samedi 18 juillet 2015

"Moslimscholen zijn reactie op hoofddoekenverbod"


©© tim dirven

In september gaat een middelbare afdeling open van de islamitischeschool La Vertu in SchaarbeekDat is een primeur voor ons land. 'Dat is niet de oorzaak van segregatie, maar het gevolg.'

Vandaag is La Vertu een van de drie gesubsidieerde Brusselse islamscholenallemaal basisscholen. In eerste instantie voorziet de school 120 plaatsen in het eerste en tweede middelbaar, op termijn moeten er 660 leerlingen terechtkunnen.

Het is voorlopig de enige goedgekeurde islamitische middelbare school die officieel de toestemming heeft gekregen, van de Franstalige Gemeenschapmaar er steken met de regelmaat van de klok gelijkaardige initiatieven de kop op.

'ALS MENSEN ZICH NIET THUIS VOELEN IN HET REGULIERE ONDERWIJS, DAN ZIE JE DAT ER UIT EIGEN INITIATIEF SCHOLEN WORDEN OPGERICH'

WOUTER VAN BELLINGEN, VOORZITTER VAN HET MINDERHEDENFORUM

Onlangs nog raakte bekend dat een Mechelse vzw een terrein op het oog heeftom een basisschool op te richtenOok in de Brusselse gemeente Vorst wil de islamitische vzw een school oprichten.

"Dat is het rechtstreeks gevolg van het hoofddoekenverbod", zegt Wouter Van Bellingenvoorzitter van het Minderhedenforum. "Als mensen zich niet thuisvoelen in het reguliere onderwijsdan zie je dat er uit eigen initiatief scholenworden opgerichtZo zijn er de afgelopen jaren ook veel methodescholen(bijvoorbeeld Freineten Steineronderwijs, AF) bijgekomen." Critici vrezen dathet segregatie in de hand zal werken, maar Van Bellingen ziet de oprichtingvan moslimscholen als gevolg en niet als oorzaak van segregatie.

MOSLIM ZIJN NIET VERPLICHT

In Nederland bestaan er al een zestigtal moslimscholen. "Na de initiëlecontroverse en wat moeilijkheden met de leerprestatieszie je dat de achterstand na een aantal jaar is ingehaald", zegt socioloog Orhan Agirdag(Universiteit van Amsterdam). Ook hij ziet geen graten in segregatiezolanghet niet over wettelijke segregatie gaat. "Wie naar een katholieke school gaathoeft niet katholiek te zijn maar schaart zich wel achter de doctrine. Bijislamscholen moet dat net zo zijn. Trouwens, hoe kun je, in een land waar 70 procent naar katholieke scholen gaattegen religieuze scholen zijn?"COMMENTAIRE DE DIVERCITY

MULTICULTUREL OU INTERCULTUREL ?


Il est inexact de penser que les écoles islamiques sont créées en action contre l’interdiction du foulard. Les raisons sont beaucoup plus profondes.

Reste à savoir quel islam sera enseigné dans ces écoles qui rendront le port du foulard obligatoire. On imagine que les cours y seront dispensés uniquement ou principalement par des enseignants musulmans et d‘origine immigrée. Non ceci n’est pas de nature à favoriser une bonne intégration des élèves en Belgique. Au contraire cela risque d’accélérer la création d’une société multiculturelle à l’anglaise quand il faudrait au contraire, selon nous, encourager sa dimension interculturelle avec un réseau scolaire unique.

MG

 

 

Aucun commentaire: