jeudi 15 septembre 2016

La N-VA creuse sa tombe"

Le Vif
Source: De Morgen
L'interview accordée par Bart De Wever (N-VA) au quotidien l'Echo continue à faire des vagues en Flandre. Au grand dam des flamingants, il semble en effet que pour la N-VA une prochaine réforme de l'état ne soit plus une condition absolue pour entrer au gouvernement fédéral.


Bart De Wever © BELGA

"On est encore plus convaincu qu'auparavant que jamais, nous ne gouvernerons avec le Parti socialiste. Ce serait une marche arrière de 25 ans pour ce pays et c'est hors de question. Donc, si l'électeur le permet, nous continuerons sans le PS, et si l'électeur exige qu'on discute avec le PS, nous présenterons notre programme communautaire. C'est assez simple comme équation", a déclaré Bart De Wever au quotidien l'Echo.
À en croire le quotidien De Morgen, beaucoup d'observateurs à l'intérieur et à l'extérieur du parti en déduisent que la N-VA souhaite intégrer un gouvernement Michel II en 2019, et qu'elle serait prête à renoncer une nouvelle fois au volet communautaire. Étant donné que la N-VA, le MR, l'Open VLD et le CD&V n'ont pas de majorité des deux tiers pour une réforme de l'état, les exigences communautaires seront remises au réfrigérateur pendant cinq ans.
Interrogé par De Morgen, le quartier général de la N-VA affirme que toutes les possibilités restent ouvertes et qu'il ne sait pas ce que réserve l'avenir. Or, si la N-VA renonce effectivement à une réforme de l'état en 2019, cette décision vient contrecarrer son projet baptisé Objectief V (confié aux parlementaires Hendrik Vuye et Veerle Wouters) qui doit préparer l'émancipation flamande.
ON NE PEUT ÊTRE VIERGE ET ENCEINTE À LA FOIS
Les propos de De Wever déclenchent la colère du Mouvement flamand qui avait placé beaucoup d'espoir dans la N-VA. "On peut participer une fois à un gouvernement pour se faire connaître comme parti au pouvoir. Mais deux fois ? Alors, on n'est plus un parti nationaliste flamand. On ne peut être vierge et enceinte à la fois", s'indigne Pieter Bauwens du site nationaliste flamand Doorbraak.be.
Bart De Valck, le président du Vlaamse Volksbeweging (VVB), partage cet avis. "C'est une occasion historique manquée. Le parti fait tout pour insuffler un nouvel élan à l'état belge. Il tombe dans les maladies des autres partis. Il creuse sa propre tombe. La N-VA a-t-elle peur de son ombre ? Est-elle schizophrène ? Son premier statut (NDLR : l'indépendance flamande) est avalé par le pouvoir", déclare-t-il au Morgen. (CB)


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
DE WEVER JOUE SON DESTIN POLITIQUE

Une réforme constitutionnelle est indispensable pour instaurer le confédéralisme dont rêve la N-VA. Il faut une majorité des 2/3 pour la voter, autrement dit elle n’est pas envisageable sans associer le PS au prochain gouvernement fédéral. Or Bart De Wever ne veut absolument pas régner avec les socialistes. Aussi lui faudra-t-il remettre le « communautaire » au frigo après les élections de 2019. C’est très loin 2019.
Mais attention, la base N-VA alarmée par les mauvais sondages s’inquiète. Attention, surtout, monsieur Bart que vous ne perdiez pas en 2018 votre maïorat anversois.
Cela dit l’homme fort de la N-VA se verrait bien rempiler dans un Charles Michel 2.  « Als het enigszins kan gaat de N-VA opnieuw voor een regering zonder PS én zonder staatshervorming.”
“Als N-VA in 2019 opnieuw voor de communautaire stilstand kiest, wordt ze definitief een systeempartij”
Maddens
Ainsi raisonne la presse Flamande, dans la fébrilité comme si De Wever avait donné un grand coup de pied dans la fourmilière.
Mais ce dont on parle peu dans les éditoriaux flamands c’est l’exaspération de CD&V qui n’en peut plus de la N-VA et pourrait fort bien lui tourner le dos en poussant à un scénario de coalition sans De Wever et Bourgeois. La force du CD&V c’est qu’elle peut et pourra se permettre de choisir demain entre entrer dans une coalition de centre droit avec la N-VA, soit de rejoindre une formation de centre gauche avec le PS. Bref c’est elle qui tient en main le levier d’aiguillage.
MG


DE BOCHT VAN DE WEVER: "ZO GRAAFT N-VA HAAR EIGEN GRAF"

Michel II zonder communautaire hervormingen geen taboe meer voor De Wever
Een volgende staatshervorming na de verkiezingen van '19? Voor Bart De Wever lijkt het geen absolute voorwaarde meer voor een regeringsdeelname. Binnen de Vlaamse Beweging is de verontwaardiging groot.
 - Tine Peeters & Jonas Muylaert
Zet N-VA opnieuw koers naar een regering zonder communautaire aardverschuiving?
Velen binnen en buiten zijn partij interpreteren De Wevers woorden in L'Echo alleszins op die manier. In de zakenkrant zegt de partijvoorzitter: "Wij zijn er meer dan ooit van overtuigd, we regeren nooit meer met de PS.
Dat is opnieuw een stap van 25 jaar achteruit voor dit land, en dat staat buiten kijf. Ofwel doen we dus verder zonder de PS, als de kiezer ons dat toestaat. Ofwel, als de kiezer eist dat we discussiëren met de PS, komen we opnieuw met ons communautair programma."
Op het partijhoofdkwartier wordt ontkend dat De Wever bewust 'de bocht' heeft ingezet. "Het gaat hier niet om een ingestudeerd nummertje. Wij willen gewoon alle opties, met of zonder de PS, openhouden. Want wij hebben geen glazen bol."
Maar dat is slechts het officiële discours. Tussen neus en lippen wordt toegegeven dat de partij steeds meer rekening houdt met een voortzetting van Michel I. Als er een tweede ambtstermijn komt voor deze regering zal die geen communautaire agenda hebben. Dat is geen politieke wetmatigheid, maar simpele wiskunde: N-VA raakt met MR, Open Vld en CD&V niet aan een tweederde meerderheid voor een staatshervorming. Dan verdwijnen de communautaire eisen nogmaals voor vijf jaar naar het achterplan.
DIT IS DE MEEST VLAAMSE REGERING OOIT IN BELGIË. VOOR ONS IS DIT GEEN HORRORFILM DIE SNEL MOET STOPPEN
EEN HOOGGEPLAATSTE BRON
MR en N-VA hebben elkaar gevonden in deze regering, verantwoordt de partij zich voor dat scenario, en het werk is bijlange niet af. "Dit is de meest Vlaamse regering die er ooit geweest is in België", zegt een hooggeplaatste bron. "Voor ons is dit geen horrorfilm die snel moet stoppen."
De N-VA-familiedag in Plopsaland. ©Bas Bogaerts
De tegenvallende peilingen spelen daar een belangrijke rol in. "Hoe zwakker we uit de verkiezingen komen, hoe krachtiger MR haar wil zal opdringen", luidt het nog. "We willen onszelf niet in de oppositie opsluiten omdat onze partner niet wil meedoen aan het communautaire. In een ideale wereld kan N-VA in 2019 in een regering stappen die het socio-economische, het communautaire en de veiligheidsagenda van de partij realiseert. Zo kunnen we onze drie deelpublieken bedienen. Maar De ideale wereld (satirisch actuaprogramma, TP/JM) speelt zich vooral af op Canvas."
QUID OBJECTIEF V?
Als de partij effectief geen staatshervorming meer nastreeft in '19, dan staat dat haaks op het project dat De Wever acht maanden geleden in gang zette. Toen vroeg hij nog aan parlementsleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters om - in zijn woorden - "de krachten te verzamelen om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding". De denktank kreeg de naam 'Objectief V'. De Wever probeerde toen het protest bij de oude kern van de partij over de communautaire stilstand te sussen.
Deze N-VA'ers zijn de partij al jaren trouw, vaak nog uit de tijd van de VU. Samen met Geert Bourgeois gingen ze met de nieuw gevormde partij door de woestijn. Bourgeois wou zich gisteren niet uitspreken over de huidige partijkoers, al benadrukt hij wel dat de grondwet in 2019 voor herziening vatbaar zal worden verklaard. Zonder zo'n herziening is een grondige verbouwing van België onmogelijk. "Het DNA van de partij is niet veranderd", zegt zijn woordvoerder ook nog.
N-VA VERVALT IN DE ZIEKTES VAN DE ANDERE PARTIJEN. ZO GRAAFT ZE HAAR EIGEN GRAF
BART DE VALCK, VOORZITTER VLAAMSE VOLKSBEWEGING
TWEESTROMENPARTIJ
Als CD&V een huis is met vele kamers, dan werd N-VA de laatste jaren een tweestromenpartij. Met een socio-economische en een Vlaamse stroming. Onder de 'zuivere' Vlaams-nationalisten was er weer hoop door Objectief V, maar die is nu wat de kop ingedrukt. Enkelen van hen twijfelen er zelfs aan nog op een lijst te gaan staan. "Dan wil ik niet als schaamlapje dienen", luidt het. "Een verkiezing zonder communautair programma is zelfmoord. Wat is dan nog het verschil met de liberalen?"
Dezelfde verzuchtingen leven in de Vlaamse Beweging. "Je kunt één keer aan een regering deelnemen om jezelf op de kaart te zetten als beleidspartij", zegt Pieter Bauwens van de Vlaams-nationalistische website Doorbraak.be. "Maar twee keer? Dan ben je geen Vlaams-nationalistische partij meer. Je kunt niet én maagd én zwanger zijn."
Bij de Vlaamse Volksbeweging regende het reacties van misnoegde N-VA'ers. "Dit is een gemiste kans in de geschiedenis", zegt voorzitter Bart De Valck. "De partij doet er alles aan om de Belgische staat een nieuw elan te geven. Ze vervalt in de ziektes van de andere partijen. Zo graaft ze haar eigen graf. Is N-VA bang van haar eigen schaduw? Is ze schizofreen? Haar eerste statuut (de Vlaamse onafhankelijkheid, TP/JM) is geabsorbeerd door de macht."
Hiermee verloochent de partij de kern van haar bestaan, schrijft opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout in zijn standpunt.


MET DEZE NIEUWE BOCHT VERLOOCHENT DE N-VA DE KERN VAN HAAR BESTAAN
Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.
 Bart De Wever tijdens de familiedag van N-VA, afgelopen zondag. ©BELGA

"Als de kiezer het wil, gaan we voort zonder de PS, en als de kiezer eist dat we met de PS aan tafel gaan, zullen we ons communautaire programma presenteren." Aldus sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever in de Franstalige krant L'Echo.
Het lijkt een redelijk banale vaststelling, maar het is wel degelijk een belangwekkende politieke uitspraak. Voor de tweede keer op rij neemt de N-VA een scherpe bocht, en ditmaal is het niet Siegfried Bracke, maar de voorzitter zelf die het manoeuvre aankondigt. Meneer De Wever zegt twee dingen. Vooreerst laat hij de kiezer voor 2019 de keus tussen voortzetting van het huidige centrumrechtse kabinet of een communautaire regering met de PS erbij. Maar hij maakt, ten tweede, ook zijn eigen voorkeur bekend: hij zegt zich niet te kunnen voorstellen ooit met de PS in een regering te zitten. En dus - en hier komt de bocht - komt er ook bij voorkeur geen grote, nieuwe 'definitieve' staatshervorming na 2019. Het confederalisme blijft zitten waar het zit: in de koelkast.
Het zal wel dat N-VA nu sussend zegt dat het nog lang geen 2019 is. Klopt, maar een staat hervormen is een kwestie van elementaire wiskunde. Zonder tweederde meerderheid en meerderheid in beide taalgroepen is het onmogelijk. Simple comme bonjour.
HET CONFEDERALISME BLIJFT ZITTEN WAAR HET ZIT: IN DE KOELKAST
Deze federale regering met alleen de MR zit op zo'n 25 procent aan Franstalige kant. Zonder PS (en Ecolo, PTB en de belgicistische cdH) kun je perfect regeren, maar je kunt geen confederalisme invoeren. Je kunt dan blijven dromen dat de PS wel vanuit de oppositie de nodige stemmen zal aanleveren, maar dan is het even nuttig om te hopen op de dag dat Kerstmis en Pasen samenvallen.
Strategisch valt de bocht van De Wever perfect te begrijpen. Met confederalisme vallen minder zieltjes te winnen dan met de belofte van een rechts sociaal-economisch beleid of met een gespierd securitair discours. Rationeel bekeken is de keus perfect logisch.
Een probleempje voor N-VA is wel dat de partij zo de kern van haar bestaan verloochent. Dat lukte redelijk probleemloos na de verkiezingen van 2014, maar dan wel met de belofte dat het de volgende keer anders zou gaan. Niet dus, als het van Bart De Wever afhangt. De denktank die de partij oprichtte om het confederale België voor te bereiden, is zo met één zinnetje weer technisch werkloos gemaakt. Dat vindt de Vlaamse beweging niet leuk. Daar speelt niet de ratio van de macht, wel de emotie van het nationalisme.
We gaan niet zeggen dat de grootste partij van het land op ontploffen staat. Verre van. Maar bij haar voorganger VU gingen de poppen wel voor veel minder aan het dansen.
STRAKS WORDT HET CONFEDERALISME EEN VERRE UTOPIE
Bart Maddens is politicoloog (KU Leuven).
2N-VA-voorzitter Bart De Wever. ©Bas Bogaerts
Bart Maddens. ©Photo News
"Als de kiezer het toelaat doen we voort zonder de PS. Dwingt de kiezer ons toch met de PS te spreken, zullen we onze communautaire programma op tafel leggen." Dat zei Bart De Wever gisteren, haast langs zijn neus weg. Eerder heeft hij al laten doorschemeren dat een staatshervorming in 2019 geen must is voor hem. Maar het is de eerste keer dat hij daarover zo duidelijk is: als het enigszins kan gaat de N-VA opnieuw voor een regering zonder PS én zonder staatshervorming.
Het is wellicht geen toeval dat die uitspraak er komt kort na de lancering van het N-VA-veiligheidsplan. Want ook daarmee lijkt de partij zich te verwijderen van haar communautaire corebusiness. Op het congres van 2014 pleitte de N-VA nog voor een splitsing van politie en justitie. De staatsveiligheid moest een bevoegdheid worden van een confederale veiligheidscel, bemand door vertegenwoordigers van de deelstaten. In het nieuwe plan wordt daar echter met geen woord over gerept.
ALS N-VA IN 2019 OPNIEUW VOOR DE COMMUNAUTAIRE STILSTAND KIEST, WORDT ZE DEFINITIEF EEN SYSTEEMPARTIJ
BART MADDENS, POLITICOLOOG
Als je de congresbesluiten van 2014 ernstig neemt, dan moeten de maatregelen die de N-VA nu voorstelt als zeer voorlopig worden beschouwd. Ze zijn nodig in afwachting van een grondige confederale hervorming. Maar over dat laatste zwijgt de partij nu als vermoord. Is ze beschaamd over die radicale voorstellen van 2014? Of wordt het confederalisme doorgeschoven naar een verre, haast mythische toekomst? Net zoals de socialisten dat na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan met de klasseloze samenleving.
Nochtans heeft de N-VA jarenlang bij hoog en bij laag beweerd dat er binnen de krakkemikkige Belgische structuren niet efficiënt kan worden bestuurd. Zouden de N-VA-politici nu echt geloven dat België een performant veiligheidsbeleid kan voeren, zonder een confederale hervorming? Zo nee, dan draaien ze de burgers een rad voor de ogen met hun veiligheidsplan. Zo ja, dan heeft de Belgische metamorfose zich sneller voltrokken dan verwacht.
We weten dat het huis waarin we wonen grondig moet worden verbouwd, zei Peter De Roover vorig jaar. Maar in afwachting dat we daarvoor partners vinden moeten we wel de afwas doen en stofzuigen. Alleen, wat de N-VA nu doet is veel meer dan afwassen en stofzuigen. De partij laat de betonmolens aanrukken om de bestaande woning zoveel mogelijk te versterken. En de broodnodige herinrichting, die wordt nu ook door Bart De Wever naar de Griekse kalender verwezen.
30 PROCENT = GOD
Zal hij daar nog eens mee wegkomen in 2019? De flaminganten hebben zich in 2014 slechts schoorvoetend neergelegd bij de communautaire stilstand. Het is goed voor één keer, was de teneur. Als de partij dat in 2019 opnieuw doet, dan wordt ze definitief een systeempartij. Of De Wever die morrende flaminganten in 2019 de baas kan, zal afhangen van de verkiezingsuitslag. Springt de partij opnieuw boven de lat van de 30 procent, dan blijft hij God. Worden de huidige peilingen bewaarheid, dan verliest hij veel van zijn gezag en dreigt een open opstand.
Een verscheurende keuze tussen nog eens vijf jaar communautaire stilstand of vijf jaar oppositie kan de partij in dat geval missen als de pest. De traditionele partijen zouden de Vlaams-nationalisten dan haast een dienst bewijzen door hen niet voor dat dilemma te plaatsen en meteen naar de oppositie te verbannen.

Aucun commentaire: