lundi 30 septembre 2019

Coalition flamande : N-VA, Open VLD et CD&V sont parvenus à un accord


Le Soir 

Ils étaient réunis depuis dimanche matin pour tenter de régler les derniers désaccords.
Les négociateurs de la N-VA, de l’Open Vld et du CD&V sont finalement parvenus à un accord, tôt lundi matin, en vue de la formation du prochain gouvernement flamand.
Ils étaient réunis depuis dimanche matin pour tenter de régler les derniers désaccords, portant principalement sur les questions budgétaires.
Il y a un accord sur un nouveau gouvernement flamand, a confirmé Jambon. « Nous avons un accord. » Un accord solide, selon Jambon, la raison pour laquelle tout cela a pris un peu plus de temps.
À 12 heures, les négociateurs donneront une conférence de presse. Il n'y a toujours pas d'accord sur la répartition des portefeuilles ministériels par contre. 


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA REPARTITION DES PORTEFEUILLES ? 

Il ne sera pas inintéressant d’observer quels petits soldats De Wever récompensera par un « marocain ». Il se dit avec une certaine  insistance que Francken rêve du ministère de l’éducation flamande. S’il devait l’obtenir, il ne serait plus candidat potentiel au secrétariat à l’immigration…
Déjà que le ci-devant puissant ministre de l’intérieur a obtenu son bâton de maréchal en devenant ministre président de « Jambon premier ».
« Wie wordt minister?
Vanochtend is het Vlaams regeerakkoord afgeklopt. Wie minister wordt, weten we pas later. Al is er wel al één en ander duidelijk. Zo zouden naast Jan Jambon (N-VA) Ben Weyts (N-VA), Zuhal Demir (N-VA), Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) al zeker zijn van een zitje. De grote vraag: stappen partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) in de Vlaamse regering? « (HLN)

Le nouveau gouvernement flamand semble vouloir  opter en faveur de plus  de déficits, plus de dettes et des mesures électorales à tout le moins périlleuses ! La colère des électeurs ne diminuera certainement pas en 2024 si rien de structurel n'a été entrepris dans les domaines de la qualité de l'éducation, des infrastructures de circulation et de l’inflation des réglementations. Les citoyens s'attendent ils vraiment  à une meilleure administration de la part du gouvernement dans un pays avec une saisie de 53% du PIB et un fardeau fiscal qui est parmi les plus élevés au monde ? » (Herman Matthijs)
Les partis de cette coalition sont tous traumatisés  par le scrutin de  2024 qui sanctionnera sévèrement les manquement d’une législature qui s’avère dès à présent très compliquée.
Tout ceci ne facilitera sans doute pas  la constitution d’une majorité au niveau fédéral.
Mais cela, c’est une autre histoire.
MG

IVAN VAN DE CLOOT: 'POLITIEK MOET KOMAF MAKEN MET PARTICRATIE'
Knack
Econoom Ivan Van de Cloot dringt er bij de nieuwe Vlaamse regering op aan prioriteit te maken van goed bestuur en ernstig beleid. 'De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD krijgt een tweede kans op Vlaams niveau. Ze moet die grijpen', zegt hij in De Zondag.

(…)Die particratie zorgt ervoor dat partijen elkaar stokken in de wielen steken. Men denkt dat dat de partij dient.'
Dat leidt tot een democratie die niet goed functioneert, zegt Van de Cloot. Hij haalt Nederland aan als voorbeeld van een land waar partijpolitiek wel goed werkt. Als in ons land een probleem opduikt, dan roept de politiek om meer geld. Dat is blijkbaar de oplossing voor elk vraagstuk.'
'ER IS DUIDELIJK BUDGETTAIR VET AANWEZIG IN DE VLAAMSE BEGROTING'

Herman Matthijs (UGent, VUB) Knack
Hoogleraar Openbare Financiën aan de UGent en de VUB en lid van de Hoge Raad Financiën
'De nieuwe Vlaamse regering lijkt er een te worden die kiest voor tekorten, meer schuld en gevaarlijke electorale maatregelen', schrijft professor Herman Matthijs.
Dus de drie Zweedse partijen moeten tot in 2024 verder en dit is zeker niet met veel liefde. Maar er is geen politiek alternatief. Een bijkomend probleem is het feit dat deze drie Zweedse partijen allemaal verliezers zijn op basis van het resultaat van 26 mei en een coalitie met alleen maar electorale verliezers is altijd problematisch.
In de volgende tien punten ga ik nader in op de budgettaire problematiek van Vlaanderen.
1. De eerste Zweedse uitgave van de Vlaamse regering is geëindigd met een budgettair tekort van ruim 700 miljoen euro.
2. Als een centrumrechts kabinet er al niet in slaagt om een evenwicht te verwezenlijken in Vlaanderen , dan rijst de vraag: wie gaat het dan wel doen? Of verlaat men in Vlaanderen dit idee?
3. De aankomende regering 'Jan Jambon één' ("JJ one" ) wil in het rood starten en zou dan in 2024 in evenwicht landen. Men moet wel erg weinig kennis hebben van de budgettaire geschiedenis om dit te geloven.
4. In de begroting 2019 staat er voor 47,1 miljard euro aan uitgaven ingeschreven. De hitlijst wordt getrokken door onderwijs (13,9 miljard), welzijn (13,5 miljard), kanselarij en bestuur (4 miljard), mobiliteit (3,9 miljard), sociale economie & werk (3,8 miljard ) etc. In een begroting met een uitgebreid gamma aan subsidies en een onoverzichtelijke hoeveelheid aan administratieve entiteiten kan er wel bespaard worden. Met andere woorden, er is duidelijk budgettair vet aanwezig in de Vlaamse begroting.
5. Een doorgedreven administratieve vereenvoudiging gaat zeker geld opbrengen aan de begroting, komt ten goede aan de economische activiteit en gaat populair zijn bij het publiek.
6. Het is zeker een goed idee om de activiteitsgraad te verhogen. Want dat kan alleen maar geld opbrengen
7. Dan is er het idee van de zogenaamde 'slimme kilometerheffing'. In feite komt dat neer op meer belastingen voor mensen die een auto bezitten.
8. Inderdaad, deze eeuw zijn er amper nieuwe wegen aangelegd en is er ruim bespaard op het onderhoud. Men kan vergelijken met het volgende: indien de telecomsector de laatste twintig niet had geïnvesteerd in centrales en antennes, dan zou op heden iedereen bellen op een bezettoon.
9. Een ander idee blijkt de afschaffing van de woonbonus te zijn. Deze fiscale maatregel heeft vele mensen aan een eigen woning geholpen, een vierde pensioenpijler uitgebouwd, een omvangrijke bouwsector laten ontstaan. Met andere woorden, dit is nu eens een maatregel die veel positiefs heeft bijgebracht. Maar deze maatregel zou nu te duur zijn?
10. Men wil verder gaan met tekorten om te investeren. Maar die investeringen moeten dan ook leiden tot economische groei en/of een maatschappelijke meerwaarde. Hier situeert zich een heikel punt in het Vlaamse beleid van de laatste tientallen jaren. De schuld neemt toe. Inderdaad, een tekort leidt tot meer schuld en de Vlaamse schuld situeert zich tegen de 30 miljard euro. De huidige lage rente lijkt een aantrekkelijke wortel om schulden te creëren. Eind 2018 telde dit land een overheidsschuld van 459 miljard euro waarvan 58 miljard afkomstig was van de Gemeenschappen/Gewesten.
De nieuwe Vlaamse regering lijkt er een te worden die kiest voor tekorten, meer schuld en gevaarlijke electorale maatregelen. De woede van de kiezers zal er in 2024 zeker niet kleiner op worden als er niets structureel is gebeurd met de kwaliteit van het onderwijs, de verkeersinfrastructuur en de oververhitte reglementering. Want de burgers verwachten wel een beter bestuur van de overheid in een land met een overheidsbeslag van 53 procent van het bbp en een belastingdruk die tot de hoogste ter wereld behoort.
Aucun commentaire: