mercredi 19 août 2015

Mark Eyskens: "N-VA stevent mogelijk af op een scheuring"

De Morgen

 


Minister van staat Mark Eyskens. ©PHOTO NEWS

"N-VA bevindt zich in een vreselijke spreidstand, die na deze regeerperiodeop een scheuring kan uitdraaien zoals indertijd bij de Volksunie." Dat zegtMark Eyskens, minister van staatvandaag in een interview met weekbladKnack.

België functioneert na de zesde staatshervormingmét de hulp van de nationalisten. Dat is de simpele waarheid

Heel wat N-VA-ministers, zoals bijvoorbeeld Jan Jambon, Johan Van Overtveldten Steven Vandeputdoen hun job graag en verstaan zich goed met Franstaligeministers. "Met andere woordenstilaan blijkt dat die nationalisten enseparatisten 'verbelgischen'. Ze zijn geëvolueerd tot NBPN'ers."

Met die afkorting bedoelt Eyskens 'neo-Belgische postnationalisten'. "Het communautaire dossier zit voor vijf jaar in de koelkast en de economischetoestand zal de volgende jaren wellicht verbeteren door de internationale conjunctuurIn 2019 zal dan niet alleen blijken dat het land goed is geleidmaarook dat België allesbehalve onbestuurbaar is en op de vuilnisbelt van de geschiedenis thuishoortzoals de N-VA altijd beweert." De stelling van de partijzal niet meer op gaanmeent Eyskens. "België functioneert na de zesdestaatshervormingmét de hulp van de nationalistenDat is de simpele waarheid."

"Vergeet niet dat België gedomineerd wordt door Vlamingen", windt Eyskens ergeen doekjes om. "Wat wil je dan nog met een zevende staatshervorming? Wat ga je nog meer uiteen halen? Die vraag hoor ik ook bij mensen die voor de N-VA hebben gestemd'Bestemming bereikt', zegt hun GPS."

Wat wil je dan nog met een zevende staatshervorming? Die vraag hoor ik ook bijmensen die voor de N-VA hebben gestemd. 'Bestemming bereikt', zegt hun GPS
COMMENTAIRE DE DIVERCITY

EXOCET

Mark Eyskens , le vieux sage de la CD&V chrétienne envoie un missile à tête chercheuse en direction de la N-VA. Ce n’est vraiment pas banal car le Nestor démocrate-chrétien passe pour être bien informé. Il montre à quel point son parti est mal à l’aise au sein de la suédoise et du gouvernement flamand tous les deux largement dominés par le partenaire N-VA.

Que dit le vieux sage : que la  N-VA est obligée de faire le grand écart entre sa base nationaliste et indépendantiste et ses ministres zélés qui font de l’excellent boulot, s’entendent avec leurs collègues francophones et se belgicanisent à vue d’œil. Il précise que la Belgique fonctionne bien aujourd’hui avec l’appui des nationalistes. Dat is de simpele waarheidQuel paradoxe!

Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Steven Vandeputdoen hun job graag en verstaan zich goed met Franstalige ministers. Die nationalisten en separatisten'verbelgischen'. Ze zijn geëvolueerd tot NBPN'ers.": 'neo-Belgischepostnationalisten'. 

Le danger selon lui résiderait dans un possible éclatement de la N-VA.

Les dossiers communautaires sont au frigo pour cinq ans

La conjoncture économique s’améliore. En 2019 il apparaîtra que la Belgique non seulement est bien gérée mais qu’elle est parfaitement viable :« allesbehalve onbestuurbaar is en op de vuilnisbelt van de geschiedenisthuishoortzoals de N-VA altijd beweert."

"België functioneert na de zesde staatshervormingmét de hulp van de nationalisten. Dat is de simpele waarheid."

Et d’ajouter, menaçant, "Vergeet niet dat België gedomineerd wordt door Vlamingen". Alors qu’espérer obtenir de plus avec une septième réforme de l’Etat ? C’est ce qu’Eyskens entend dire en confidence par des électeurs post CVP qui ont voté la dernière fois pour la N-VA.

'Bestemming bereikt', zegt hun GPS." Leur GSM leur dit qu’ils ont atteint leur destination. Autrement dit Eyskens semble persuadé que les électeurs perdus par son CD&V au profit de la N-VA vont lui revenir en 2019. Wishful thinking. Son intervention trahit selon nous un profond désarroi au sein de son propre parti. 

Décidément la Belgique est un pays passionnant.

MG  

 

Aucun commentaire: