vendredi 6 novembre 2015

Succession de Mgr Léonard : ils ont aimé Danneels, ils adoreront De Kesel

Béatrice Delvaux éditorialiste en chef  Le Soir

L’actuel évêque de Bruges Mgr Jozef De Kesel succédera à André-Lucien Léonard comme primat de Belgique. L’édito de Béatrice Delvaux.•                                                                 Jozef De Kesel. © Belga

Jozef De Kesel est considéré comme le prolongement naturel et une sorte de « fils spirituel » de l’ex-archevêque de Malines-Bruxelles. C’est un secret de polichinelle : la désignation de l’évêque de Bruges comme nouvel archevêque belge, réalisera avec cinq ans de retard, le vœu de Godfried Danneels. Benoît XVI avait bousculé les cartes en désignant à l’époque à sa place, son fidèle et son disciple, Mgr Leonard, ouvrant non une ère, comme beaucoup le redoutaient, mais une parenthèse. Pour l’Eglise catholique belge, l’arrivée de Joseph De Kesel a ainsi les allures de l’élection du pape François à Rome, mettant fin à une chape de plomb de plusieurs années.

Discret, prudent, intellectuel et raffiné, le nouvel archevêque ne serait pas du genre à révolutionner son Eglise brutalement. La séparation de l’Eglise et de l’Etat, cardinale en Belgique, ne devrait par ailleurs pas être défiée par cet homme raisonnable. Même s’il y a à parier qu’à la manière de Danneels, Jozef De Kesel pourrait exercer une influence plus grande, même hors de l’Eglise, que ne l’a jamais été celle de son prédécesseur, in fine plus spectaculaire qu’impactant.

Mais les chrétiens progressistes attendent visiblement plus de leur nouveau « guide » qu’une pacification. En dépit du fait que les paroisses se sont vidées et que la parole publique de l’Eglise belge n’était plus rassembleuse ces derniers temps, certains sont convaincus que leur cause (et leur foi) n’est pas perdue, au vu du succès populaire d’un pape qui réussit à véhiculer une image positive et séductrice, au-delà des seuls rangs catholiques.

Moderniser l’institution, incarner l’empathie, le partage et l’indignation sur la scène publique, être un relais fort et un recours actif pour tous ceux qui se sentent exclus par les discours strictement comptables et les politiques de responsabilisation : le pape François a prouvé qu’avec un tel « positionnement », il y avait de quoi redorer une image et peut-être même regagner une « part de marché ».

Jozef De Kesel osera-t-il en plus s’emparer du pouvoir donné par le récent synode, aux Eglises locales ? Le nouvel archevêque, considéré comme moins progressiste que son « challenger », l’évêque d’Anvers Johan Bonny, mettra-t-il son Eglise davantage en phase avec la société, en « osant » faire bouger les lignes belges de sa religion sur le divorce, l’homosexualité, la famille ? Et s’il le tente, n’est-ce pas trop tard pour récupérer une « famille » catholique plus explosée que jamais ?

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LE PACIFICATEUR ?

Dat de keuze uiteindelijk op De Kesel is gevallenheeft wellicht alles te makenmet diens ervaring als hulpbisschop van Brussel. In de periode van 2002 tot2010 maakte hij zich geliefd in Brussel, bij clerusgelovigen enandersgelovigen.

Si on en croit De Morgen, ce choix fut dicté par le séjour de huit années de De Kesel à Bruxelles où en sa qualité d’évêque auxiliaire il a marqué les esprits et pas seulement des catholiques. Choix de la raison et volonté de transition douce après l’intransigeant André Léonard vers  un retour au style Daneels dont il fut nous apprend-on le poulain. Ne dit-on pas qu’il chauffe la place pour Bonny?

Wait and see

MG

 

DE KEUZE VOOR DE KESEL: GEEN VERRASSING

De Morgen

Jan De Volder is titularis van de Cusanus Leerstoel 'ReligieConflict en Vredeaan de KU Leuven en Vaticaan-watcher. Geboren Oost-Vlaming Jozef De Kesel kweet zich ook in het getraumatiseerdebisdom Brugge uitstekend van zijn taak. ©BELGA


Met Vatileaksafdeling Belgium, valt het nogal mee. De benoeming van de Brugse bisschop Jozef De Kesel tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel lekte gisteren uit via Christian Laporte van La Libre Belgique, minder dan 20 uur voor de benoeming officieel bekend wordt gemaaktvandaag om 11.30 uurTer vergelijking: de naam van de nieuwe aartsbisschop van Bologna die vorigeweek officieel werdstond al weken op voorhand in de Italiaanse pers te lezenlang voor de betrokkene zelf iets wist.

Is de benoeming van De Kesel een verrassingNiet helemaal. Zijn naamcirculeerde altijd in de lijstjes met kanshebbersHet was vooral geweten dat hijin 2010 de man was die kardinaal Godfried Danneels in gedachten had voor zijneigen opvolgingToen werd het evenwel André-Joseph Léonard, zeer tegen de zin van kardinaal Danneels in, en ook tegen het voorstel van toenmaligapostolisch nuntius Karl-Joseph Rauber. Die luchtte daarover zijn hart - tegenalle diplomatieke gebruiken in - in een interview met het Italiaanse tijdschrift Il RegnoHet belette paus Franciscus niet Rauber de kardinaalstitel te gevenEenen ander staat ook te lezen in de recente biografie over kardinaal GodfriedDanneels.

Is De Kesel een goede keuzeJaLaat ons wel wezenook de andere namen die circuleerden - Antwerps bisschop Johan Bonny bij uitstek, de Franstaligebisschoppen Guy Harpigny en Jean-Pierre DelvilleMechels hulpbisschop Leon Lemmens en ook de abt van Orval, Lode Vanhecke - waren stuk voor stukuitstekende kandidatenMannen van God en de kerkpastoraal en intellectueelsterkbisschoppen van kwaliteit en evident ook ieder met zijnonvolkomenhedenDe kerk in België heeft aan veel gebrek, maar blijkbaar nietaan goede kandidaat-aartsbisschoppen. Slechts een kon het worden.

Dat de keuze uiteindelijk op De Kesel is gevallenheeft wellicht alles te makenmet diens ervaring als hulpbisschop van Brussel. In de periode van 2002 tot2010 maakte hij zich geliefd in Brussel, bij clerusgelovigen enandersgelovigenOok niet onbelangrijkbij Vlamingen en FranstaligenVeleFranstaligen hoopten dat - als de opvolger van Léonard dan toch een Vlamingmoest zijn - het De Kesel werd, die ze kenden en waardeerden. In die periodeleerde De Kesel - een geboren Oost-Vlamingvoor wie de stad tot dan toe tochvooral Gent was - van Brussel houdenHij voelde zich goed in de multicultureleen geglobaliseerde wereld van Brussel en was er gelukkigHij leerde er ook de complexiteit van het grotere aartsbisdom kennen.

EVIDENT IS DE KESEL GEEN MANAGER-KILLER DIE OVER LIJKEN GAAT, HIJ IS MEER HET VOORZICHTIGE TYPE. MAAR HIJ STAAT TERECHT BEKEND ALS EEN FIJNBESNAARD, EVENWICHTIG EN INTELLIGENT MAN

De jaren daarna waren niet gemakkelijk. Zijn benoeming door Léonard tot hulpbisschop voor Vlaams-Brabant voelde toch aan als een degradatie. Al lutteleweken daarna werd hij geroepen om bisschop van Brugge te wordeneenondankbare taak in een bisdom dat tot vandaag getraumatiseerd en getekend is door de pedofilieschandalen rond voormalig bisschop Roger Van Gheluwe enandere geestelijkenHet was geen gemakkelijke tijd, maar De Kesel ontvluchttezijn verantwoordelijkheid niet en doorstond moedig "de hitte van de dag".

Sommigen vragen zich af of De Kesel een voldoende doortastend bestuurder is. Zo verraste het dat hij in Brugge zoveel bleef steunen op de oude bestuursploegvan zijn voorganger. Evident is De Kesel geen manager-killer die over lijkengaathij is meer het voorzichtige type. Maar hij staat terecht bekend als eenfijnbesnaardevenwichtig en intelligent man, die in staat is zich graag te latenzien door zijn medewerkers en de mensenEn dat is ook veel voor een bisschop, die meer is dan alleen maar een bestuurder.

In Mechelen-Brussel, en als primus inter pares van de Belgische bisschoppenenwie weet op een dag als kardinaal (geen evidentie onder Franciscus), wachtenDe Kesel vele nieuwe uitdagingenNiet in het minst die van het nieuwe elan datpaus Franciscus in de wereldkerk heeft gebrachtook missionaire vruchten telaten voortbrengen in ons land, want van een echte 'pope Francis generatie' is bijons vooralsnog niet zoveel te merkenHet barst niet echt van levendegemeenschappen. Gelukkig moet een aartsbisschop dat niet allemaal alleendoen: zo hiërarchisch is de kerk nu ook weer nietDe medewerkersonder clerusen lekenen zelfs de Heilige Geest spelen ook mee. Maar hij kan wel de impulsen geven die de kerk vandaag nodig heeft.

Franciscus werd geen paus in 2005, maar in 2013. De Kesel werd geenaartsbisschop in 2010, maar in 2015. Danneels kan op zijn oude dag tevredenzijn.


"DE KESEL HOUDT STOEL WARM VOOR BONNY"

REMY AMKREUTZ Jozef De Kesel (links) en Johan Bonny (midden). ©Bob Van MolJozef De Kesel wordt de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. De huidige kerkleider van Brugge staat bekend als een intellectueel, maar reed geen foutloos parcoursAntwerps bisschop Johan Bonny, tot voor korttopfavorietwordt nu al getipt als zijn opvolger.

'DE KESEL STAAT DICHT BIJ HET GEDACHTEGOED VAN PAUS FRANCISCUS, MAAR IS VOORZICHTIGER EN POLITIEK MINDER WEERBAAR DAN BONNY'

RIK TORFS

Jozef De Kesel, de 68-jarige bisschop van Bruggezal André-Joseph Léonard opvolgen als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dat bevestigen meerderebetrouwbare bronnen aan De Morgen. Een officiële mededeling kwam ergisteren nog niet, al kondigde de Bisschoppenconferentie wel aan dat vandaagom 11.30 uur de nieuwe aartsbisschop wordt voorgesteld.

Daarmee komt een einde aan maandenlange speculatieswaarbij onder meer de Antwerpse bisschop Johan Bonny en de abt van Orval Lode Van Hecke naarvoren werden geschoven.

De Kesel troeft hen nu af met dank aan kardinaal Godfried Danneels, die het oorheeft van paus Franciscus en aandrong op de benoeming van zijn protegé. De Kesel staat bekend als eerder progressief, maar wordt tegelijkertijd ookomschreven als een bijzonder bedachtzaam persoon.

"Hij is een uitstekend theoloog", zegt Rik Torfs, rector van de KU Leuven. "Hijis intellectueel sterker dan de gemiddelde bisschop en is tussen 2002 en 2010 bijzonder geslaagd als hulpbisschop voor Brussel, waar hij beidetaalgemeenschappen verenigdeHij staat dicht bij het gedachtegoed van paus Franciscus, maar is voorzichtiger en politiek minder weerbaar dan Bonny."

Geheel onbelangrijk is dat niet. De Kesel werd al in 2010 getipt alsaartsbisschop, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor de conservatieveLéonard. In de plaats kreeg hij Bruggewaar hij het door pedofilieschandalenverscheurde bisdom terug in veilige wateren moest brengenDaarbij legde de man geen vlekkeloos parcours af en bleek de erfenis van zijn voorganger Roger Vangheluwe af en toe te sterk.

'JE DOET DE BRAVE MAN NIET METEEN EEN CADEAU DOOR HEM AARTSBISSCHOP TE MAKEN, OOK OMDAT HIJ INTELLECTUEEL EN SPIRITUEEL INGESTELD IS'

INTIMUS VAN DE KESEL

Vorig jaar rond deze tijd werd duidelijk dat een voor aanranding van eenminderjarige veroordeelde priester een nieuwe benoeming kreeg in Middelkerke. De Kesel bevond zich in het oog van de storm en greep pas naenige tijd in. Hij sprak later van "een inschattingsfout". Daarna volgden er nog meerdere soortgelijke dossiers, waaruit bleek dat De Kesel, die werd omgevendoor de oude adviseurs van Vangheluwevaak rijkelijk laat actie ondernam.

De bisschop wordt door vertrouwelingen en intimi gezien als een warme maar kwetsbare man. "Hij is bijzonder gevoelig en spreekt zich zelden uit", klinkt het. "Hij voelde in Brugge niet goed genoeg aan wat er leefde, was er ongelukkig enis na de nieuwe onthullingen weggekropen. Je doet de brave man niet meteeneen cadeau door hem aartsbisschop te makenook omdat hij intellectueel enspiritueel ingesteld is. Bestuur en administratie zijn niet meteen zijn favorietebezigheden."

Het vormt een contrast met Bonny, die door velen werd gezien als de gedoodverfde favoriet om Léonard op te volgen en gisteren nog door de Italiaanse krant La Stampa naar voren werd geschovenToch mag hij nu nietworden weggezet als de grote verliezerVolgens Torfs is de kans immers grootdat Bonny binnenkort een prestigieuze en hoge functie krijgt binnen de Romeinse Curie, het bestuursorgaan van de kerk.

TUSSENPAUS

Andere insiders gaan zelfs nog een stapje verder en zien De Kesel als eentussenpauszij het dan in het aartsbisschoppelijk paleis. Al over zesenhalf jaarmoet hij verplicht zijn ontslag aanbieden als aartsbisschop. Bonny, die tegen dan 66 jaar zal zijn, zou dan door de grote poort kunnen terugkeren. "De kans isbijzonder groot dat Bonny in de nabije toekomst aartsbisschop wordt", zegt eenwelingelichte bron"Het lijkt erop dat De Kesel de stoel voor hem warm houdt."

 

Aucun commentaire: