mardi 26 avril 2016

Jambon se fait applaudir au Parlement européen pour sa défense des musulmans belges

Le Soir
Jurek Kuczkiewicz

Le ministre belge de l’Intérieur a rabroué une eurodéputée d’extrême droite néerlandaise, qui pointait l’islam comme la racine du terrorisme. 

  Jan Jambon © Reporters / Abaca 

Ce lundi après-midi, la commission des Libertés civiles et de la Justice du Parlement européen auditionnait les ministres belges de l’Intérieur Jambon et de la Justice Geens au sujet des attentats. Une initiative du président de la commission en question, le Britannique Claude Moraes, saluée par tous les intervenants. Certains regrettant qu’on n’ait pas fait de même avec leurs homologues français après les attentats chez eux.
UN MESSAGE DE LOUIS MICHEL À JAN JAMBON
S’il y avait pas mal de monde dans la salle, on ne peut dire que les membres de la commission Libe se sont déplacés en masse : ce sont même trois suppléants belges qui ont parlé les premiers au nom de leurs groupes respectifs : Hugues Bayet pour les sociaux-démocrates du S&D, Sander Loones pour les conservateurs de ECR, et Gérard Deprez pour les libéraux de l’ADLE.
La séance a donné lieu à une petite partie politique belgo-belge. Juste avant l’intervention de Louis Michel (MR/ADLE), membre effectif et ténor de la commission Libe, l’eurodéputée d’extrême-droite néerlandaise Vicky Maeijer avait conclu en demandant aux deux excellences belges « comment ils peuvent assurer la sécurité de leurs citoyens sans reconnaître que l’islam est la racine du terrorisme ».

Louis Michel n’allait pas rater la fenêtre de tir : posant une question à Koen Geens sur les efforts belges contre la radicalisation, l’ex-ministre des Affaires étrangères soulignait que « cela doit être fait sans faire d’amalgame, comme je viens d’en entendre un derrière moi, contraire aux valeurs européennes. » La question s’adressait à Geens, mais le message était évident à l’intention de Jambon, auteur de propos controversés la semaine dernière sur les « danses de joie de musulmans »après les attentats.
« FAIRE DES MUSULMANS NOS ENNEMIS EST LA PIRE CHOSE »
Une flèche mouchetée, donc, invisible de non Belges, à l’adresse du plus lourd ministre et partenaire gouvernemental de… Michel fils. Touché ? A la fin de ses réponses – concrètes, concises, précises et en anglais, alors qu’il avait fait sa communication liminaire en néerlandais – Jambon passe au néerlandais et s’adresse à l’eurodéputée batave d’extrême-droite Maeijer.

Il hausse le ton : « Madame, il y a 600.000 musulmans en Belgique, et la grande majorité partage nos valeurs. Faire d’eux nos ennemis est la pire des choses que nous puissions faire. Si vous cherchez l’insécurité, c’est la voie à suivre. Ces musulmans, il faut en faire nos concitoyens ! » Salve d’applaudissements dans la salle. L’intervention de Jan Jambon a été la seule applaudie, dans cette enceinte qui se veut l’un des hauts lieux de la défense des valeurs fondamentales en Europe. Chapeau l’artiste.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY 
PIROUETTE 

On a raison de dire que Jambon est redoutablement intelligent. Il vient d’en fournir une nouvelle preuve de la manière la plus cinglante. Jambon kreeg applaus met een scherpe reactie op Vicky Maeijer, een Europarlementslid van de PVV van Geert Wilders die de rol van de islam in de huidige terreurgolf aan de kaak stelde. "Het slechtste wat we kunnen doen, is van de islam onze vijand maken (...) We moeten steunnetwerken detecteren en bikkelhard aanpakken, maar het overgrote deel van de moslims tot onze bondgenoot maken." (De Morgen)


JAMBON EN GEENS GEVEN TEGENGAS NA INTERNATIONALE KRITIEK: "BEELD VAN FALENDE STAAT IS EEN BELEDIGING"
De Morgen


Ministers Jan Jambon en Koen Geens hebben in het Europees Parlement geprobeerd om het "ongenuanceerde" beeld van België als falende staat in de strijd tegen het terrorisme bij te stellen. Er kunnen ongetwijfeld zaken verbeterd worden, zo erkenden beide ministers, maar tegelijkertijd speelt België al jaren een Europese voortrekkersrol om het fenomeen van de Syriëstrijders aan te pakken.
Ruim een maand na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek gaven minister van Binnenlandse Zaken Jambon en zijn collega van Justitie Koen Geens vandaag in de bevoegde commissie van het Europees Parlement tekst en uitleg bij de Belgische aanpak van het terrorisme.

"In de internationale pers is de voorbije maanden het beeld gecreëerd van een totaal inadequate en zwakke Belgische reactie op de toenemende dreiging. Dat beeld heeft niet enkel ons land beschadigd, het is ook een belediging voor het werk van vele mensen. Ik ga zeker niet zeggen dat er geen fouten zijn gemaakt, maar niemand kan zeggen dat België een oogje heeft dichtgeknepen wanneer het over foreign fighters ging", zo verklaarde Geens.

Beide ministers wezen erop dat België ruim een jaar voor de aanslag op het Joodse Museum in Brussel in mei 2014 alarm had geslagen over het ontluikende fenomeen van de Syriëstrijders en had aangedrongen op meer Europese samenwerking en gegevensuitwisseling. De dader was geen Belgische onderdaan of ingezetene en was niet via een Belgische grens Schengen binnengekomen. "Toch hebben we niet geprobeerd iemand te beschuldigen, we hebben gefocust op de reactie", aldus Geens.


HELDEN
Jambon wees er op zijn beurt op dat de Belgische veiligheidsdiensten in januari 2015 na de verijdelde aanslag in Verviers nog als "helden" werden bestempeld. Sindsdien heeft de regering dertig maatregelen genomen en 600 miljoen euro vrijgemaakt om de terreurdreiging op allerlei fronten het hoofd te bieden. Op Europees niveau blijft België volgens de N-VA-vicepremier een leidende rol spelen in de zogenaamde G11 van lidstaten die geconfronteerd worden met foreign fighters.
Jambon en Geens verzekerden de Europarlementsleden niettemin dat ons land aan "zelfkritiek" zal doen. "We zullen in België aan introspectie doen om de pijnpunten in onze veiligheidsstructuur bloot te leggen en waar nodig radicaal te verbeteren", zo verwees Jambon naar het werk dat de parlementaire onderzoekscommissie de komende maanden in alle transparantie moet verrichten.

Niet dat Jambon en Geens in de parlementscommissie onder een storm van kritiek werden bedolven. De meesten toonden zich erkentelijk dat de Belgische ministers naar de Europese wijk waren afgezakt. Bovendien waren zes van de tien sprekers Belgen en met uitzondering van Hugues Bayet (PS) behoorden ze allen tot partijen van de federale coalitie.  
Wel was er de opmerkelijke tussenkomst van Laura Ferrara van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, die bekende dat ze op de dag van de aanslagen ijlings in haar wagen was gesprongen en doodsbang naar Italië was teruggereden. Geens riep haar op tot redelijkheid. "U bent wat jonger dan ikzelf, maar ik ben de helft van mijn vakanties blijven doorbrengen in Italië, ondanks de Rode Brigades."
Geens nuanceerde ook de stelling dat de inlichtingendiensten te weinig inlichtingen uitwisselen, maar dat gebeurt nu eenmaal grotendeels buiten het kader van de Europese Unie. "Een debat over een Europese FBI heeft momenteel geen zin, gezien de huidige verdragen en de houding van de grote lidstaten", zo reageerde hij op pleidooien van Ivo Belet (CD&V) en Hilde Vautmans (Open Vld). Sander Loones (N-VA) was dan weer tevreden dat de regering op dat vlak niet aan "dagdromerij" doet.
Het slechtste wat we kunnen doen, is van de islam onze vijand maken

Opmerkelijk was ook de ontgoocheling bij Geens over het gebrek aan Europese daadkracht op het vlak van gegevensbewaring. Zo betreurde hij dat Europa geen initiatief nam om een nieuw wettelijk kader voor de opslag van telecomgegevens te scheppen en dat de Europarlementsleden jaren getalmd hebben om de veiligheidsdiensten toegang te geven tot de gegevensbestanden van vliegtuigpassagiers(PNR). "Dan voelen wij ons als Belgen niet echt geholpen."
       
De minister van Justitie beklemtoonde dat hij ook geen voorstander is van grootschalig toezicht, maar doelgerichte toegang tot gegevens op basis van een gerechtelijke beslissing is volgens hem van essentieel belang. "Laat ons in hemelsnaam niet overdrijven over privacy wanneer de veiligheid op het spel staat", vroeg Geens, die ook een lans brak voor een gemeenschappelijk Europees optreden om nieuwe providers als Whatsapp, Twitter en Facebook tot meer medewerking aan te zetten.
       
Jambon tenslotte kreeg applaus met een scherpe reactie op Vicky Maeijer, een Europarlementslid van de PVV van Geert Wilders die de rol van de islam in de huidige terreurgolf aan de kaak stelde. "Het slechtste wat we kunnen doen, is van de islam onze vijand maken (...) We moeten steunnetwerken detecteren en bikkelhard aanpakken, maar het overgrote deel van de moslims tot onze bondgenoot maken."Aucun commentaire: