lundi 22 décembre 2014

IMMIGRATIE VOEDT ANGST IN DUITSLAND VOOR 'CLASH OF CIVILIZATIONS': 'DEUTSCHLAND IST NICHT SO!'Dirk Rochtus in Knack

Docent Internationale Politiek aan KU Leuven/Campus Antwerpen. Lid van het nationaal partijbestuur van N-VA.

SINDS OKTOBER DEMONSTREREN ELKE MAANDAGAVOND DUIZENDEN MENSEN IN DRESDEN TEGEN DE 'ISLAMISERING' VAN DE MAATSCHAPPIJ. DE REACTIES VAN DE 'HOGE POLITIEK' SCHOMMELEN TUSSEN AFWIJZING EN EEN ZEKER BEGRIP, ZO SCHRIJFT DIRK ROCHTUS, DIE DUIDING GEEFT BIJ EEN SITUATIE 'DIE KAN ESCALEREN'.

 

Verschillende tenoren uit de politieke klasse van Duitsland vrezen dat de beweging 'Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes' (Pegida) in extreemrechts vaarwater terechtkomt.

De initiatiefnemers van Pegida hebben het slim aangepakt: demonstreren op maandagavond in Dresden, de hoofdstad van de Oost-Duitse deelstaatSachsen, wekt de herinnering op aan de tijd dat de burgers 25 jaar geleden op straat kwamen tegen het regime van de niet lang daarna opgedoekte communistische DDR. De parallel is duidelijk: burgers die het gevoel hebben dat de hoge politiek niet naar hen luistert, verheffen hun stem.

Duitsland zou volgens Pegida vooral door immigranten en vluchtelingen uit het Midden-Oosten worden overspoeld en zo ten prooi vallen aan islamisering. Zo vertolkt Pegida de angst van burgers voor een 'clash of civilizations', zoals de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington de botsing van verschillende culturele en religieuze identiteiten in het tijdperk van na de Koude Oorlog noemde. Pegida ziet zich gesterkt door een enquête die het instituut TNS Forschung in opdracht van het weekblad Der Spiegel heeft uitgevoerd en volgens welke een derde van de ondervraagde burgers angst voor islamisering heeft en tweederde meent dat de Grote Coalitie van christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) te weinig rekening houdt met de zorgen en angsten die in de maatschappij leven rond de vluchtelingenproblematiek.

 

VERDACHTE PARTIJEN

Pegida begon met enkele honderden demonstranten, maar brengt inmiddels vijftienduizend mensen op de been. Intussen ontstaan er ook gelijkaardige bewegingen in andere Duitse steden. Andere verdachte of minder graag geziene partijen haken hun karretje vast aan Pegida of de nabootsingen ervan in andere steden.

Protestbewegingen als Pegida stammen uit de 'bürgerliche Mitte' zoals het centrumrechtse milieu in Duitsland wordt genoemd, maar zouden volgens de politicologen Hajo Funke en Werner Patzelt de gefrustreerde aanhangers van de als neonazistisch geboekstaafde Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) weer kunnen mobiliseren.

In de deelstaat Noordrijn Westfalen (NRW) schaart ook de extreemrechtse partij Pro NRW zich achter het burgerprotest. Ook de 'Alternative für Deutschland' (AfD), de succesvolle nieuwkomer van rechts in het partijenlandschap, heeft haar aanvankelijke scepsis tegenover Pegida laten varen, maar terwijl de ene vicevoorzitter zegt onder de demonstranten 'geen rechts-radicalen te zien', maar 'ongeruste burgers', waarschuwt de andere voor deelname aan 'demonstraties met zelfverklaarde islamcritici'.

'NEONAZI'S IN KRIJTSTREEPPAK'

De reacties van de 'hoge politiek' schommelen tussen afwijzing en een zeker begrip en ze verraden vaak ook iets over de ideologische positionering van de politicus of politica in kwestie. Heiko Maas (SPD), de sociaaldemocratische federale minister van Justitie, noemt het bestaan van Pegida een 'schande voor Duitsland' en beschouwt haar als een beweging waarin mensen onbeschroomd lucht durven geven aan hun 'ressentimenten'.

Zijn partijgenoot Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bestempelde de demonstranten zelfs als 'Neonazis in Nadelstreifen' ('Neonazi's in krijtstreeppak').

De Beierse christendemocraat Stephan Mayer (CSU) pikt het niet dat die burgers in de 'extreemrechtse hoek' worden geplaatst.

Thomas de Maizière (CDU), federaal minister van Binnenlandse Zaken, onderkent ook 'problematische ontwikkelingen' binnen Pegida, maar vindt dat de politiek de zorgen van de demonstranten aangaande de 'uitdagingen van onze tijd' ernstig moet nemen.

Ingaan op die zorgen en angsten is ook nodig volgens Joachim Herrmann, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren, vooraleer 'extreemrechtse rattenvangers met hun stompzinnige slogans' dat zouden doen.

ESCALATIE

Heiko Maas sprak bij zijn veroordeling van Pegida ook zijn vrees uit voor verdere escalatie in de agitatie tegen vluchtelingen en immigranten. Het maatschappelijke klimaat in Duitsland is inderdaad aan het verruwen: de laatste maanden zijn Duitse steden het toneel van heel wat gewelddadige confrontaties geweest, - bijvoorbeeld tussen Jezidi's (Koerden die een niet-islamitische religie belijden) en aanhangers van Islamitische Staat(IS) -, van in de Bondsrepubliek zelden op die schaal geziene antisemitische uitspattingen tijdens demonstraties naar aanleiding van de militaire acties van Israël in de Gazastrook, en van betogingen van de beweging 'HoGeSa' ('Hooligans gegen Salafisten').

De hele kwestie kan verder escaleren, zeker nu er zich met 'Dresden für alle - Für ein weltoffenes Dresden' een grote tegenbeweging tegen Pegida is aan het vormen. Het gevaar bestaat dat de oproep van Thomas de Maizière voor 'Aufklärung und Gespräche' (opheldering en gesprekken) wordt bedolven onder partijpolitiek gekrakeel en onverzoenlijke ideologische tegenstellingen.

Terwijl sommige politici blijkbaar in de Duitse maatschappij een vruchtbare bodem voor extreemrechts onderkennen, slaat Aiman Mazyek, de voorzitter van de Zentralrat der Muslime (de koepel van de moslims in Duitsland) een andere toon aan. Ook hij waarschuwt wel voor oproerkraaiers die de angsten van de mensen uitbuiten, maar het is aan de politiek om weer met de burgers te communiceren en hun de angst voor immigratie te nemen, want Duitsland is op zich als land niet xenofoob: 'Deutschland ist nicht so!'.

Op de multiculturele school ontstaan soms mooie multiculturele vriendschappen ... tot puberende blanke jongens net iets te lang naar het gesluierde zusje van hun multicultureel vriendje kijken ... !!! Bij deze: een waar gebeurd verhaal na te lezen in de districtsverslagen: het vorige meer linkse districtsbestuur organiseerde een multicultureel feest gericht naar allochtone jongeren toe (ook ouderen en autochtonen waren welkom hoor) ... aan de ingang van het feestpark schoven ook geregeld gesluierde jonge moslima's aan ... tot plots uit het niets steeds opnieuw enkele multiculturele "patsers" opdoken en de moslima-meisjes aanspraken waarop deze stilzwijgend en beteuterd terug huiswaarts trokken ... de reden: op het multiculturele feest werd "gemengd" gedanst ... stel u voor zeg ... ONTOELAATBAAR in een multiculturele samenleving ... !!! Me dunkt mij dat het niet het Westen is dat last heeft van fobieën ... !!!

«  Ik vrees dat de meerderheid van de Europese bevolking zo geïndoctrineerd is via linkse propaganda op school, in media en politiek dat ze ook echt geloven dat het multiculturele paradijs het hoogste goed is. We worden zelfs geacht 50 jaar immigratie te vieren als een heuglijk feit, ipv het te gedenken als de ramp die het werkelijk is.

 

De PEGIDA zegt luidop wat de meerderheid van de blanke Europeanen niet durft, bevreesd om als racist vervolgd te worden.

 

« De vraag is of de angst van de burgers voor islamizering gerechtvaardigd is of niet.Als we naar vlaanderen kijken en de vlaamse regering (Crevits) durft ook geen verbod opleggen voor het dragen van hoofddoeken in de ambtenarij dan komt het loslaten van het principe van scheiding van ''godsdienst en bestuur'' sterk naabij.En dat dit ongenoegen en angst bij de burgers teweeg brengt is logisch.Het aanhouden van dat principe is nodig om de pacifikatie tussen verschillende gezindheden in één samenleving te kunnen handhaven.Zeker nu met opnieuw een 'veroveringsgodsdienst' in onze samenleving.De europese politiekers zijn verantwoordelijk voor het ongenoegen bij de bevolking.Ze hebben decenia lang een onverantwoord migratiebeleid gevoerd.En geven dat nog altijd niet op.Partijen als Pegida zullen daarom de komende jaren overal in europa opstaan en sterk worden.

 

« Wij moeten niet vluchten ... wij moeten assertief opkomen voor onze eigenheden ... maar links moet ophouden om de "oorspronkelijke" bewoners en hun humanitaire waarden, waar ze nota bene zelf zo hard voor gevochten hebben, te verraden ... begrijpe wie begrijpe kan: links heeft zo hard gestreden tegen een overheersende invloed van de rkk en nu omarmen ze een middeleeuwse religie die in haar intolerantie veel slechter is dan de rkk in haar kwaadste dagen ... !!!

 

« Gematigde mensen horen overal thuis, maar gematigdheid kan snel omslaan.Moslims horen thuis in moslimlanden en vrijzinnigen in het Westen, het is geen goed idee om deze twee culturen te mengen aangezien de moslimcultuur een overheersingscultuur is en zich heel snel vermenigvuldigd om te kunnen overheersen. Mensen moeten kunnen wonen waar ze zich veilig voelen en het cynische is dat moslims naar hier vluchten waardoor de mensen zich hier onveilig beginnen voelen, maar waar moeten mensen van hier dan naartoe vluchten?

Huntington voorspelde in 1997 in zijn 'Clash of civilizations' dat spanningen tussen culturen de basis zullen vormen van de conflicten in de toekomst. De realiteit in 2014 geeft hem alleen gelijk ... en dat zitten we nu nog maar in het begin van een wereldomvattende clash tussen het vrije Westen en de islamwereld. De waarden van de islam en die van het westen verhouden zich immers als water en olie tot mekaar. 

Alles en iedereen die zijn hart lucht over de islamisering komt sowieso terecht in extreemrechts vaarwater. Simpel, zo hoef je de discussie niet meer aan te gaan. Een debat, laat staan enige kritiek, is niet aan de orde. Maar het neemt de angst bij de autochtone burger niet weg. We weten tot wat onderbuik gevoelens die niet gehoord worden leiden.

Die titel op zich is al zo vals en suggestief:"angst voor immigratie" zou per definitie verkeerd zijn, wie eraan toegeeft is een racist. Alsof het hier een onberedeneerde fobie zou betreffen zoals angst voor spinnen of muizen. Er zijn natuurlijk oneindig veel legitieme redenen om de immigratieramp die we al 50 jaar ondergaan af te wijzen maar dat wordt afgedaan als een onderbuikgevoel van domme blanke mannen.

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

'CLASH OF CIVILISATIONS' MADE IN GERMANY

L’Allemagne fédérale passe, à bien des égards, pour être l’élève modèle de l’Europe tant au niveau économique que sur le plan démocratique. 

Et voilà que surgit dans la belle ville de Dresde ( rasée par les bombes alliées en 1945 ; reconstruite , à l’identique, depuis la réunificationun mouvement de rassemblement populaire qui se tient tous les lundis (comme au bon temps de la protestation contre le régime communiste, Dresde est en Saxe, dans l’ancienne RDA) et réunit désormais plus de 15.000 participants qui manifestent en exprimant leur crainte d’une islamisation de la société allemande eteuropéenne. Le professeur Dirk Rochtus (KUL) tente d’analyser dans Knack ce phénomène singulier qui graduellment se transpose dans d’autres villes allemandes de l’Ouest et inquiète les élites politiques au pouvoir. Celles-ci hésitent entre la compréhension et une attitude de rejet radical. Tous redoutent une contagion et une escalade dans l’Allemagne tout entière du mouvement saxon de la Pegida. ('Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes')

Comme au temps de la RDA communiste, les Dresdois ont le sentiment que la classe politique ne les écoute pas. Ils craignent que l’Allemagne ne se laisseenvahir par des immigrants du Moyen-Orient entraînant une islamisation de la société allemande. En somme, ils redoutent un 'clash of civilisations' tel que celui annoncé par feu le politologue américain Samuel Huntington qui redoutaitla généralisation d’un affrontement des cultures et des identités religieuses dansl’après-guerre froide mondialisée.

Selon une enquête commandée par le Spiegel à l’institut de recherche TNS un tiers des sondés craint une islamisation de la société allemande et deux tiers estiment que la coalition (CDU/CSU/SPD) se désintéresse totalement de leurs états d’âme face aux afflux de réfugiés et demandeurs d’asile.

 

 

« Pegida » a commencé par rassembler quelques centaines de protestataires. Ils sont désormais 15.000 à défiler dans les rues de Dresde tous les lundis en portant des drapeaux aux couleurs nationales allemandes.

Mais ce qui inquiète surtout les élites politiques allemandes au pouvoir c’est que divers petits partis et mouvements nationalistes d’extrême droite accrochent leur wagon à cette locomotive qui devient de plus en plus puissante.

À l’origine, les partisans de Pegida étaient originaires de la 'bürgerliche Mitte' autrement dit du centre mais ils ne laissent pas indifférent le Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) qui cherche à se se remobiliser autour de cette plate-forme.

 

En Rhénanie-Palatinat (NRW) les extrémistes de Pro NRW se rangent derrière ce mouvement de protestation, comme du reste 'Alternative für Deutschland' (AfD), la nouvelle droite 

NEONAZIS EN TREILLIS

Du côté de la coalition on hésite entre compréhension et rejet. Heiko Maas (SPD), ministre fédéral de la justice parle d’un « scandale pour l’Allemagne » et il dénonce les accès de ressentiment des membres de Pegada.Ralf Jäger (spd) ministre de l’intérieur de Westphalie  parle de « néonazis en treillis ».

Mais le bavarois Stephan Mayer (CSU) s’indigne quant à lui que ce mouvement protestataire soit étiqueté de droite. 

Thomas de Maizière (CDU), ministre de l’intérieur de RFA dénonce des dérives problématiques au sein de Pegida, mais il estime qu’il faut prendre ses revendications au sérieux.

Pour  Joachim Herrmannministre intérieur de l’Etat de Bavière, il est urgent de se pencher sur cette problématique avant que les 

« racoleurs de rats de l’extrême droite » ne les draguent avec des slogansréducteurs.

ESCALADE

 

Heiko Maas, tout en condamnant le mouvement Pegida semble redouter une escalade  de l’hostilité contre les réfugiés et les immigrants en général à un moment où le climat social est en train de rancir en Allemagne en réaction à toute une série de confrontations violentes observées dans les rues de villes allemandes notamment entre des Kurdes Jezidi's (non musulmans) et des partisans de l’État islamique. On parle aussi d’une montée inouïe de l’antisémitisme par rapport aux raids contre Gaza. Bref la température monte dangereusement.  Tandis que voit le jour à Dresde d’une contre offensive anti Pegida sous les couleurs de 'Dresden für alle - Für ein weltoffenes Dresden'. Et tandis la plupart des politiciens allemands nient que la RFA soit un terreau fertile pour l’extrème droite, Aiman Mazyek, président du conseil central des Musulmans  qui chapeaute tous les mouvement religieux d’obédience musulmane est d’un tout autre avis et il met en garde contre ce mouvement d’agitateurs qui exploitent les angoisses des gens et il invite les politiciens à communiquer mieux avec les citoyens  pour désamorcer les angoisses qu’inspire l’immigration car, selon lui, l’Allemagne n’est pas xénophobe 'Deutschland ist nicht so!'

Voilà qui est tout à fait intéressant et préoccupant à plus d’un titre. Tout semble indiquer en effet que s’éveille en Allemagne un courant protestataire dont le fonds de commerce est un peu celui du FN d’un Français du parti eurosceptique britannique ou de la N-VA flamande.

Mais surtout Pegida a un leader charismatique : Lutz Bachmann , un quinquagénaire à la dégaine de chanteur de rock, un peu à la Johnny Hallyday en plus intellectualisant. Soudain il saisit le micro et s'écrie : "Dresden zeigt, wie's geht!" Dresde vous montre comment ça se passe. Et le peuple de lui répondre en hurlant d’une seule voix comme il y a 25 ans : "Wir sind das Volk!" 

Alors il lance à la foule en liesse « la police vient de m’informer que nous sommes ce soir 15.000. Et il poursuit : pour la neuvième fois consécutive nous entamons une marche pacifique à travers notre ville contre les politiciens et la caste médiatique. Et la foule de répondre en chœur  : « presse de vendus » Et lui de surenchérir : "Sie verteufeln euch, sie lachen über euch – sie wurden gewählt als Volksvertreter, und sie entpuppen sich als Volksverräter!" Il vous diabolisent, se moquent de vous, vous les avez élus comme représentant du peuple et ils trahissent le peuple ».

Et pour terminer tous allument leur GSM, des bougies, des briquets, peu importe en scandant "Wir kommen wieder!" « Nous reviendrons ». Combien seront-ils la semaine prochaine 20.000, 30.000, 50.000 ou davantage ?

 

Foto: REUTERSPegida-Chef Lutz Bachman

Et sur la grande place du marché un vieillard plein de dignité s’exclame, un peu comme Zarathustra plus d’un siècle auparavant : « si j’ai bien compris les médias et les politiciens je me laisse piéger par le racoleur de rats. Nous sommes donc les rats. Na schön! Dann bin ich eben eine Ratte! » Mais lorsqu’on entame un dialogues avec ces “rats” la conversation tourne aussitôt autour des thèmes salaires minimums, demandeurs d’asile et la guerre d’Ukraine. Surtout il sera question des 12 centres d’accueil pour demandeurs d’asile qui viennent de s’ouvrir Dresde : la pette dans le soulier.

Leur angoisse : "Dass arabische oder türkische Einwanderer den Stadtteil übernehmen und uns ihre Lebensart aufdrücken." « Que des immigrants arabes ou Turcs n’envahissaient leur ville et leur imposent de nouveaux modes de vie. » Mais il faut savoir que comme en Alsace, où le Front National obtient des scores phénoménaux, la Saxe compte très très peu d’immigrants contrairement à Berlin, à Cologne et les grandes métropoles allemandes de l’Ouest. 

Voilà de quoi nourrir notre réflexion mais le plus intéressant ce sont sans doute les commentaires des lecteurs de Knack que je laisse à votre bonne appréciation.

“De PEGIDA zegt luidop wat de meerderheid van de blanke Europeanen niet durft, bevreesd om als racist vervolgd te worden.”

Tout est à l’avenant.

La France a son Zemmour pour faire bouillir la même marmite et aussi apparemment le clown triste Houellebecq  comme on le lira plus loin. Autrement dit, partout en Europe, l’opinion séduite par le populisme vire à droite et la droite nationaliste a de beaux jours devant elleLa vraie question, c’est de savoir dans quel état ces gens-là vont mettre notre démocratie dans la décennie qui vient. 

MGMÉLENCHON ACCUSE ZEMMOUR DE VOULOIR «DÉPORTER» LES MUSULMANS


Libération Jean-Luc Mélenchon, le 2 décembre à Nantes. (Photo Jean-Sebastien Evrard. AFP)


Sur son blog, le député européen Front de gauche remet à jour une interview du polémiste à un journal italien.

L’après-débat, c’est aussi le débat. Après s’être confronté à Eric Zemmour sur RTL vendredi, Jean-Luc Mélenchon poursuit sur son blog son argumentation contre le polémiste et ses idées réacs. Et pour mieux s’attaquer à la «conception ethniciste» de Zemmour, le député européen ressort une interview de ce dernier datée du 30 octobre au quotidien italien Corriere della Serra et passée inaperçue dans les médias français. «Zemmour se lâche en Italie : déporter cinq millions de musulmans ? Ça peut se voir !» s’indigne Mélenchon. Suspectant les médias de ne pas en avoir parlé parce que Zemmour «fait partie» de «la corporation», il relaie cette interview en s’excusant de la traduction, n’étant pas «italianiste».

«Les musulmans ont leur code civil, c’est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller», dit Zemmour. «Mais alors que suggérez-vous de faire ? Déporter cinq millions de musulmans français ?» lui demande le journaliste. Réponse de Zemmour : «Je sais, c’est irréaliste, mais l’histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu’un million de pieds-noirs, vingt ans plus tard, seraient partis d’Algérie pour revenir en France ? Ou bien qu’après la guerre, cinq ou six millions d’Allemands auraient abandonné l’Europe centrale et orientale où ils vivaient depuis des siècles ?»

 

Mélenchon déroule ensuite son argument anti-Zemmour : non, «il n’y a pas cinq millions d’étrangers en France et encore moins douze millions, comme il l’affirme. […] Zemmour confond étrangers et immigrés». Mais pas un post de blog de l’ex-candidat à la présidentielle ne peut s’écrire sans une critique des médias : «Voyons comment la vigilance médiatique sur mes tweets se relâche quand il s’agit des délires d’un confrère. Eric Zemmour n’est pas seulement l’homme qui fournit une doctrine commune et un cadre de références historiques pour l’unification des droites et de l’extrême droite, écrit-il. Quand on pose la question comment expliquer son succès de vente en librairie, quel journaliste a osé dire que sa présence discourante deux fois par semaine sur une des plus influentes radios du pays est sans doute un puissant appui ? Aucun. La corporation avant tout.» Certes, cette interview avait échappé à Libé(culpa nostra…) mais pas la critique de notre «confrère»

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LE TEMPS DES PROVOCATEURS

Voici venu le temps des provocteurs de droite comme de gauche. Bart de Wever vient d’accuser le CD&V d’être le problème de la coalition suédoise, en privé certes et loin des caméras mais les oreilles indiscrètes d’un journaliste du Vif ont tout entendu et rapporté. Le grand public adore ça et il en redemande. 

J’ai pu m’entretenir brièvement avec la gérante du magasin namurois dans lequelle Raymonde, la gorgone syndicaliste du SETCA a fait son numéro de claquettes. Il semblerait qu’au départ ils étaient une vingtaine à fiche la pagaille dans la rue de Fer et que la police n’a pas répondu à son appel à l’aide. Oui, il y a des gens de caractère qui ne se laissent pas intimider et savent garder la tête froide face à la propovocation.

Ce petit bout de femme nous montre la voie à suivre, celle de la résistance à l’arbitraire. Chapeau.

Non, le salut ne viendra pas des esprits au garde à vous. (Jean Burgers)

MG

 

 

HOUELLEBECQ CONVERTIT LA FRANCE À L'ISLAM DANS SON PROCHAIN ROMAN
L'auteur situe son nouveau livre, Soumission, à paraître le 7 janvier 2015, dans la France de 2022. Une anticipation dans laquelle un parti musulman remporte la présidentielle contre le Front National.

Michel Houellebecq se lance dans la politique fiction. Son prochain roman, Soumission, paraîtra le 7 janvier chez Flammarion et risque de faire beaucoup de bruit. Le Goncourt 2010 plonge son lecteur dans la France de 2022. Il imagine une élection présidentielle en fin de second mandat de François Hollande.

Le Front national de Marine Le Pen, qui a déjà perdu le scrutin de 2017, subit la loi d'une alliance UMP, UDI, PS, associée à la Fraternité musulmane, parti inventé par l'auteur. Son leader, Mohammed Ben Abbes, finit par être élu et choisit François Bayrou comme premier ministre.

Le narrateur, qui s'appelle François, est un universitaire malheureux et solitaire, spécialiste de Joris-Karl Huysmans. Il couche avec des étudiantes et comme toujours chez Houellebecq, l'amour est triste. La soumission du titre fait référence à celle des mécréants qui doivent se soumettre à Allah et à celle des femmes aux hommes. À la fin du roman, François se convertit à l'islam et, professeur adulé, voit se soumettre à ses désirs de jeunes étudiantes voilées…

Ce roman de 300 pages devrait attirer toute l'attention lors de la rentrée littéraire. Le sujet commence déjà à faire le tour du web, et la twittosphère n'a pas tardé à réagir. Et risque bien de ranimer la polémique née en 2001, lorsque l'écrivain en promotion de son roman Plateforme avait déclaré: «La religion la plus con, c'est quand même l'islam.»

 

 

 

 

COMMENTAIRE DES LECTEURS DE KNACK

“Op de multiculturele school ontstaan soms mooie multiculturele vriendschappen ... tot puberende blanke jongens net iets te lang naar het gesluierde zusje van hun multicultureel vriendje kijken ... !!! Bij deze: een waar gebeurd verhaal na te lezen in de districtsverslagen: het vorige meer linkse districtsbestuur organiseerde een multicultureel feest gericht naar allochtone jongeren toe (ook ouderen en autochtonen waren welkom hoor) ... aan de ingang van het feestpark schoven ook geregeld gesluierde jonge moslima's aan ... tot plots uit het niets steeds opnieuw enkele multiculturele "patsers" opdoken en de moslima-meisjes aanspraken waarop deze stilzwijgend en beteuterd terug huiswaarts trokken ... de reden: op het multiculturele feest werd "gemengd" gedanst ... stel u voor zeg ... ONTOELAATBAAR in een multiculturele samenleving ... !!! Me dunkt mij dat het niet het Westen is dat last heeft van fobieën ... !!!”

«  Ik vrees dat de meerderheid van de Europese bevolking zo geïndoctrineerd is via linkse propaganda op school, in media en politiek dat ze ook echt geloven dat het multiculturele paradijs het hoogste goed is. We worden zelfs geacht 50 jaar immigratie te vieren als een heuglijk feit, ipv het te gedenken als de ramp die het werkelijk is.”

“De PEGIDA zegt luidop wat de meerderheid van de blanke Europeanen niet durft, bevreesd om als racist vervolgd te worden.”

 « De vraag is of de angst van de burgers voor islamizering gerechtvaardigd is of niet.Als we naar vlaanderen kijken en de vlaamse regering (Crevits) durft ook geen verbod opleggen voor het dragen van hoofddoeken in de ambtenarij dan komt het loslaten van het principe van scheiding van ''godsdienst en bestuur'' sterk naabij.En dat dit ongenoegen en angst bij de burgers teweeg brengt is logisch.Het aanhouden van dat principe is nodig om de pacifikatie tussen verschillende gezindheden in één samenleving te kunnen handhaven.Zeker nu met opnieuw een 'veroveringsgodsdienst' in onze samenleving.De europese politiekers zijn verantwoordelijk voor het ongenoegen bij de bevolking.Ze hebben decenia lang een onverantwoord migratiebeleid gevoerd.En geven dat nog altijd niet op.Partijen als Pegida zullen daarom de komende jaren overal in europa opstaan en sterk worden.

 « Wij moeten niet vluchten ... wij moeten assertief opkomen voor onze eigenheden ... maar links moet ophouden om de "oorspronkelijke" bewoners en hun humanitaire waarden, waar ze nota bene zelf zo hard voor gevochten hebben, te verraden ... begrijpe wie begrijpe kan: links heeft zo hard gestreden tegen een overheersende invloed van de rkk en nu omarmen ze een middeleeuwse religie die in haar intolerantie veel slechter is dan de rkk in haar kwaadste dagen ... !!!

 « Gematigde mensen horen overal thuis, maar gematigdheid kan snel omslaan.Moslims horen thuis in moslimlanden en vrijzinnigen in het Westen, het is geen goed idee om deze twee culturen te mengen aangezien de moslimcultuur een overheersingscultuur is en zich heel snel vermenigvuldigd om te kunnen overheersen. Mensen moeten kunnen wonen waar ze zich veilig voelen en het cynische is dat moslims naar hier vluchten waardoor de mensen zich hier onveilig beginnen voelen, maar waar moeten mensen van hier dan naartoe vluchten?”

 “Huntington voorspelde in 1997 in zijn 'Clash of civilizations' dat spanningen tussen culturen de basis zullen vormen van de conflicten in de toekomst. De realiteit in 2014 geeft hem alleen gelijk ... en dat zitten we nu nog maar in het begin van een wereldomvattende clash tussen het vrije Westen en de islamwereld. De waarden van de islam en die van het westen verhouden zich immers als water en olie tot mekaar.”

“Alles en iedereen die zijn hart lucht over de islamisering komt sowieso terecht in extreemrechts vaarwater. Simpel, zo hoef je de discussie niet meer aan te gaan. Een debat, laat staan enige kritiek, is niet aan de orde. Maar het neemt de angst bij de autochtone burger niet weg. We weten tot wat onderbuik gevoelens die niet gehoord worden leiden.”

“Die titel op zich is al zo vals en suggestief:"angst voor immigratie" zou per definitie verkeerd zijn, wie eraan toegeeft is een racist. Alsof het hier een onberedeneerde fobie zou betreffen zoals angst voor spinnen of muizen. Er zijn natuurlijk oneindig veel legitieme redenen om de immigratieramp die we al 50 jaar ondergaan af te wijzen maar dat wordt afgedaan als een onderbuikgevoel van domme blanke mannen.”Merkel zu Pegida

"Kein Platz für Hetze und Verleumdung"

Auf dem Sammelplatz hat ein älterer Mann in einer Art beleidigtem Stolz in die umstehende Runde gerufen: "So, so, Rattenfängern laufen wir hinterher – wir sind also die Ratten. Na schön! Dann bin ich eben eine Ratte!" Diese Reihe ließe sich lange fortsetzen. Sie führt auch zu einer ersten Antwort auf die Frage, was die Leute so massenhaft auf die Straße treibt.

Es ist das Gefühl, von der Politik nicht für voll genommen zu werden. Der Eindruck, die Politik und sie, das seien separierte Sphären, getrennt durch eine zwar durchsichtige, aber undurchdringliche Glaswand. Sie sehen die Politik dahinter agieren, aber sie sehen nicht, was das mit ihren Sorgen und Wünschen zu tun hat.

Mindestlohn, Asyl, Ukraine-Krieg

Kommt man mit ihnen ins Reden, landet man rasch bei den unterschiedlichsten Themen, angefangen vom Mindestlohn übers Asyl bis hin zum Ukraine-Krieg. Aber das große Thema ist das Asyl. Zwölf neue Asylbewerberheime sollten in Dresden gebaut werden, sagt eine Rednerin. Sie kritisiert die ungerechte Verteilung der Asylsuchenden in Europa hauptsächlich auf Länder wie Deutschland und Schweden und die viel zu langen Verfahren.

Wie sie darüber ins Mikrofon redet und wie die Menge auf sie reagiert, das changiert zwischen sachlichen Argumenten und eingestreuten Sprüchen, die auf die Stimmung intravenös wirken. Es sei ja auch für die armen Leute nicht schön, so beginnt sie, "anderthalb Jahre in Asylheimen zu warten, eng beieinander mit völlig anderen Nationen, bei schlechtem Essen" – dann lässt sie die Einfühlung kippen: "Jedenfalls sagen sie das!" Gelächter. Pfiffe.

Bei den Älteren geht ganz klar die Angst um, Verhältnisse wie in Berlin-Neukölln könnten auch zu ihnen kommen. "Dass arabische oder türkische Einwanderer den Stadtteil übernehmen und uns ihre Lebensart aufdrücken." Neukölln ist ein Schlüsselwort, das man nur nennen muss, um verstanden zu werden.

"Das wollten die nicht hören"

Wie breit allerdings das Spektrum der Demonstranten ist, zeigt das Gespräch mit einer Gruppe von Dresdner Schülern, die vor dem Abitur stehen. Warum sind sie hier? "Ich möchte ein anderes Asylgesetz", sagt einer. "Ich bin nicht gegen das Asylrecht oder gegen Ausländer, mein bester Freund ist Vietnamese. Aber Leute, die hier Asyl finden, müssen sich dem Land anpassen, sie sollten nicht ihre Parallelgesellschaften gründen."

Er sei auch nicht gegen den Islam. "Als ich das eben einem Kamerateam sagte, schalteten die sofort die Kamera aus und suchten sich einen anderen – das wollten die nicht hören."

Von der Bühne wiederum klingt das so: "Wir wollen unsere deutsche Identität erhalten", ruft die Rednerin in die Nacht, "unsere Sitten und Gebräuche!" Aber was ist damit gemeint, wie geht das, und was heißt das? Einen Vorschlag immerhin gibt es. Eine dreiviertel Stunde später, am Ende des Marsches der 15.000, kündigt Lutz Bachmann an, nächsten Montag wolle man auf der Demonstration Weihnachtslieder singen.

 

 

 

Aucun commentaire: