dimanche 14 février 2016

Hans Bonte: "Stuur radicaliserendejongeren op internaat"

Bron: Belga

1©BELGA

Jongeren die radicaliseren zouden beter op internaat worden gestuurdwaar ze discipline leren, en leren studeren en samenleven. Dat zegtburgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.avandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard.

"Zonder uitzondering komen die geradicaliseerde jongeren uit eenproblematische opvoedingssituatie", zegt Bonte, op basis van de ervaringen in zijn stad. "Door de zware moeilijkheden thuis raken ze op een dwaalspoor. Zebelanden in de criminaliteit en radicaliseren."

"Er moeten meer betaalbare internaten komenvooral in het secundaironderwijs", aldus de burgemeester"Zo kan je die jongeren uit hun milieu weghalen en discipline aanlerenIn een internaat leren ze met andere mensensamenlevenZe leren er ook studerensporten en gezond eten", zegt hij. "Hun schoolresultaten kunnen er alleen maar op verbeteren en het is een betermilieu om op te groeien dan in een huis waar voortdurend conflicten zijn."

Hoe die jongeren naar een internaat zouden moeten worden gestuurdweetBonte nog niet. "Het is een delicate kwestie", zegt hij.

Bonte benadrukt dat er dringend iets moeten gebeurenaangezien de jeugdbescherming en de CLB's onderbemand zijn en zich niet over de jongerenkunnen bekommeren. COMMENTAIRE DE DIVERCITY

DERADICALISER EN INTERNATS


L’idée est tout à fait intéressante. Un ministre de l’éducation de signature libérale, Pierre Hazette avait imaginé la création d’écoles pour délinquants. On avait ironisé en parlant d’école des caïds et le projet ne vit pas le jour.

Aujourd’hui c’est un socialiste flamand qui recycle à son compte la même vieille idée. Plusieurs communes disposent de centres aérés dans le  Brabant ou les Ardennes. On pourrait y déconditionner ces jeunes gens et en profiter pour leur mettre un peu de plomb dans la cervelle en les rescolarisant et en les resocialisant quelque peu.

MG

 

 

Aucun commentaire: