mercredi 1 juillet 2015

Hogeschool lanceert vak islam

De Morgen

BronBelga

AFP

Vanaf september kunnen studenten van de lerarenopleiding aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen islamitische godsdienst kiezen in hun opleiding.

De hogeschool wil hiermee een katholieke dialoogschool wordenwaariniedereen welkom is en studenten hun identiteit kunnen ontdekken envormgevenDat moet leiden tot leerkrachten die hun leerlingen kunnenbegeleiden in de zoektocht naar hun identiteiteen onderdeel van de strijdtegen radicaliseringStudenten kunnen kiezen tussen rooms-katholiekegodsdienstislam of andere levensbeschouwingen.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

A STEP IN THE RIGHT DIRECTION

 

Aucun commentaire: