mardi 6 janvier 2015

Als het bezuinigingsbeleid niet omkeert, riskeren we meer exits dan Griekenland


Topeconoom Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics, schrijft wekelijks over menswereld en economie in De Morgen.

©EPA
©tim dirven

Een Grexiteen uittrede van Griekenland uit de eurozonestaat weer terdiscussie. Hoe groot is de kans van zo'n Grexit en wat zijn de mogelijkegevolgen van zo'n scenario voor de eurozoneDat zijn de vragen die weer op tafel liggen.

IS EEN GREXIT WAARSCHIJNLIJK? Het is een moeilijk te beantwoordenvraagVooral omdat we geen observaties hebben uit het verleden. De eurozoneis een uniek historisch experiment van landen die op vreedzame wijze eenmuntunie aangaan. Maar al wat de mensen verbinden kan ook ontbondenworden. De kans dat er zo'n ontbinding komt is er altijd geweest, maar is vandaag toegenomen

De economische druk die de schuldeisers uit het noorden van de eurozonesinds 2011 op Griekenland uitoefenenheeft dat land niet alleen in economische en sociale ellende geduwdze heeft ook tot grote politiekeinstabiliteit geleidDaar gaat nu het grootste risico van uit. De bezuinigingsprogramma's die Griekenland onder dwang heeft moeten slikkenkrijgen nu een politiek staartje. Ze leiden onvermijdelijk tot het versterken van extreme partijen die het hele systeem verwerpen.

ALS DE SCHULDEISERS BEREID ZIJN OM EEN SIGNIFICANT DEEL VAN DE GRIEKSE SCHULD TE VERLICHTEN, KAN DAT HET POLITIEKE RISICO VERMINDEREN

Veel zal nu afhangen van de reactie van die schuldeisersZijn die bereid om een significant deel van de Griekse schuld te verlichten, dan kan dit het politieke risico verminderenHouden ze voet bij stukdan wordt de kans van een Grexit alleen maar groter.   

WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN EEN GREXIT? Tot voor kort was het officiële standpunt dat een Grexit de eurozone zou destabiliseren omdat het alseen domino zou werken en andere landen ook tot een exit zou verplichten. Het scenario moest te allen prijze vermeden worden.   

HET OFFICIËLE VERHAAL IS AAN HET VERANDEREN. WE HOREN NU UIT DUITSLAND DAT EEN GREXIT TOCH NIET ZO ERG ZOU ZIJN.WAAROM? De eurozone beschikt nu over een aantalbeschermingsmechanismen die het dominoscenario in de financiële marktenuitschakelen. Het belangrijkste mechanisme is de belofte van de ECB om in tijden van crisis ongelimiteerde hoeveelheden staatsobligaties op te kopenDus als Griekenland uit de eurozone zou stappen zou er onrust kunnenontstaan op de SpaansePortugeseItaliaanse obligatiemarktenMaar zo luidtde redenering, in dat geval zal de ECB staatsobligaties van die landen opkopenDe eurozone kan rustig slapen mocht Griekenland een exit ondernemen.   

IK HEB TWIJFELS. OM TWEE REDENEN. Ten eerste is de geloofwaardigheid van de belofte van de ECB gebrekkigDe Duitsers zijnhevige tegenstanders van zo'n opkoopoperatie door de ECB en doen er allesaan om dat in de toekomst te belettenHet is dus helemaal niet zeker dat naeen Grexit de ECB zal willen (kunnenoptreden.  

VOLGENS DE LAATSTE THEORIEËN BESCHIKT DE EUROZONE NU OVER EEN AANTAL BESCHERMINGSMECHANISMEN DIE HET DOMINOSCENARIO IN DE FINANCIËLE MARKTEN UITSCHAKELEN

EEN TWEEDE REDEN VOOR MIJN SCEPTICISME is de volgendeZelfs alsde ECB erin slaagt de financiële onrust na de Grexit op te vangen, dan nogblijft er een ander risico bestaan: het politieke risicoDe landen van de periferie zijn sinds vier jaar in een extreem bezuinigingskeurslijf gedwongen.De economische en sociale ellende die hiervan het gevolg is, destabiliseert ookin die landen het politiek gestelAls dit bezuinigingsbeleid niet wordtomgedraaidriskeren we in nog andere landen dan Griekenland de politiekevijanden van de euro aan de macht te brengenEr zullen dan na een Grexit nog andere exits volgen.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

FALLAIT PAS LA LAISSER ENTRER

Comme toujours, les explications du professeur De Grauwe sont d’une clarté limpide : il faut changer de cap et renoncer à l’obsession de l’austérité à laquelle l’Allemagne est passionnément attachée. Ensuite, j’imagine, lancer un New Deal européen, à savoir une politique de grands travaux : des ponts (comme sur les billets euro) des routes, des transports publics, des infrastructures énergétiques et une reconversion générale vers les énergies renouvelables. L’article ne le dit pas mais c’est est une conséquence logique. A défaut de ce changement de cap de nombreuses sorties de l’euro sont à redouter. Mais plus que tout il faut craindre les retombées politiques que produiront immanquablement la grande  misère sociale et économique « De economische en sociale ellende die hiervan het gevolg isdestabiliseert ook in die landen het politiek gestelAls dit bezuinigingsbeleid niet wordtomgedraaidriskeren we in nog andere landen dan Griekenland de politiekevijanden van de euro aan de macht te brengenEr zullen dan na een Grexit nog andere exits volgen.

C’est vraiment difficile à refuter.

 MG

 

 

 

 

 

Aucun commentaire: