mercredi 14 janvier 2015

Meer repressie, meer controle, minder vrijheden en rechten zijn niet de gouden oplossing

©Yann Bertrand

TELKENS OPNIEUW WORDEN IN DE NAAM VAN DE BESCHERMING VAN VRIJHEDEN EN PRIVACY DIEZELFDE VRIJHEDEN EN PRIVACY STEEDS WEER EEN BEETJE VERDER INGEPERKT

(…)Alle specialisten van veiligheidsdiensten in zowat alle Europese landenzijn het er over eens dat een raid zoals die op de redactielokalen van Charlie Hebdo - overigens een locatie die extra beschermd en beveiligd waszo goed als onmogelijk te voorkomen isMaar toch bewerenverantwoordelijken dat zij de gouden oplossing hebben. Door meerrepressiemeer controle, minder vrijheden en rechtenDat dit gebeurt in de nagedachtenis van de laatst overgebleven libertijnse denkers van mei '68, in de naam van zij die genadeloos met deze maatregelen de draak zoudenhebben gestoken, is een recuperatie van een ongezien cynisme.(…)

Sinds de aanslagen op het World Trade Center, straks veertien jaargeledenheeft de Europese Unie alleen al een kleine 250 maatregelen enrichtlijnen in de strijd tegen het terrorisme aangenomenblijkbaar nietallemaal even efficiëntTelkens opnieuw worden in de naam van de bescherming van vrijheden en privacy diezelfde vrijheden en privacy steedsweer een beetje verder ingeperkt.
(…)Preventieinformatiegaringinfiltratie in radicale milieus, deradicaliseringsinitiatievenen nog eens preventie zouden nochtans veelnuttiger zijn dan de illusie te verkopen dat alles opgelost is eenmaal we allemaal aan de telefoontap zitteniedere van onze bewegingen eninternetposts gecontroleerd wordt, we in het straatbeeld volop militairenzien en onze buur de agent zijn dienstwapen afdoet en er even vriendelijkmee zwaait voor hij in het huis naast het onze binnenstapt.

Yves Desmet De Morgen

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

MOINS DE LIBERTES POUR DEFENDRE LA LIBERTE

Les terroristes ennemis de la liberté ont réussi par leur infâme attentat certes à provoquer un sursaut unitaire mais surtout à mettre les libertés au pain sec en provoquant un appel en faveur de « meer repressiemeer controlemindervrijheden en rechten. » 

Et tout ça, nous dit Yves De Smedt, en souvenir du dernier carré des penseurs libertaires de mai 68 qui auraient pourfendu rageusement de telles initiatives. « Dit is een recuperatie van een ongezien cynisme ».

 MG

Aucun commentaire: