vendredi 10 avril 2015

Steeds meer volwassenen laten zich dopen

FLORIAN VAN DAMME De Morgen

 

©Marc Aerts

Het aantal volwassenen dat zich laat dopen zit in de lift. Opvallendmeerdan de helft van hen zijn nieuwe BelgenAls christen lopen zij minder kansom uitgewezen te worden.

Het paasweekend betekende voor veel mensen verlengd weekend en dan mag eral eens later opgebleven worden. Maar 181 onder hen hadden een heel anderereden om op te blijvenzij werden tijdens de paasnacht gedooptAchteraf bleekmeer dan de helft van de gedoopten nieuwe Belgen, van wie een deelvoormalige moslims.

"Moslims die zich bekeren tot het christendom zijn een beetje een vergetengroep, maar ze bestaan", aldus theoloog Hans Geybels. "Dit kunnenbijvoorbeeld moslims zijn die door omstandigheden een afkeer hebben gekregenvan de islam."

Aannemelijker lijkt dat veel nieuwe belgen zich ook bekeren tot het christendomom praktische redenen. De overheid stuurt christenen met een moslimverledenminder snel terug naar islamitische landenomdat ze daar gevaar lopenOok datzou voor sommigen een reden zijn om christen te worden.

MYSTERIE EN TRADITIE

'Mensen ontdekken het geloof soms pas op latere leeftijden kiezen dan voor het doopsel'

HANS GEYBELS, THEOLOOG

Sinds 2013 stijgt het aantal volwassenendopen in België. "De teloorgang van de kerk in België na de misbruikschandalen is wat gestabiliseerd", zegt theoloogHans Geybels. "Ironisch genoeg heeft deze evolutie ook te maken met de sterkeontkerkelijking van de stedenMensen ontdekken het geloof soms pas op latereleeftijden kiezen dan voor het doopsel."

De theoloog ziet in die 'ontdekkers' twee grote groepen: "Er zijn personen die zich eerder aangetrokken voelen tot het mysterieuze aspect van de religieenanderen die net op zoek zijn naar het traditionele aspect, het evangelie en de liturgieHier gaat het net zoals bij de christenen met een moslimverleden eenbeetje om een vergeten groepVaak zijn het jongvolwassenen die een chaotischleven leiden en structuur willen in hun leven."


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

CONVERSIONS PAR PUR OPPORTUNISME?

“Meer dan de helft van hen zijn nieuwe Belgen. Als christen lopen zij minder kans om uitgewezen te worden

 

 

Aucun commentaire: