lundi 23 mars 2015

De Wever: "Migratiebeleid heeftgefaald, maar kentering ten goede is ingezet"

BronBelga


 Bart De Wever ©BELGA

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) ontkent dat zijn uitsprakenvan zaterdag over een "gefaald migratiebeleid en integratiebeleid", dataan de basis zou liggen van de huidige problemen rond radicalisering en Syriëstrijdersook een kritiek vormden op de vorige en huidige Vlaamseregeringwaar N-VA deel van uitmaaktDie regeringen hebben immers"een kentering ten goede ingezet", vindt De WeverOok de huidigefederale regering heeft volgens de N-VA-voorzitter "het migratiebeleidintussen omgegooid in de juiste richting".

'HET MIGRATIEBELEID VAN DE LAATSTE 40 JAAR HEEFT ZONDER MEER GEFAALD, OMDAT HET DE FACTO EEN OPENGRENZENBELEID WAS'

BART DE WEVER

De Wever blijft er wel bij dat "het migratiebeleid van de laatste 40 jaar zondermeer heeft gefaaldomdat het de facto een opengrenzenbeleid was". Daardragen we nu de gevolgen van, vindt hij. "Dat Vlaanderen buitenproportioneelveel Syriëstrijders telt is zo'n gevolg, net als de discussie rond racisme endiscriminatie waar we in Vlaanderen zo mee worstelen", aldus De Wever. Die discriminatie bestrijden door middel van een "eenzijdig repressieve aanpakvindt hij echter nog steeds geen goed idee.

De vorige en huidige Vlaamse ministers hebben volgens De Wever wel goedwerk geleverd"De N-VA-ministers van Inburgering voerden en voeren eenintegratiebeleid dat gebaseerd is op inclusief burgerschap", stelt hij. "De focusligt op wat mensen verbindt, de Nederlandse taal bijvoorbeelden rechtengaan gepaard met plichten."

De Wever ontkent tevens dat zijn uitspraken een uithaal waren naar Vlaamsminister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), maar stelt naar eigen zeggenalleen vast dat "problemen binnen de gezinnen van geradicaliseerde jongerenniet of veel te laat werden gesignaleerd".


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

L’ORACLE DE WEVER A PARLÉ POUR NE RIEN DIRE


Ce n’est pas tout à fait exact, il parle pour rassurer son arrière-ban qui en a bien besoin mais sa parole se banalise singulièrement. « Van de circa 230 moslimjongeren die in september 2012 door de Antwerpse politie werdenopgepakt na de rellen in Borgerhoutzijn er al 70 naar Islamitische Staat in Syriëvertrokken.

70 candidats djihadistes anversois, pas de quoi pavoiser monsieur le maire. De Wever sait qu’il sera jugé par son électorat sur la mani ère dont il aura géré l’immigration Anvers.

MG

 


'70 SYRIËSTRIJDERS UIT ANTWERPEN IN 2012 OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT'

Van de circa 230 moslimjongeren die in september 2012 door de Antwerpsepolitie werden opgepakt na de rellen in Borgerhoutzijn er al 70 naarIslamitische Staat in Syrië vertrokken.


Politie op straat in Borgerhout na de rellen van 2012 © Belga Image

Antwerpen had 2,5 jaar geleden al een compleet overzicht van de 250 geradicaliseerde moslimjongeren van vandaagzo schrijft Het Laatste Nieuws. De lijst van 230 jongeren die in september 2012, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen duswerden opgepakt en geïdentificeerd na de rellen in Borgerhoutkomt immers in grote mate overeen met de groep van 250 extremistische moslims die de stad van burgemeesterBart De Wever (N-VA) vandaag telt. De rellen waren toen het gevolg van protest tegen de anti-islamfilm'Innocence of Muslims'.

OVEREENKOMST

Van diezelfde groep zijn er al 70 naar Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bijde terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat zei De Wever op de voorstelling van een nieuw boek over moslimradicalisering door onderzoeker Bilal Benyaich. 'Die lijst van toen leest vandaag als de passagierslijst van de Syrië-Expres,' citeert Het Laatste Nieuws hem. 'Wie die dag daar aanwezig was, maakt nu deel uit van de geradicaliseerde jongeren in deze stadWe kennen ze allemaal.'


Fouad Belkacem © Belga

Een van de bekendste Syriëgangers uit Antwerpen is Hicham Chaïb uit Deurne, ook bekend als Abu HaniefaVolgens Het Laatste Nieuws is hij nu het hoofdvan de religieuze politie in Raqqah, de hoofdstad van IS in SyriëHij was in 2012 de spreekbuis van Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium die in de gevangenis zit.

De Wever: 'De leden van Sharia4Belgium werden aanvankelijk als clowns weggezetEr is veel te laat tegen opgetreden en te lang geminimaliseerd.'

KRITIEK

Tijdens de voorstelling van het boek van Benyaich was De Wever scherp voorhet vroegere integratiebeleid. 'Met een ander integratiebeleid was ik nu geenburgemeester van een stad waaruit 70 jongeren vertrokken zijn om hun levenweg te gooien'.

Het Gelijkekansencentrum en het Minderhedenforum zijn het daarmee eensmaarwijzen er wel op dat N-VA 'al 11 jaar in het bestuur zit'. (KVDA)

 

 

 

Aucun commentaire: