dimanche 25 août 2019

Désignation de Didier Reynders: la N-VA réagit et trouve le choix du gouvernement "inacceptable"

La DH

La N-VA, ex-partenaire des libéraux dans le gouvernement "Michel I", a communiqué samedi soir son amertume et son "incompréhension" quant à l'annonce du choix du MR Didier Reynders comme candidat belge à la Commission européenne.
Le chef de groupe nationaliste à la Chambre Peter De Roover estime que ce choix est "inacceptable", effectué par un gouvernement "qui n'a aucune légitimité démocratique".
S'il était relativement attendu que le poste soit cette fois confié à un francophone, après les mandats de commissaire européen de Marianne Thyssen et Karel De Gucht, la N-VA souligne malgré tout: "après la présidence du Conseil européen pour Charles Michel, c'est de nouveau une fonction du top qui va à un politique francophone".
"Nous serons bientôt confrontés au Brexit, il est donc d'importance capitale d'avoir un Flamand aux tables européennes", développe Peter De Roover. "L'impact économique du Brexit sera en effet bien plus important en Flandre qu'en Wallonie".
"Il est particulièrement dommage de devoir constater que ce gouvernement en affaires courantes n'a une nouvelle fois par le réflexe démocratique d'impliquer le parlement dans cette décision importante", ajoute encore Peter De Roover, questionnant la "légitimité démocratique" dont bénéficiera Didier Reynders en tant que "voix belge" au niveau européen. "Les limites de ce qu'un gouvernement en affaires courantes peut ou ne peut pas faire sont encore dépassées", estime-t-il.
Rappelant parallèlement à son annonce qu'il "revient au Gouvernement fédéral de décider" de la candidature de commissaire européen, le Premier ministre avait précisé samedi avoir "mené des contacts informels" à ce sujet "auprès des formations politiques démocratiques représentées à la Chambre par un groupe politique reconnu"


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
AMBIANCE ET COTILLONS

Voici donc que la NVA conteste formellement et avec force la désignation de Didier Reynders comme commissaire belge à la Commission européenne.
C'est dire que l'informateur Reynders perd, à ses yeux, toute crédibilité pour poursuivre sa mission royale.
C'est dire surtout que toute collaboration  a cessé d'être possible entre la NVA et le MR de Charles Michel.
Autrement dit, il n'y aura pas de coalition fédérale avec la NVA.
Question: une coalition fédérale est-elle envisageable sans la NVA et par conséquent avec une minorité flamande. Réponse: ce serait tout à fait surréaliste autrement dit "ceci ne serait pas une coalition" viable.
Difficile d'imaginer qu'on ne revotera pas en décembre ou en janvier.
MG


DE FEDERALE REGERING DRAAGT MR-VICEPREMIER DIDIER REYNDERS VOOR ALS EUROPEES COMMISSARIS. Dat laat premier Charles Michel zaterdagavond weten. N-VA noemt de voordracht 'onaanvaardbaar'.

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen.
Hoewel de regering in lopende zaken is, nam ze dus een beslissing. ‘Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak’, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met ‘de in de Kamer van volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen’ en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.
Niettemin noemt N-VA het 'onaanvaardbaar' dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris. 'Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus', zegt Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer .
'VLAMING VAN LEVENSBELANG'
N-VA vindt dat de regering het parlement bij de beslissing had moeten betrekken. De Roover: 'Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?’
N-VA vindt het ook ‘onbegrijpelijk’ dat CD&V en Open VLD met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. ‘Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de Brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,’ besluit De Roover. Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.
BLIJFT INFORMATEUR
De kandidaten hebben maandag een gesprek met aanstaand Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. ‘België neemt deel vanaf het begin’, zo zegt Reynders. ‘Dat laat ons toe meteen het debat te voeren over de competenties, op hetzelfde ogenblik als de kandidaten van de andere lidstaten.’
Over zijn rol van federaal informateur aan de zijde van Johan Vande Lanotte (SP.A), liet Reynders weten voort te zullen werken. ‘We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt’.

1 commentaire:

Ruža Tomašić a dit…

Ik wil mijn prachtige getuigenis delen over hoe ik mijn man van mijn leven terug heb gekregen, ik wil de mensen in de wereld vertellen dat er online een echte spell caster is en krachtig en oprecht is, zijn naam is Baba Wale Wiseman, hij hielp Ik heb onlangs mijn relatie herenigd met mijn man die me gedumpt heeft. Toen ik contact opnam met Wiseman, heeft hij een liefdesbetovering voor me uitgesproken en mijn man die zei dat hij niets meer met me te maken had, belde me en begon me te smeken. Voor iedereen die dit artikel leest en hulp nodig heeft, kan Wiseman ook alle soorten hulp bieden, zoals hereniging van huwelijk en relatie, genezing van alle soorten ziekten, rechtszaken, zwangerschapsspreuk, we zijn nu erg blij met onszelf. Wiseman laat hem beseffen hoeveel we van elkaar houden en elkaar nodig hebben. Deze man is echt en goed. Hij kan je ook helpen je gebroken relatie op te lossen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Geen huwelijkstherapie en we doen het heel goed in ons liefdesleven. Neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt met een duurzame oplossing
via e-mail: babaidadawiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348136951551