vendredi 30 octobre 2015

La N-VA ne veut pas de référendum sur l’indépendance flamande de peur «d’une guerre civile»

L.Co. avec Belga

Le Soir

Kristof Calvo (Groen) met au défi le parti de Bart De Wever de proposer un référendum sur l’indépendance. Hendrik Vuye n’en veut pas : « En 1950, il y a eu plusieurs morts ».
                              Hendrik Vuye (N-VA). ©V. Lorent

Le chef de groupe N-VA à la Chambre, Hendrik Vuye, n’est pas partisan d’un référendum sur l’indépendance flamande, comme le député Groen Kristof Calvo avait mis au défi les nationalistes flamands de le faire. Le passé a appris à Hendrik Vuye qu’un référendum n’est pas une bonne idée.

«  Si la N-VA veut à nouveau une campagne communautaire en 2019, elle doit oser organiser un référendum, comme en Ecosse et en Catalogne  », argumente Kristof Calvo dans son nouveau livre « F*ck de zijlijn » (F*ck le banc de touche). Selon lui, la N-VA est composée de «  nationalistes sans courage  ». «  Pourrir l’ambiance en Belgique, oui, mais demander à la population si la Belgique doit réellement disparaître, ils n’osent pas.  »

Dans les couloirs de la Chambre, Hendrik Vuye a fait remarquer au micro de VTM que l’appel de Kristof Calvo montrait surtout un manque de connaissance historique. «  Il devrait savoir que nous avons organisé un référendum en 1950, qu’il y a eu alors plusieurs morts et que nous avons été au seuil d’une guerre civile  », a indiqué l’élu N-VA, en faisant référence à la Question royale. «  Je ne pense pas qu’il faille répéter cela.  »


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

GUERRE CIVILE ?


Est-ce à dire que la NVA redoute une guerre civile en cas de referendum ?

On se souviendra que le célèbre referendum s’était soldé par un oui au retour du roi : un oui massif en Flandre (plus peuplée que la Wallonie) et un non « marqué » en Wallonie, plus agressive par rapport à Léopold III(Sur 2 933 382 Belges votants (57,68 %) se déclarent pour le retour du roi contre 2 151 881 (42,32 %) qui sont contre, mais une fracture apparaît : si 72,2 % des Flamands se montrent favorables au souverain, 58 % des Wallons y sont opposés, comme aussi une majorité des Bruxellois.Cela avait tourné à l’émeute et se solda par trois morts en effet et l’abdication du roi.

Qu’est-ce que Vuye (chef de groupe N-VA au parlement fédéral) est en train d’insinuer ? Que les socialistes et leurs alliés de la FGTB n’hésiteraient pas à recourir à nouveau à l’insurrection ?

C’est une nouvelle manière de discréditer les socialistes aux yeux de l’opinion flamande qui est tout à fait dans la ligne de De Wever.

Voilà qui va faire couler beaucoup d’encre et de salive. Mais ça vaut toujours mieux qu’une effusion de sang. La logique thatchérienne conservatrice dans laquelle s’inscrit La N-VA se caractérise par un anti syndicalisme virulent.  En vérité la N-VA ne veut à aucun prix d’un référendum de ce genre comme elle a n’a jamais voulu de recensement linguistique vérité à Bruxelles et dans la périphérie.

Le communautaire a été mis au frigo mais voilà déjà qu’il en sort et vient pourrir le climat politique. La non nomination de Damien Thiry par Liesbeth Homans participe de ce même retour du communautaire.

Tout ceci est dicté  par des sondages qui montrent une poussée de Vlaams Belang au détriment de la N-VA. De Wever doit donner des gages au 170.000électeurs du Belang qui selon De Croo père ont donné leur voix à la N-VA qu’ils trouvent trop accommodante notamment sur le dossier des réfugiés. C’est compliqué tout ça. 


MG


 

 

 


Jonas Naeyaert (VVB)

Woordvoerder van de Vlaamse Volksbeweging


 in Knack

'Als België zo'n goedsamenwerkingsverband is, waarom gaat Groen niet samen met Ecolo?'

Jonas Naeyaert (woordvoerder Vlaamse Volksbewegingreageert op de voorstellen van Kristof Calvo (Groenom de Belgische animo bij de publieke opinie terug aan tewakkeren.Kristof Calvo © Belga Image

De jeugdige spring-in-'t-veld Kristof Calvo heeft naast zijn druk oppositiewerk in de Kamerals fractieleider van Groen een boek met als titel 'F*ck de Zijlijngelanceerd waar naast eenaantal voorstellen rond economie, milieu en multiculturaliteit ook een hoofdstuk 'Leve België' het boek mag opvullenDaarin heel wat merkwaardige voorstellen, niet zozeer om België alsstaatstructuur te reanimeren en te hervormen (hoewel dat ook aan bod komt) maar wel om de Belgische animo bij de publieke opinie terug aan te wakkerenHelaas (althans voor de heerCalvo) zal dat niet werken of gaan ze zelf in tegen een aantal principes die in feite net de sociale en politieke vrede bewaren in België zoals de schoolkeuzevrijheid.

Het blijft wat moeilijk om te begrijpen, maar in België zijn de meeste linksprogressievedenkers en politici koppig verlekkerd op het oubollige Belgische staatsmodelSterkersommigen willen zelfs reactionair te werk gaan en een aantal institutionele verwezenlijkingenterug draaienDaar waar in BaskenlandCatalonië en Schotland de progressieve neuzensamen met de andere neuzen richting onafhankelijkheid en toekomst staanstaan ze bij onsgericht richting Belgische navel om beter te kunnen staren.

Als België zo'n goed samenwerkingsverband is, waarom gaat Groen niet samen met Ecolo?

TAAL ALS BINDMIDDEL?

In zijn boek wordt beweerd dat die krachten die zich nationalistisch noemen taal gebruikenals doel op zichDat is evenwel geen waarheidSteeds hebben nationalisten dit als onderdeelvan een bredere identiteit gezien. Maar wie taal wil gebruiken als middel om België te'bindenzal wel moeten kiezen, want we hebben drie landstalenFrankrijk heeft met veelsucces allerhande (streek)talen de kop ingedrukt via Franstalig onderwijs, media, justitie... om de centralistische Franse staat te versterkenDat is ook eventjes in België geprobeerdtrouwens ("La Belgique sera latine ou elle ne sera pas") maar geen enkel redelijk menszelfsniet in de Franstalige politiekpleit daar nu nog voorIk heb even geluisterd bij de uitgeverijen het boek is slechts in één taal uitgegeventrouwensIl faut le faire.

EEN FRANSE VRT, EEN NEDERLANDSE RTBF

Kristof Calvo ziet er ook geen graten in om de openbare omroepen VRT en RTBF van de Gemeenschappen vanuit het federaal niveau te verplichten om hun uitzendingen teondertitelen in respectievelijk het Frans en het Nederlands. De Duitse taal zal wellicht niet zo belangrijk zijn? Los van het feit dat dit de bevoegdheden van de Gemeenschappen schendt, die Kristof Calvo zelfs wil afschaffen (moesten we ons niet met 'de belangrijke zakenbezighouden in plaats van staatshervormingen?) is er ook geen enkel bewijs voor dat dit de 'Belgendichter bijeen zou brengenStap elke Kinepolis in Vlaanderen binnen en je kan er Franstaligeondertiteling (wat onnozel is) lezenUiteraard zorgt dat er niet voor dat er drommen Walenstaan aan te schuiven om onze Vlaamse films te bekijken, of dat de Vlaming er op zijn beurteen Belgicistische fanaat is geworden die massaal stemt op B-partijen.

VRIJHEID VAN SCHOOLKEUZE

In België hebben steeds een aantal breuklijnen bestaan die ervoor zorgen dat België eenmoeilijk bestuurbare staat is. Eén van de hoofdbreuklijnen (naast de communautaire en de socio-economischeis de levensbeschouwelijke (zeg maar conservatief vs progressiefkatholiek vs vrijzinnig enzoverder)In die breuklijn vind je heel wat grote politieke conflictenin de Belgische vaderlandse geschiedenisonder andere de schoolstrijdenEen lang verhaalkortuit die schoolstrijden zijn dure Belgische compromissen uitgekomenbekend onder de noemer het SchoolpactSinds dat pact is het wat betreft onderwijs allemaal relatief vrediggebleven in BelgiëJe kan dus gerust zeggen dat het Schoolpact één van de (weinigepilarenis die België ondersteunen.

Paradoxaal genoeg wil Kristof Calvo die pilaar gaan doorzagen door alle kinderen in Belgiëeen jaar op 'Erasmus.be' sturenNochtans is een essentieel element van de schoolvrede de keuzevrijheid van de ouders die door de Belgische Grondwet wordt gegarandeerd door de Gemeenschappen (art.24). Een school in eigen buurt kunnen kiezen is dusbijzonder belangrijkNiet zo voor Kristof Calvo, want die wil elk kind in België voor een jaarnaar een ander landsdeel sturen. In plaats van 'f*ck de zijlijnte roepen zou Kristof Calvomisschien best de regels van het spel eens lezenErasmus Belgica bestaat overigens al, weliswaar op vrijwillige basis. Geen groot succes.

Als kers van de tricolore onderwijstaart vindt Kristof Calvo het dan nog eens onbegrijpelijkdat men in Wallonië niet verplicht Nederlands onderwezen krijgtHet mag misschien vreemdklinkenkomende van een Vlaams-nationalist, maar ik begrijp dat perfect. Duits en Engels zijn grotere taalgroepen dan het Nederlands. Omgekeerd is Frankrijk de derdegrootste handelspartner van Vlaanderen en is het van cruciaal niveau dat in een transitregiozoals Vlaanderen mensen meerdere talen kunnendaarom nemen we Frans op in ons leerplanen is in Wallonië Nederlands facultatiefEt alors?

BELGIË, BESTE SAMENWERKINGSVORM?

Het mag trouwens iedereen opgevallen zijn dat hoewel Kristof Calvo N-VA uitdaagt omconsistent te zijnGroen en Ecolo geen Belgische eenheidspartij vormen. In tegenstelling totalle andere partijen (behalve PVDA) die allemaal unitair zijn gesticht en later zijn gesplitstvolgens de taallijnzijn Groen en Ecolo elk apart gesticht rond ongeveerd hetzelfde tijdstip(respectievelijk 1979 en 1980). Toch kunnen we ons de vraag stellenals België zo'n goedidee is, waarom fusioneert Groen niet met Ecolo?

PVDA is de enige unitaire partij die nog overblijftZe behaalde al haar zetels in Wallonië en geen enkele in Vlaanderen. Dat is natuurlijk geen Vlaams-nationalistischcomplot in het Belgisch kiessysteem, maar gewoon omdat Vlaming en Waal vollediganders stemmen

Daarenbij, de PVDA die als enige unitaire partij nog overblijft behaalde al haar zetels in Wallonië en geen enkele in VlaanderenDat is natuurlijk geen Vlaams-nationalistisch complot in het Belgisch kiessysteem, maar gewoon omdat Vlaming en Waal volledig anders stemmen.

Over die discrepantie gesproken, is het ook op te merken dat Ecolo in historisch perspectiefaltijd al véél beter electoraal gescoord heeft dan GroenEcolo haalde scores tot boven de 20% en zelden onder de 10% terwijl Groen zelfs al onder de kiesdrempel is gezakt bij ons (nietmoeilijk dat dan zo gefrustreerd aan de zijlijn staat natuurlijk). Ik kan mij wel inbeelden wat zo'n sterke ecologische partner beneden de taalgrens in een meer unitair België kan betekenenvoor de machtsrelevantie van Groen hier. Zou het misschien daarom zijn dat groene Calvozo'n superfan is van België?

Jonas NaeyaertWoordvoerder VVB

 

 

 

Aucun commentaire: