerenechter dat sommige politici de moralisering van het verleden nog altijd nuttigerachten dan een intellectueel eerlijk vertoog. Ook dat is een vorm van schuldigverzuim.

 

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

UN PASSE QUI NE PASSE PAS

Indignation wallonne et haussement d’épaules flamandes.

Décidément, nous vivons dans deux Etats que tout « semble » opposer, du moins c’est l’image que le politique et les medias entendent bien nous imposer. Pour Marc Reynebeau la collaboration et la deuxième guerre mondiale demeurent une thématique politique et morale très porteuse, perçue différemment et de façon antinomique des deux côtés de la frontière linguistique. Cette situation résulterait, selon lui, de la survivance obstinée de mythes que conteste et nuance l’historiographie contemporaine. Ils renvoient à des clichés simplistes auxquels les hommes et les femmes politiques ont régulièrement recours pour instrumentaliser un passé qui ne passe pas en vue d’exacerber hic et nunc la polaristion politique. De fait, c’est exactement ce qu’on a pu observer hier au parlement où les députés francophones de l’opposition se  sont déchaînés contre la nouvelle coalition en soufflant sur les braises. Et Reynebeau de préciser « Les francophones  entretiennent le mythe de la résistance antifasciste en faisant volontiers l’impasse sur la collaboration rexiste et la royale indifférence de l’establishment d’alorsReynebeau renvoie à Gewillig België (2007). Du côté flamand on se plait à minimaliser les choses en traitant volontiers les collaborateurs de têtes brûlées mues par un idéalisme romantique. Die toch welhun redenen’ hadden om te collaboreren » Jan Jambon. C’est faire peu de cas des convictions totalitaires et antidémocratiques de ces romantiques antimarxistes cf l’étude de Aline Sax). C’est minimaliser le recours à la violence et à l’oppression de ces collabos volontiers qualifiés en Flandre de victimes de la répression (repressieslachtoffers). Officiellement le “ Vlaamsebeweging s’est efforcé de prendre ses distances par rapport au spectre de la collaboration. Dat verklaart waarom Jambon zich ook in 2001 niet gehinderdvoelde om gewezen Oostfronters te mobiliseren voor een toen geplande Vlaams-nationalistische betoging en dat ook vandaag nogals minister van Binnenlandse Zaken, met een argeloze vanzelfsprekendheid blijft verdedigen.

Tous ces clichés ont tendance à se perpétrer dans un contexte qualifié par certains de « onverwerkt verleden » autrement dit un passé dont on n’aurait pas fait le deuil.

Les polémiques des derniers jours montrent que certains politiciens continuent à vouloir moraliser le passé plutôt qu’à tenter de le comprendre. «  moralisering van het verleden nog altijd nuttiger achten dan een intellectueel eerlijk vertoogOok dat is een vorm van schuldig verzuim. »

Difficile d’y voir autre chose que l’expression d’un réflexe populiste tant chez les socialistes wallons que chez les N-VA flamands.

Décidément, la polarisation PS/N-VA est au centre de la vie politique belge. La vraie question c’est de savoir si tout ceci est fortuit et induit par le hasard des circonstances ou au contraire si c’est savamment instrumentalisé par la N-VA qui entend par ce biais exacerber les tensions et faire éclater la Belgique à bref délai. Cette hypothèse n’est pas à exclure.

MG

 

 

 

Aucun commentaire: