mardi 20 août 2019

50 patrons flamands adressent une lettre ouverte au monde politique


Les grosses entreprises profitent du système fiscal belge disent les patrons du nord du pays. 
 
Une lettre qui contient 36 propositions pour une meilleure politique a été remise par les chefs d’entreprise du nord du pays. Il y est notamment question d’une réforme complète de la fiscalité.
les grosses entreprises profitent du système
Tout part d’un constat qui peut paraître surprenant : les grandes entreprises, grâce aux meilleurs spécialistes, profitent de la complexité fiscale. Ils échappent par des petites portes et paient très peu d’impôts. C’est ainsi que la pression fiscale se déplace sur le brave citoyen et les autres entreprises. Fin de citation.
Du coup les 50 patrons veulent renverser la tendance. Ils demandent un impôt uniforme sur toutes les plus-values, y compris les bénéfices d’actions, de dividendes, de loyers et d’héritages.
UNE IMPORTANTE DETTE DE L’ETAT ET DES IMPÔTS ÉLEVÉS
Les patrons souhaitent la simplification de la fiscalité. Et, grande nouveauté, ils proposent des taxes environnementales. Taxe sur les avions et taxes plus élevées sur les combustibles fossiles.
Pour Karel De Boeck, l’ex-patron de Dexia et Fortis, et un des initiateurs de la lettre, la situation du pays est trop grave. Une importante dette de l’Etat alors que les impôts sont élevés. Les signataires estiment encore que les sans-papiers devraient avoir un accès plus rapide au marché du travail.
Une information des journaux de Tijd et l’Echo. La lettre devrait être traduite en français aujourd’hui. 


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE TROISIÈME TOUR DES ÉLECTIONS 

Les électeurs se sont exprimés dans les urnes le 26 mai. Ce fut le, premier tour ces élections. Depuis lors nous assistons au deuxième tour, celui de présidents de partis qui se lancent des exclusives à la tête et rendent toute conclusion d'une coalition difficile, voire impossible. Voici que se dessine le troisième tour, celui où les partenaires sociaux élèvent la voix et mettent la pression sur les négociateurs. Comme le montre l'excellente analyse de Luk Van der  Kelen dans Knack, cela s'avère une tâche cyclopéenne. Nous renvoyons à son analyse que nous avons traduite dans l'urgence car elle a quelque chose d'irréfutable.
MG


'EEN BEGROTING IN EVENWICHT TEGEN 2024 ZAL EEN SUCCES ZIJN'

Luc Van der Kelen Knack 

Voormalig politiek commentator bij Het Laatste Nieuws, nu politiek raadgever bij B-Plus
'Het is alsof de architect van het nieuwe België is beginnen te bouwen aan een nieuwe basiliek zonder visie over hoe het bouwwerk er zou uitzien', schrijft Luc Van der Kelen van B Plus over de opeenvolgende staatshervormingen in ons land. Hij blikt ook vooruit op een aantal deadlines die onze federale regering de komende maanden staan te wachten.
België heeft in zes grotere en kleinere staatshervormingen een transformatie doorgemaakt van unitaire staat naar federaal land met ruime regionale bevoegdheden.
De reden daarvoor ligt voor de hand: het verlangen naar (Vlaams) zelfbestuur en een groeiend probleem van bestuurbaarheid. De staatshervormingen hebben daar ook toe geleid: Vlaanderen heeft gekregen wat het heeft gevraagd, ruime bevoegdheden om de toekomst in eigen handen te nemen. De Vlaamse natievorming heeft ook geresulteerd in een belangrijk tekort, het ontbreken van enige efficiëntie wegens de heterogeniteit van de overgedragen bevoegdheden. De federalisering was noodzakelijk om het land samen te houden, maar heeft het bestuur uiteindelijk ook zo complex en ingewikkeld gemaakt, dat niemand nog zijn weg vond in de nieuw opgerichte instellingen. Uiteindelijk eindigde elke staatshervorming daardoor met een gevoel van onvoldaanheid, wat dan weer leidde tot ... een vraag naar een nieuwe staatshervorming, volgens een ritme van ruim berekend één om de tien jaar.
ER BESTAAT GEEN PLAN
De hoofdoorzaak is eenvoudig: er is geen plan. Het is alsof de architect van het nieuwe België is beginnen te bouwen aan een nieuwe basiliek zonder visie over hoe het bouwwerk er zou uitzien. Bijgevolg werd er gebouwd en bijgebouwd op de chaotische manier die wij in België kennen. Als de kathedraal dreigde in te storten werd er wat nieuw beton tegenaan gespoten, wat de doorzichtigheid totaal wegnam.
EEN BEGROTING IN EVENWICHT TEGEN 2024 ZAL EEN SUCCES ZIJN.
Het bestuur van een land met al zijn verschillende aspecten is een zeer complex gegeven, dat een solide basis nodig heeft, als het niet wil eindigen zoals de Morandibrug in Genua. De vergelijking met Italië is niet geheel toevallig. Wie een natie wil hervormen, moet weten waar hij of zij naartoe wil, hoe de brug er finaal zal uitzien, wie waar in charge zal zijn en hoe we ons geld het meest efficiënt kunnen besteden en het nadien ook onderhouden.
De staat hervormen in zes schuifjes - en er komt zeker nog een zevende, misschien wel
de zevenklapper van het confederalisme - was een basisfout. Het is makkelijk spreken aan de zijlijn, dat realiseer ik me wel, en vijftig jaar geleden was het niet evident een bestuurlijke revolutie te ontwerpen, precies omdat het ging om het besteden van het geld en het uitoefenen van macht. Toch had het initieel anders gekund en gemoeten, met een duidelijk plan voor ogen, over wie waar welke bevoegdheden zou uitoefenen. En nog is het proces niet ten einde. Er komt nog een episode of meer dan een.

DE ZEVENDE HERVORMING IS ONVERMIJDELIJK
Aan beide kanten zijn fouten gemaakt. Franstalig België, zoals bekend niet de meerderheid in het land, heeft de arrogantie doorgedreven met zijn strategie van "demandeur de rien". Als men in een huishouden democratisch moet samenleven, moet de meerderheid besturen in respect voor de verlangens van de minderheid, zeker niet als de twee partijen beschikken over een krachtsverhouding die niet zo ver van elkaar verwijderd is.
Maar jarenlang hooghartig het gesprek met de meerderheid weigeren, moest wel tot grote problemen leiden. Vandaag kunnen meerderheid en minderheid herleid worden tot N-VA en PS. Wie het goed meent met het land en zijn burgers, zal zijn strategie op een andere manier moeten voeren, zo niet zal het uiteindelijk volkomen fout aflopen. Een oplossing kan er enkel komen als men het gesprek aangaat, samen rond de tafel.
Iedere nieuwe hervorming werd uiteindelijk uitgewerkt na een politieke crisis, de een al ernstiger dan de ander, telkens na verkiezingen, waarin de positie van de traditionele partijen verder werd ondergraven.
Ook aan Vlaamse kant zijn belangrijke fouten gemaakt. De Vlaamse politici hebben zelden het achterste van hun tong laten zien. Ze hebben op geen enkel moment - misschien op Hugo Schiltz na - duidelijk gemaakt waar ze met dit land naartoe wilden, of indien nodig, niet naartoe wilden. Na elke hervorming bestond de indruk dat er belangrijke stappen waren gezet. Alleen was dat niet heel eerlijk. Na lange of kortere tijd, soms zelfs de dag van ondertekening van de nieuwe hervorming al, kwamen de nieuwe Vlaamse eisen op tafel. Zo was de hervorming van de instellingen een on going-proces, waar nooit een einde aan scheen te komen. Daardoor werd het vertrouwen van de Franstaligen in de Vlaamse politici steeds verder ondermijnd. En vice-versa ook het vertrouwen van de Vlamingen in de Franstalige collega's.
Iedere nieuwe hervorming werd uiteindelijk uitgewerkt na een politieke crisis, de een al ernstiger dan de ander, telkens na verkiezingen, waarin de positie van de traditionele partijen verder werd ondergraven.

VB EN N-VA SAMEN STERKER
Er is een tweede element dat het vertrouwen heeft ondermijnd: de opkomst van Vlaams Blok/Belang. Toen ik begon aan mijn journalistieke carrière, vroege jaren '70, hadden de drie tradopartijen nog 80 percent van de stemmen samen. Bij de laatste verkiezingen was dat gedaald tot 40 percent.
Nationale partijen in Vlaanderen stelselmatig sterker gewprden werden, tot het moment dat de leidende Vlaamse partijen deden wat van hen kon worden verwacht, de onbestuurbaarheid van het land stimuleren en versterken. We beleven nu weer zo'n periode, waarin het vrijwel onmogelijk lijkt om nog een federale regering op de been te krijgen.
De opeenvolgende crises werden nog geaccentueerd omdat er niet alleen een vertrouwensbreuk kwam onder de politici maar ook onder de bevolking zelf. Oorzaak daarvan is het feit dat in het bestuur wegens redenen van democratische aard geen rekening werd gehouden met het opkomende extreem-rechts, en nu ook extreem-links. In Vlaanderen steeg het VB bij momenten tot een kiezer op vier en na de jongste verkiezingen toch weer tot bijna 20 percent. In het beleid is daar tot dusverre weinig van te merken, op wat maatregelen voor veiligheid en identiteit na. Voor de rest heeft de democratische verschuiving in de verkiezingen geen enkel gevolg gehad. De boodschap aan de kiezers was simpel: stem anders en het zal nooit veranderen.
In 2014 kende VB dankzij Bart De Wever een geweldige terugslag, maar daar is de partij inmiddels alweer van genezen. Ze zit opnieuw in een opgaande lijn. In tegenstelling tot vroeger boeken vandaag overal in de EU extreem-rechtse partijen aanzienlijk succes. Nu Bart De Wever onderhandeld heeft met VB en een VB-stem minder verloren lijkt, is de vrees of de verwachting in Vlaanderen zeer reëel dat VB over vijf jaar kans maakt om mee te besturen. Ik woon in een gemeente, Schoten, in de Antwerpse rand, waar de twee V-partijen samen 60 percent waard zijn. Dat biedt VB perspectief.
De tijd dat N-VA en VB verbonden vaten waren, waarbij de een steeg als de ander daalde, lijkt voorbij. Ze werden voor het eerste samen sterker. In het Vlaams Parlement hebben ze nog vijf zetels nodig om met zijn tweeën een regering te vormen. En nu al heeft de N-VA wat getemporiseerd om uit te kijken naar eventuele overlopers van liberalen en christen-democraten, een eerste poging om samen te regeren. Deze strategie lijkt ingegeven door Theo Francken, wiens positie bij N-VA aanzienlijk is versterkt. Hij heeft het van alle lijsttrekkers het best gedaan. Hij werpt zich op als de nieuwe leider, maar Bart De Wever houdt dus vast aan zijn voorzitterschap.

STUUR EEN VROUW NAAR EUROPA
Aan de andere kant, in het zuiden van het land, heeft de PS een serieus probleem met de opkomende PTB.
In Vlaanderen begrijpt niet iedereen dat de PS nooit de uittredende Zweedse coalitie zal depanneren.
Di Rupo en co zullen nooit federaal besturen met vier rechtse partijen, drie in Vlaanderen plus de MR. Wie dit denkt, kent de Belgische politiek niet. Uiteindelijk zal de PS discreet of openlijk wel praten met de N-VA. Dat is de logica der dingen, de twee grootste partijen die elkaar moeten vinden, het is enkel nog wat vroeg. Het heeft wat tijd nodig maar de economische en politieke actualiteit zal ergens in de herfst druk zetten op de partijen om toch een regering te maken.
Er zijn wel enkele deadlines, zoals de keuze voor de Belgische commissaris bij de EU. Alles wijst erop dat het deze keer aan de Franstaligen zal zijn. België is weer eens bij de laatste vijf landen om een kandidaat te sturen. Wellicht zal het opnieuw een vrouw moeten zijn, maar zal ze opnieuw moeten tevreden zijn met een bescheiden departement. Sophie Wilmes, de huidige minister van Begroting voor de MR, lijkt dan de beste kansen te hebben.
Het opstellen van een begroting tegen einde oktober, wat de EU-Commissie wil, is toch minder dwingend. Ten eerste zullen we niet het enige land zijn met een begroting die niet in evenwicht is, ten tweede beschikt de EU niet over veel middelen om een begroting af te dwingen. Wat kan de EU doen in de huidige politieke constellatie met landen als Italië en andere om een sluitende begroting af te dwingen? Een nieuwe regering met een begroting zal wel iets worden voor het einde van het jaar. Uiteindelijk zal er een nieuw tijdschema moeten opgemaakt worden om de begroting in evenwicht te brengen. Het zal iets voor 2023 of 2024 worden. Als dat gebeurt, wat niet zo zeker is, zullen we gewagen van een succes.
Luc Van der Kelen is politiek adviseur van B Plus vzw, een pluralistische drukkingsgroep (geen politieke partij) met leden in de drie Gemeenschappen en uit alle lagen van de bevolking. B Plus verzet zich tegen de separatisme en ijvert voor een betere communautaire verstandhouding en verdraagzaamheid door de organisatie van een federaal, solidair en efficiënt België. 


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
NO COMMENT ON THIS BRIGHT COMMENT 

Pas besoin de commenter l'analyse impeccable de Luc Van der Kelen, un de meilleurs commentateurs de la politique belge que nous nous sommes efforcé de traduire aussi fidèlement que possible. A vous de vous faire une opinion sur son contenu.
MG 
 
UN BUDGET ÉQUILIBRÉ D'ICI 2024 SERAIT DEJA UN SUCCÈS.

Luc Van der Kelen
Ancien commentateur politique au Laatste Nieuws, actuellement conseiller politique chez B-Plus.
C'est comme si l'architecte de la nouvelle Belgique avait commencé à construire une nouvelle basilique sans avoir une vision de ce à quoi ressemblerait sa structure ", écrit Luc Van der Kelen de B Plus à propos des réformes étatiques successives dans notre pays. Il examine également un certain nombre d'échéances prioritaires que notre gouvernement fédéral devra  impérativement respecter au cours des prochains mois.
En six réformes étatiques majeures et mineures, la Belgique est passée d'un État unitaire à un État fédéral doté de larges pouvoirs régionaux.
La raison en est évidente : le désir d'autonomie (flamande) et un problème croissant de gouvernance. La Flandre a obtenu ce qu'elle a exigé : de larges pouvoirs pour prendre son avenir en main.
La formation de la nation flamande a également provoqué un sérieux déficit: un manque d'efficacité dû à l'hétérogénéité des pouvoirs transférés. La fédéralisation était nécessaire au maintien de l'unité du pays, mais elle a finalement rendu son administration si complexe et compliquée que personne ne se retrouve dans l'imbroglio des institutions nouvellement crées. Au total, toute réforme de l'État s'est soldée par un sentiment "d'inadéquation" qui, à son tour, a généré une demande pour une nouvelle réforme de l'État, au rythme de plus d'une tous les dix ans
IL N'Y A PAS DE PLAN
Fondamentalement, le problème est simple : il n'y a aucun plan d'ensemble cohérent . C'est comme si l'architecte de la nouvelle Belgique avait commencé à construire sa nouvelle basilique sans une vision de ce à quoi ressemblerait sa structure. En conséquence, elle  a été construite et complétée de manière chaotique, à la belge.
Lorsque l'édifice risquait de s'effondrer, du béton frais a été coulé  pour éviter la catastrophe, ce qui a anéanti toute forme de transparence.
UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE D'ICI 2024 SERAIT DEJA UN SUCCÈS.
La gouvernance efficace d'un pays est une enttreprise très complexe, qui a  exige une base solide si on veut éviter un effondrement comme celui du pont Morandi à Gênes. La comparaison avec l'Italie n'est pas fortuite. Ceux qui entendent réformer un pays doivent savoir où ils veulent aller,  savoir à quoi ressemblera le pont au bout du compte, qui sera responsable de l'endroit et de la façon dont nous pourrons dépenser notre argent le plus efficacement possible pour financer sa construction  et l'entretenir après coup.
L'État fut réformé en six brèves étapes. Il y en aura certainement un septième, peut-être même une huitième.
Les six étapes conduisant au confédéralisme  étaient une erreur fondamentale. Les choses auraient pu et auraient dû être faites différemment au départ, avec une vision,  un plan clair, à savoir qui exercerait quels pouvoirs et où. Assurément, le processus n'est pas achevé. Il y aura un ou même plusieurs autres épisodes.
UNE SEPTIÈME RÉFORME EST INÉVITABLE
Des erreurs ont été commises des deux côtés. La Belgique francophone, qui, comme on le sait, n'est pas précisément majoritaire dans le pays, a pratiqué l'arrogance avec sa stratégie de "demandeur de rien". S'il vous faut vivre ensemble démocratiquement dans un couple, le partenaire  majoritaire doit gouverner dans le respect des souhaits de la minorité.
Refuser de parler à la majorité avec une franche arrogance pendant des années ne pouvait que générer des problèmes majeurs. Aujourd'hui, la majorité et la minorité se réduisent à un bras de fer  N-VA et PS. Quiconque qui serait soucieux du bien être du  pays et  de ses citoyens devrait  adapter et nuancer ses objectifs de manière souple, faute de quoi les choses finiront par mal tourner.
Une solution ne peut être trouvée que si nous nous engageons ensemble le dialogue, autour de la table.
Chaque nouvelle réforme a finalement été échafaudée à la suite d' une crise politique, généralement après une élections, au cours de laquelle la position et le prestige  des partis traditionnels ont  été minés davantage.
D'importantes erreurs ont également été commises du côté flamand. Les politiciens flamands ont rarement exprimé leurs vraies intentions . À aucun moment, ils n'ont indiqué clairement - à part peut-être Hugo Schiltz - où ils voulaient entraîner ce pays ou, le cas échéant, où ils  ne voulaient aller en aucun cas. Après chaque réforme, on avait l'impression fallacieuse que des mesures importantes avaient été prises. Mais ce n'était qu'un leurre. Très vite,  de nouvelles revendications flamandes atterissaient sur la table. Au vrai, la réforme des institutions était un processus sans fin. Très logiquement, la confiance des francophones dans la parole et la crédibilité des politiciens flamands a été de plus en plus entamée. Idem pour la confiance des Flamands envers leurs collègues francophones.
Chaque nouvelle réforme a finalement été élaborée à la suite d'une crise politique, certaines plus aigues que d'autres, chaque fois après une  élection, au cours de laquelle la position des partis traditionnels a encore été minée davantage.
VB ET N-VA PLUS FORTS ENSEMBLE
Un deuxième élément a miné la confiance : la montée du Vlaams Blok/Belang. Lorsque j'ai commencé ma carrière journalistique, au début des années 1970, les trois partis totalisaient ensemble  encore 80 % des voix. Lors des dernières élections, ce pourcentage était tombé à 40 %.
Les partis nationalistes flamands se sont irrésistiblement renforcés, jusqu'à ce que les autres partis flamands fassent ce que l'on pouvait attendre d'eux, accroissant l'ingouvernabilité du pays. Nous vivons maintenant un moment politique où il semble presque impossible de mettre sur pied un gouvernement fédéral.
Les crises successives se sont accentuées parce qu'il y a eu non seulement une rupture de confiance entre les hommes politiques, mais aussi au sein de la population elle-même. La raison en est que, pour des raisons démocratiques, les dirigeants au pouvoir n'ont pas tenu compte de l'extrême droite émergente, et désormais  aussi de l'extrême gauche. En Flandre, le VB a à certains endroits séduit un électeur sur quatre et, après les dernières élections, il caracole à près de 20 pour cent. Jusqu'à présent, la politique n'en a guère tenu compte, à l'exception de quelques mesures sécuritaires  et identitaires. Pour le reste, le changement démocratique  induit par les élections n'a eu aucun effet concret. Le message aux électeurs est simple : votez différemment et cela ne changera jamais.
En 2014, grâce à Bart De Wever, le VB a connu un formidable revers, mais le parti s'en est déjà relevé. La tendance est à nouveau à la hausse. Contrairement au passé, les partis d'extrême droite connaissent aujourd'hui un succès considérable dans toute l'UE. Maintenant que Bart De Wever a négocié avec le VB et qu'un vote VB semble moins qu'autrefois être un vote "perdu", la crainte ou l'attente en Flandre est bien réelle de constater  que le VB aura une chance de rejoindre le pouvoir dans cinq ans. J'habite dans une commune, Schoten, à la périphérie d'Anvers, où les deux V-parties valent ensemble 60 pour cent. Cela offre une perspective VB.
L'époque où la N-VA et le VB étaient reliés par des vases communicants  où l'un montait à mesure que l'autre faiblissait, semble définitivement révolue. Ils sont devenus désormais  plus forts ensemble pour la première fois. Au Parlement flamand, il leur manque à peine  cinq sièges pour former ensemble un gouvernement. Et déjà, la N-VA s'est quelque peu tempérée pour stimuler l'appétit d'éventuels transfuges de libéraux et de démocrates-chrétiens dans  une première tentative de gouverner ensemble. Cette stratégie semble inspirée par Theo Francken, dont la position à la N-VA a été considérablement renforcée. Il a fait le meilleur score de tous les leaders de la liste. Il se présente comme le nouveau leader, mais Bart De Wever entend bien  conserver  sa présidence.
ENVOYER UNE FEMME À L' EUROPE
Par contre, dans le sud du pays, le PS a un sérieux problème avec l'émergence du PTB.
En Flandre, tout le monde ne semble pas vouloir comprendre pas que le PS ne dépannera en aucun cas la coalition suédoise sortante.
Di Rupo et Cie ne gouverneront jamais au niveau fédéral avec quatre partis de droite, trois en Flandre plus le MR en Wallonie. Tous ceux qui le penseraient ne comprennent rien à la politique belge. En fin de compte, le PS finira par parler à la N-VA discrètement ou ouvertement. C'est dans la logique des choses, les deux plus grands partis doivent se retrouver, c'est toutefois encore un peu tôt. Cela prendra un certain temps, mais les nouvelles évolutions économiques et politiques feront pression sur les partis pour former un gouvernement en automne.
Il y a toutefois quelques échéances urgentes, comme le choix du commissaire belge pour l'UE. Tout indique que cette fois, ce sera aux francophones de décider. La Belgique figure une fois de plus parmi les cinq derniers pays à avoir désigné un candidat. Il faudra peut-être que ce soit à nouveau une femme, mais il faudra alors qu'elle se contente à nouveau d'un "commissariat" modeste. Sophie Wilmes, l'actuelle ministre du Budget du MR, semble avoir les meilleures chances.
L'établissement d'un budget d'ici fin octobre, comme le souhaite la Commission européenne, est assurément une priorité  moins contraignante. Premièrement, nous ne serons pas le seul pays à avoir un budget en déséquilibre ; deuxièmement, l'UE ne dispose pas de beaucoup de moyens coercitifs pour faire corriger un budget. Dans la situation politique actuelle, que peut faire l'UE avec des pays comme l'Italie pour faire respecter l'équilibre budgétaire ?
Un nouveau gouvernement avec un nouveau  budget ne  sera pas  possible avant la fin de l'année. En tout état de cause,  un nouveau calendrier devra être établi afin d'équilibrer à terme le budget. Ce ne sera pas  avant 2023 ou 2024. Si cela se produit effectivement, ce qui n'est pas certain, nous parlerons d'un succès.
Luc Van der Kelen est conseiller politique de l'asbl B Plus, un groupe de pression pluraliste (et non un parti politique) dont les membres proviennent des trois communautés et de tous les milieux. B Plus s'oppose au séparatisme et s'efforce d'améliorer la compréhension et la tolérance de la communauté par l'organisation d'une Belgique fédérale, solidaire et efficace.

ECOLO VA-T-IL MONTER DANS UN GOUVERNEMENT EN WALLONIE ET EN FWB ? LA RÉPONSE DE GEORGES GILKINET
Alors que la note de synthèse de l'informateur wallon Elio Di Rupo (PS) afin d'entamer les négociations est toujours attendue, Ecolo a déjà rendu la sienne. Mais le parti écologiste fera-t-il partie du futur gouvernement wallon et de celui de la FWB ?
Invité de Matin Première sur la RTBF, le chef de groupe Ecolo à la Chambre Georges Gilkinet pose les conditions : "Pour les écologistes, le pouvoir n’a jamais été une fin en soi. Nous irons dans ce gouvernement si des conditions sont réunies en termes de travail, de confiance, de rupture avec certaines politiques passées."
Le député revient également sur une possible alliance avec le MR, alors que les libéraux avaient frontalement attaqué Ecolo lors de la campagne électorale : "Il y a une évolution dans le discours du MR et nous nous en réjouissons. Nous voulons vérifier la sincérité de ces engagements."
Questionné aussi sur la situation au fédéral (les écologistes n'avaient pas participé à une grande table ronde organisée par les informateurs fin juillet et réunissant sept partis, NDLR), l'élu namurois explique attendre le rapport des informateurs, qui doit être rendu le 9 septembre : "PS et N-VA peuvent se parler s’ils ont envie de se parler, nous attendons le rapport des informateurs royaux et nous avons dit que nous restions à leur disposition malgré notre non-participation à la dernière réunion qu’ils ont convoquée."
JEAN-PAUL WAHL (MR) SUR LA COALITION FÉDÉRALE: «IL FAUT SORTIR DES EXCLUSIVES, SINON ÇA N’IRA JAMAIS»
Le Soir
Ce week-end, PS et N-VA se sont exprimés sur la coalition fédérale. L’un exclut l’autre, l’autre appelle au dialogue. L’embarras est total.

Ce week-end, quelques personnalités politiques se sont exprimées sur les négociations au niveau fédéral. Pour le PS, Laurette Onkelinx donnait de la voix dans l’Echo : « Un niet absolu ». « Cela ne sert à rien d’essayer. Même de parler. PS et N-VA sont incompatibles », martelait samedi la future présidente du PS bruxellois.
Autre son de cloche du côté de la N-VA. Theo Francken a appelé le PS dimanche à entamer des pourparlers avec la N-VA dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral. « Elio Di Rupo et Bart De Wever sont des hommes intelligents. Si vous les mettez ensemble dans une même pièce, il en sortira quelque chose », indiquait-il sur VTM.
ET AU MR, QU’EN PENSE-T-ON ?
« Les Belges ont voté. Que le résultat plaise ou pas, il y a des forces qui sont démocratiquement élues. Il faut sortir des exclusives, sinon ça n’ira jamais », déclare ce lundi matin Jean-Paul Wahl, président du MR au parlement wallon, au micro de Bel RTL. « Il faut arrêter de dire qu’on ne peut même pas s’asseoir avec quelqu’un d’autre. »
« Nous au MR, nous avons toujours exclu toute possibilité de négociations avec l’extrême gauche et l’extrême droite, avec le Vlaams Belang et le PTB, c’est hors de question en ce qui nous concerne, c’est une question de démocratie. Mais par contre, si l’on veut un gouvernement fédéral, on ne peut plus se permettre une crise de 500 et des jours, c’est impensable. Il faut que nous puissions trouver les solutions. Lorsque j’entends les exclusives des uns et des autres, on en sortira jamais », martèle le député libéral.
Avant de conclure, « j’espère que les formateurs royaux vont arriver à des solutions ».
EN WALLONIE
Les négociations ont débuté en Wallonie. « On entre dans le vif de sujets en espérant d’aboutir le plus vite possible », explique Jean-Paul Wahl. « On a besoin d’un gouvernement le plus rapidement possible parce qu’il y a des mesures à prendre et qui nécessites l’urgence. »
Les élections au sein d’Ecolo ne simplifient sans doute pas les choses, au niveau des négociations. « Nous n’excluons pas le fait qu’ils puissent quitter la table mais la décision appartient à Ecolo. L’élection interne à la coprésidence chez Ecolo risque d’avoir une influence sur les négociations qui vont avoir lieu. Mais le tout est de voir dans quelle mesure ». Pour Jean-Paul Wahl, il faut un gouvernement le plus fort possible, une majorité la plus forte possible pour la Wallonie, mais surtout, un gouvernement.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

AVANT TOUT, LA QUESTION EST DE SAVOIR OÙ ATTERRIRA LA NVA AU NIVEAU FÉDÉRAL : DANS UN GOUVERNEMENT OU DANS L'OPPOSITION ?
LA N-VA HÉSITE BEAUCOUP, DE CRAINTE D'ÊTRE SANCIONNEE EN 2024
La semaine dernière, on semblait se diriger vers un gouvernement flamand NVA SPa.  La NVA semble opter désormais pour une reconduction de la suédoise, du moins au niveau flamand.
La plus grand incertitude continue à régner quant à l'issue de l'aventure fédérale entre la N-VA et le PS..
On pensait que De Wever prendrait sa décision le week-end dernier. Le choix fut reporté à cette semaine. Maintenant plus rien ne semble certain.
Dans tous les cas de figure, la N-VA détient les bonnes cartes. Les trois autres - Open Vld, CD&V et sp.a - sont en compétition.
La N-VA espère toujours de mettre une pression maximale sur la SP.a , le CD&V  et le VLD lequel réagit assez durement avec de fortes exigences.
Il semble que la semaine dernière, il ait été annoncé, apparemment prématurément qu'un l'atterrissage était imminent.
Une coalition violet-jaune au niveau flamand  serait une façon de tirer un trait sur la culture de zizanie de la coalition suédoise et d'en faire porter le chapeau au CD&V. Surtout, de coupler l'opération gouvernement avec un rapprochement  fédéral N-VA- PS ce qui devrait rencontrer le voeu des informateurs royaux; Vande Lanotte s'imagine volontiers premier ministre d'une telle coalition.
Une question  essentielle demeure pendante : où va atterrir la N-VA au niveau fédéral : au gouvernement ou dans l'opposition ?
Bien qu'il existe un vrai climat de confiance entre De Wever et les informateurs fédéraux, la question demeure de savoir si N-VA et PS sont susceptibles  de parvenir à un accord et surtout s'ils le souhaitent vraiment.
La crainte est grande tant au PS qu'à la NVA  d'être sanctionnés par l'électeur en 2024  au profit du Belang et du PTB.
Les informateurs royaux donnent le sentiment que les décisions régionales doivent d'abord être prises avant que quoi que ce soit ne bouge au fédéral.
MG

Aucun commentaire: